Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierunki główne

Historia Sztuki

Koordynator: prof. dr hab. Piotr Krasny

Cykl: Niszczenie dzieł sztuki

1. Zniszczenie Sodomy, Troi, Kartaginy Jerozolimy. Mity założycielskie europejskiej cywilizacji i ich obraz w sztuce

Historia i kultura Krakowa

Koordynator: dr hab. Andrzej Marzec

I semestr

1. Kraków i Małopolska w stuleciach X-XIII

2. Kraków stolicą Królestwa (XIV-XVI w.)

3. Ziemianie w Krakowie w XIX w.

4. Pomniki, pamiątki i muzea w XIX-wiecznym Krakowie

5. Kraków w dobie autonomii galicyjskiej.

6. Nowoczesny Kraków XIX stulecia: między Wiedniem, a Lwowem.

Chiny: historia, kultura, społeczeństwo

Koordynator: dr Joanna Wardęga

Program kursu

I semestr

Dzieje Chińskiej Republiki Ludowej – podsumowanie

Sytuacja seniorów w Chinach na tle zmian rodziny

Kobiety w Chinach tradycyjnych i współcześnie

Miasto i wieś – rozwarstwienie społeczne

Wyzwania ekologiczne Chin 

Nie taka chińszczyzna straszna: o języku chińskim

Mass-media w Azji – główne wyzwania  

Media w Chinach – cenzura i specyfika kulturowa

Czy Chińczycy jedzą psy? O kuchni chińskiej 

Chińska architektura tradycyjna i nowoczesna

Ogrody w Chinach, architektura i symbolika roślin

Migracje w Azji – chińskie Chinatown i nie tylko

II semestr

Jak nie stracić twarzy – savoir vivre w Chinach na tle wybranych krajów Azji

Buddyzm i inne religie we współczesnych Chinach na tle Azji

Czy Konfucjusz jest jeszcze ważny w Chinach?

Prawa człowieka i system kontroli społecznej w Chinach 

Wybrane systemy edukacji w Azji – czego możemy się nauczyć?

Różnorodność wzorów rodziny i kobiecości w Azji 

Himalaje – mityczna kraina?

Dzieje Tybetu    

Turystyka w Tybecie   

Everest i wokół najwyższego szczytu świata – turystyka i himalaizm

Kraj Wschodzącego Słońca – podróże po Japonii

Azja Południowo-Wschodnia – najpiękniejsze miejsca

Judaistyka

Koordynator: dr Alicja Maślak-Maciekewska

Program kursu

I semestr

 1.  Żydzi i judaizm - najważniejsze pojęcia
 2.  Ilu przykazań muszą przestrzegać Żydzi?
 3.  Co wolno, a czego nie wolno Żydowi robić w Szabat?
 4.  O synagodze słów kilka
 5. Cmentarz żydowski, cz. 1
 6.  Cmentarz żydowski, cz. 2
 7. Wierzenia Żydów polskich na temat zarazy i sposoby jej zwalczania
 8. Co jedzą Żydzi? Kilka słów o żydowskiej kuchni i koszerności.
 9.  Literatura polsko-żydowska i kłopoty z tożsamością (Suckewer, Szymel, Ginczanka)
 10. Żydowska literatura autobiograficzna
 11.  Najwybitniejsi pisarze i poeci jidyszowi
 12.  Literatura hebrajska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fakultety:

Politologia

Prowadzący: mgr Piotr Eckhardt

Konflikty polityczne współczesnego świata – długa historia i najnowsze wydarzenia

 

1.            Ponad sto lat ormiańsko-azerskiego sporu o Górski Karabach.

2.            Historia reżimu Aleksandra Łukaszenki.

3.            Konflikt izraelsko-palestyński po dekadzie rządów Benjamina Netanjahu

4.            Kosowo – spór o istnienie najmłodszego państwa w Europie

5.            Mjanma/Birma – najdłużej trwający konflikt na świecie

6.            Prawa mniejszości w Chinach – sytuacja w regionach Sinciang i Mongolia Wewnętrzna

7.            Pakistańsko-indyjski spór o Kaszmir

8.            Arabska Wiosna dekadę później I – Tunezja i Algieria

9.            Arabska Wiosna dekadę później II – Syria i Libia

10.          Arabska Wiosna dekadę później III – Egipt

Psychologia

Prowadzące: mgr Sabina Hajdas, mgr Ewa Skopicz-Radkiewicz

 

„Umysłowa siłownia”

Zajęcia będą miały formę wykładów z elementami warsztatowymi. Na prośbę uczestników plan zajęć może ulec modyfikacji.

1. Zajęcia wprowadzające

                 - omówienie planu zajęć, zapoznanie się z różnymi funkcjami platformy Microsoft Teams

2.  Jak oswoić stres?

                - związek stresu ze sprawnym funkcjonowaniem umysłu

                - praktyczne sposoby radzenia sobie z sytuacjami wywołującymi stres

3. W zdrowym ciele zdrowy umysł

                - jak za pomocą diety i aktywności fizycznej wspierać funkcjonowanie umysłu

4. Pamięć - Co to tak naprawdę jest?

5. Co dzieje się z pamięcią w późnej dorosłości?

                - jak pamięć zmienia się w ciągu życia

                - czy pamięć można wzmacniać?

6. Anomalie pamięciowe

                - charakterystyka zaburzeń pamięci

                - gdzie szukać pomocy, gdy bliska osoba ma kłopoty z pamięcią

7. Zmiany osobowości wraz z wiekiem

                - Możliwość rozwiązania testu osobowości przez uczestników.

8. Trening kreatywności

                - myślenie dywergencyjne

                - twórcze rozwiązywanie problemów

9. Twórcze życie

                - Znaczenie twórczości dla rozwoju umysłu

                - Ćwiczenia usprawniające twórcze myślenie

10. Zajęcia przygotowane w oparciu o potrzeby i oczekiwania uczestników

11. (Q&A) Zajęcia podsumowujące

- Przestrzeń na wszystkie pytania, które nurtują uczestników warsztatów.

Genealogia

Prowadząca: mgr Kinga Urbańska

1.            Wstęp do genealogii – źródła wywołane, oral history, archiwa rodzinne, zdjęcia, cmentarze

Jak zacząć?... Podczas zajęć wprowadzających omówimy podstawowe źródła do genealogii: narracje członków rodziny, przechowywane w domowych archiwach dokumenty, informacje z płyt nagrobnych itd. Zajęcia te wzbogaci dyskusja na temat materiałów źródłowych przyniesionych przez uczestników warsztatów.

 

2.            Źródła do genealogii:

Zajęcia te dotyczyć będą ksiąg metrykalnych (chrztów, małżeństw i zgonów) i informacji, jakie możemy z nich pozyskać. Opowiemy o ustaleniach soboru trydenckiego, rodzajach ksiąg metrykalnych oraz ich ewolucji, jak również przedstawimy uczestnikom przykłady formularzy funkcjonujących w poszczególnych zaborach. Podniesiemy też kwestię języków obcych, w jakich spisywane były metryki, a także omówimy terminologię związaną z zawodami i przyczynami zgonów.

 

3.            Pozametrykalne źródła do genealogii:

Wykład dotyczyć będzie możliwości, jakie roztaczają przed genealogiem spisy ludności, księgi adresowe i meldunkowe, dokumentacja urzędowa / sądowa / pracownicza / szkolna, akta gmin, księgi grodzkie/ziemskie oraz dokumentacja podworska.

 

 

4.            Bazy informacji:

Zajęcia te poświęcone będą instytucjom i miejscom, w których przechowywane są dokumenty (sieć archiwów państwowych, Urzędy Stanu Cywilnego, muzea i biblioteki, archiwa szkolne / zakładowe / wyznaniowe) oraz bazom internetowym poświęconym genealogii.

 

5.            Przodkowie online:

Zajęcia te będą poświęcone wykorzystaniu w praktyce wiedzy na temat baz i źródeł genealogicznych, którą uczestnicy zdobyli na poprzednich zajęciach. Siądziemy przed komputerami i sprawdzimy czy naszych przodków możemy znaleźć przez Internet.

 

6.            Korzenie szlacheckie a chłopskie

Podczas zajęć omówimy zagadnienie rozwarstwienia społecznego i zawodowego w świetle źródeł genealogicznych (nazewnictwo, tytulatura itd.). Uczestnicy wprowadzeni zostaną w dzieje szlachty i kultury szlacheckiej (heraldyka), mieszczaństwa i chłopstwa.

 

 

7.            Między genealogią a etnografią

W ramach wykładu przedstawiony zostanie kulturowy fenomen zainteresowania historią przodków, a także podstawowe zagadnienia łączące genealogię i etnografię: mechanizmy pamięci rodzinnej, problematykę refleksji nad historią lokalną, a także rolę pamiątek rodzinnych, przede wszystkim fotografii jako medium przenoszącego w przeszłość (portrety przodków, fotografie obrzędowe, zdjęcia pozowane w atelier).

 

8.            Co DNA mówi o naszych przodkach?

Wykład ten poświęcony będzie temu, jak DNA można wykorzystać w badaniach genealogicznych,  jakie informacje znajdują się w naszym kodzie genetycznym, a w związku z tym - czego możemy dowiedzieć się o naszych przodkach. Podpowiemy także, gdzie i jak zrealizować takie badania.

 

9.            Programy i portale internetowe do tworzenia drzew genealogicznych i przechowywania rodzinnych informacji.

Podczas zajęć przedstawione zostaną najbardziej popularne programy i portale służące budowaniu drzewa genealogicznego. Pokażemy, jak do nich dotrzeć i jak je obsługiwać.

 

10.          Polska wielokulturowa.

Zajęcia te skupią się na pokazaniu genealogii mniejszości – porozmawiamy o Żydach, Ormianach, Tatarach. Zwrócimy uwagę na Polskę wielokulturową – podejmiemy tematy innych niż rzymskokatolickie wyznań i dowiemy się, jak ich specyfika wpłynęła na genealogię, a także jak i gdzie szukać dokumentacji różnych wyznań.

               

11.          Zakończenie - prezentacje uczestników, co do postępów w swoich rodzinnych poszukiwaniach genealogicznych.

Muzykologia

Prowadząca: mgr Paulina Zgliniecka

Muzykologia – wybrane zagadnienia z historii muzyki

 

 

1.            Przewodnik po pięciolinii – podstawowe terminy muzyczne

Wprowadzenie podstawowej terminologii muzycznej, a także periodyzacji dziejów muzyki, co umożliwia bardziej świadome uczestnictwo w kolejnych zajęciach.

 

2.            Requiem. Missa Pro Defunctis.

O requiem – mszy dla zmarłych, gatunku, który od wieków stanowi niezwykle ważny temat osobistej wypowiedzi artystów: od jego genezy po teraźniejszość

 

3.            Gatunki muzyki programowej

O muzyce programowej, jej początkach, formach i gatunkach, które można określić mianem

programowych, a także o najważniejszych jej twórcach (Ferenc Liszt, Hector Berlioz, Richard Strauss i in.).

 

4.            Polacy na scenach operowych świata

O polskich śpiewakach operowych, koncertujących na najważniejszych scenach światowych – przegląd.

 

5.            Pasja w muzyce

O pasji – gatunku, w którym przeżycia duchowe łączą się z muzyką: od genezy po teraźniejszość (Jan Sebastian Bach, Heinrich Schütz, Arvo Pärt, Krzysztof Penderecki, Paweł Mykietyn).

 

6.            Krótki zarys historii muzyki filmowej.

O kompleksowej naturze muzycznego języka filmu: podstawowa terminologia, koncepcje i teorie muzyki filmowej, a także cechy wyróżniające ją na tle innych gatunków.

 

7.            Najważniejsi kompozytorzy muzyki filmowej w Polsce i na świecie

O najważniejszych twórcach muzyki filmowej w Polsce i na świecie oraz ważnych współpracach kompozytor–reżyser wraz z przykładami (Ennio Morricone, Hans Zimmer, Nino Rota, John Williams, Wojciech Kilar i in.)

 

8.            Najważniejsi kompozytorzy muzyki filmowej w Polsce i na świecie

Ciąg dalszy poprzednich zajęć.

 

9.            Muzyczni obywatele świata

O polskich kompozytorach na emigracji – przegląd.

 

10.          Związki poezji z muzyką. Pieśń

O jednym z najstarszych gatunków w historii muzyki – od Franciszka Schuberta do teraźniejszości

 

 

Kulturoznawstwo - Rosja

Prowadząca: mgr Anna Svetlova

Kultura rosyjska w XX i XXI wieku

 

Kurs ma na celu przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z kulturą radziecką i przyjrzenie się im przez pryzmat wybranych tekstów z poszczególnych okresów, a w niektórych przypadkach również tekstów ze współczesnej kultury rosyjskiej.

Do każdego z zaproponowanych zagadnień przewidziane są teksty audiowizualne i literackie, z którymi chętni uczestnicy kursu zapoznają się przed zajęciami. W połączeniu z częścią wykładową stanowią one podstawę do dyskusji grupowej o poszczególnych zjawiskach i procesach kulturowych.

Kurs stanowi rozwinięcie i bezpośrednią kontynuację zeszłorocznego kursu o tym samym tytule, który został przerwany z powodu pandemii. Do udziału są zaproszeni zarówno studenci z zeszłego roku, jak również osoby, które dopiero rozpoczną swoją przygodę ze współczesną kulturą rosyjską i zobaczą kulturę radziecką od nieco innej strony.

Podstawowym językiem prowadzenia zajęć jest język polski. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana, aczkolwiek mile widziana.

 

 1. Wykład wprowadzający: kultura radziecka i rosyjska w XX i XXI wieku

- Powtórzenie podstawowych tez zeszłorocznego kursu
- Periodyzacja, ramy historyczne
- Modele kulturowe dominujące w poszczególnych okresach

 1. Muzyka jako element propagandy i kontrkultury

Tekst: film Cyrk (1936, reż. G. Aleksandrow), film Bikiniarze (2008, reż. W. Todorowski)

Proponowane zagadnienia do dyskusji:

- Muzyka w poszczególnych okresach ZSRR: oficjalna i zakazana
- Pieśń masowa jako forma ideologii
- Radzieckie festiwale muzyczne
- Dlaczego rosyjski rock w ogóle nie brzmi jak „prawdziwa muzyka rockowa”?

 1. Teatr w ZSRR

Tekst: E. Szwarc, Smok (1944), Najzwyklejszy cud (1954)

Proponowane zagadnienia do dyskusji:

- Teatr radziecki w kontekście realiów politycznych i społecznych
- Radzieccy dramatopisarzy i reżyserzy wobec cenzury
- Eugeniusz Szwarc i jego baśnie o współczesności

 1. II Wojna światowa w kinie radzieckim

Tekst: film Lecą żurawie (1957, reż. M. Kałatozow) lub Idź i patrz (1985, reż. E. Klimow) lub Jesteśmy z przyszłości (2008, reż. A. Malukow)

Proponowane zagadnienia do dyskusji:

- Obrazy Wielkiej wojny ojczyźnianej w kulturze totalitarnej – mitologizacja, czarno-biały obraz wydarzeń
- Zmiana paradygmatu w czasie odwilży – możliwość przedstawiania ludzkich uczuć, przepracowania traumy
- Kiedy pojawia się kult Wielkiej wojny? Jak jest powiązany w kultem Stalina i tzw. destalinizacją?

 1. Radzieckie kino autorskie: Andriej Tarkowski

Tekst: film Stalkier (1979, reż. A. Tarkowski) lub Nostalgia (1983, reż. A. Tarkowski)

Proponowane zagadnienia do dyskusji:

- Kino autorskie w ZSRR: specyfika kulturowa, problem cenzury
- Andriej Tarkowski – biografia i twórczość
- Film Stalkier jako adaptacja (?) powieści Piknika na skraju drogi Arkadia i Borysa Strugackich
- Wpływ Stalkiera na współczesną kulturę masową

 1. Kultura pieriestrojki

Tekst: film Kurier (1986, reż. K. Szachnazarow), A. Strugacki, i B. Strugacki, Niedoskonali

Proponowane zagadnienia do dyskusji:

- „Kurs na przebudowę i głasność”: zmiana paradygmatu, nowe tematy
- Elementy codzienności radzieckiej – inne spojrzenie
- Rola wątków metafizycznych i religijnych

 1. Kultura pieriestrojki – kontynuacja

Tekst: film Zabić smoka (reż. M. Zacharow, 1989)

Proponowane zagadnienia do dyskusji:

- kino pieriestrojki: adaptacje filmowe zakazanych wcześniej utworów
- Mark Zacharow i moskiewski teatr Lenkom
- Zabić smoka M. Zacharowa i G. Gorina jako wolna adaptacja dramatu E. Szwarca

 1. Po upadku imperium: problem postrzegania minionej epoki

Tekst: film Spaleni słońcem (1994, reż. N. Michałkow)

- Czy to dobrze czy źle, że Rosja jest bezpośrednim spadkobiercą ZSRR?
- Współczesne dyskusje o Stalinie
- Postradziecka nostalgia – nostalgia reflektywna i restoratywna (S. Boym)
- Nikita Michałkow – biografia i twórczość, współczesne kontrowersje

 1. „Ostre” lata 90. i ich reprezentacje w kulturze

Tekst: A. Marinina, Złowroga pętla

- Dlaczego lata 90. XX wieku w Rosji są określane jako „ostre” (лихие)?
- Kultura wobec nowej sytuacji politycznej i społecznej
- Nowe gatunki artystyczne i literackie
- Rozwój powieści detektywistycznej

 1. Reżyserzy przełomu wieku: Aleksiej Bałabanow, Aleksandr Rogożkin

Tekst: film Kukułka (2002, reż. A. Rogożkin)

- Kultura rosyjska na przełomie wieków i epok: kluczowe zagadnienia i wyzwania
- Aleksiej Bałabanow i jego nowy „bohater naszych czasów”
- Aleksandr Rogożkin i jego wizja „charakteru narodowego”

 1. Piotrogród – Leningrad – Petersburg

Teksty poetyckie i audiowizualne zostaną przedstawione studentom w trakcie zajęć

- Miasto jako bohater literacki i filmowy              
- „Petersburski tekst” (W. Toporow) w rosyjskiej kulturze XIX i XX wieku
- Obraz miasta nad Newą w muzyce popularnej

 

 

 

Religioznawstwo

Prowadząca: mgr Justyna Salamon

Religioznawstwo-podstawowe zagadnienia

 

1. Wprowadzenie do religioznawstwa. Podstawowe definicje. Cechy charakterystyczne poszczególnych subdyscyplin.  Rozwój religioznawstwa w Polsce. Główne ośrodki dydaktyczne (m.in. Akademia Teologii Katolickiej w PRL-u).

2. Największe monoteistyczne religie świata: islam- pięć filarów. Zarys historyczny. Zasięg geograficzny. Podziały wewnątrzreligijne- sunnizm, szyizm, charydżyzm. Charakterystyka głównych miejsc występowania (uwzględnienie regionu Maghrebu, Mashreku oraz Islamskiej Republiki Iranu, a także państw muzułmańskich poza regionem MENA). Porównanie statusu religii.

3. Obchody świąt muzułmańskich: Święty miesiąc Ramadan i kończące go Idal-Fitr, a następnie: Idal-Adha, AlHiyra, Achura, Idal-Maulid, AlIsrawa AlMi'Ray. Cechy charakterystyczne i różnice w celebracji.

4. Sytuacja imigrantów muzułmańskich w Europie (Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy, Bałkany-Bośnia i Hercegowina). Aspekty społeczno-kulturowe, polityczne oraz ekonomiczne - rozwój firm halal.

5. Prawa kobiet w islamie. Zarys historyczny i współczesność. Analiza porównawcza tradycji europejskiej oraz islamskiej.

6. Zjawisko islamofobii oraz zagrożenia terroryzmem. Dżihadyzm salaficki. Główne organizacje terrorystyczne: Al Kaida Islamskiego Maghrebu (AQIM), Ansar al-Sharia, Okba Ibn Nafaa. Sufizm-rozwój, cechy charakterystyczne, miejsce występowania (m.in. bractwo sufich w andaluzyjskiej miejscowości Orgiva).

7.Chrześcijaństwo – rozwój historyczny, wewnętrzne podziały,  różnice oraz podobieństwa między głównymi odłamami (m.in. prawosławie, protestantyzm).

8. Judaizm - zarys historyczny, cechy charakterystyczne, najważniejsze święta, miejsca kultu.

9. Cechy charakterystyczne religii politeistycznych - hinduizm, etymologia, podstawowe wierzenia, obszar występowania.

10. Cechy charakterystyczne religii politeistycznych - buddyzm, podstawowe założenia, podziały, obszar występowania.

11. Religie w Polsce – rozwój historyczny, zasięg występowania (chrześcijaństwo ,islam, judaizm, inne).

3. Obchody świąt muzułmańskich: Święty miesiąc Ramadan i kończące go Id al-Fitr, a następnie: Id al-Adha, Al Hiyra, Achura, Id al-Maulid, Al Isra Wa Al Mi'Ray. Cechy charakterystyczne i różnice w celebracji.

Literatura dziecięca

Prowadząca: mgr Magdalena Kuczaba-Flisak

Co czytać dzieciom? - Literatura dziecięca w kontekście mechanizmów rządzących wyborem i preferencjami czytelniczymi

 

1.      Kim jest odbiorca książki dziecięcej?

2.      Powroty do kraju lat dziecinnych – zmysły, pamięć, nostalgia

3.      Powszechna republika dziecięca – ukochane opowieści, które krążą ponad podziałami

4.      Poezja od kołyski – kołysanki i folklor dziecięcy

5.      W zaczarowanym lesie – baśnie różnych kontynentów

6.      Stacja ilustracja – od obrazka do poważnej rozmowy

7.      „Poczytaj mi mamo” – z książką od dzieciństwa

8.      Z miłości do literatury dziecięcej (blogi, biblioteki, organizacje)

9.      Nieustanny spór o kanon

10.   Trudne tematy na przestrzeni dziejów – dawniej i dziś

11.   Czy to jeszcze książka? - nowe formaty książkowe i książki-zabawki

Literatura kobieca

Prowadząca: mgr Elżbieta Binczycka-Gacek

Literatura kobieca – pisarstwo Toni Morrison

Metody: wykład, praca z tekstem, dyskusja, prezentacje multimedialne,

Cele kształcenia: Zajęcia będą poświęcone lekturze i analizie powieści amerykańskiej noblistki Toni Morrison, zmarłej we wrześniu ubiegłego roku. Stanowią one odpowiedź na duże zainteresowanie studentów UTW problemami współczesnej literatury światowej. W toku zajęć wybrane teksty zostaną poddane krytycznej analizie i osadzone w odpowiednim kontekście historycznym, społecznym i politycznym. Morrison jako laureatka Literackiej Nagrody Nobla, Nagrody Pulitzera, Prezydenckiego Medalu Wolności i National Humanities Medal oraz wielu innych prestiżowych nagród, była bezsprzecznie jedną z najważniejszych pisarek drugiej połowy XX i początku XXI wieku.

Ćwiczenia przewidują wykłady wprowadzające w tematykę zajęć i wspólną lekturę wybranych powieści w języku polskim.

 

I semestr

 

Zajęcia 1 – wstęp.

Wprowadzenie do twórczości Toni Morrison – najważniejsze fakty i konteksty.

Zajęcia 2 – Toni Morrison jako pisarka

Analiza wykładu dotyczącego języka, który wygłosiła pisarka, odbierając Nagrodę Nobla, wspólne obejrzenie fragmentów wykładu Traveling with Toni Morrison: At Home and Away prof. Davída Carrasco wygłoszonego we wrześniu 2012 na Uniwersytecie Harvarda.

 

Zajęcia 3-4 – „Pieśń Salomonowa” (wspólna lektura i omówienie powieści)

Zajęcia poświęcone najbardziej cenionej i najlepszej powieści Toni Morrison, będącej połączeniem sagi, powieści o dojrzewaniu i powieści detektywistycznej.

Zajęcia 6-8 – „Najbardziej niebieskie oko” oraz „Skóra”

Zajęcia poświęcone debiutanckiej powieści pisarki oraz jej ostatniej książce „Skóra”, w której autorka wyraźnie wraca do motywów interesujących ją na początku jej twórczości, co zamyka jej pisarstwo w swego rodzaju klamrę.

Zajęcia 9-10 „Umiłowana”

Zajęcia poświęcone najgłośniejszej powieści autorki, zatytułowanej „Umiłowana”. Przy okazji tej lektury omówiony zostanie kontekst historyczny historycznych realiach związany z dziejami Stanów Zjednoczonych (niewolnictwo, abolicjonizm, segregacja rasowa, panafrykanizm etc.) oraz prawdziwe wydarzenia, które zainspirowały pisarkę do stworzenia tej książki. 

Zajęcia 11 Zagubione w tłumaczeniu. 

Zajęcia podsumowujące, w których zestawione zostaną najważniejsze tematy i motywy omówionych wspólnie powieści. Analiza wybranych fragmentów z książek Harolda Boola (Bloom’s Guide), książki La Vinii Delois Jennings Toni Morrison And the Idea Of Africa oraz zbioru tekstów Toni Morrison autorstwa Ewy Łuczak, który ukazał się w lutym 2013, a także lektura wybranych wywiadów ze zbioru Conversations with Toni Mossison. (Wszystkie udostępnione zostaną studentom w j. polskim).

 

Literatura obowiązkowa:

Wybrane powieści (również inne wydania) w przekładzie na j. polski:

1.            T. Morrison, Umiłowana, Kraków 2007.

2.            T. Morrison, Pieśń Salomonowa, Warszawa 1980.

3.            T. Morrison, Skóra, Warszawa 2016.

4.            T. Morrison, Najbardziej niebieskie oko, Warszawa 2014.

 

Książki nadobowiązkowe:

1.            T. Morrison, Odruch serca, Warszawa 2009.

2.            T. Morrison, Raj, Warszawa 1999.

3.            T. Morrison, Dom, Warszawa 2013.

4.            T. Morrison, Jazz, Warszawa 1996.

5.            T. Morrison, Miłość, Warszawa 2005.

 

 

 

 

Teatrologia

Prowadząca: mgr Magdalena Karlikowska-Pąsiek

Podstawy wiedzy o teatrze

I semestr

 Historia teatru

1.Teatr w starożytnej Grecji

2. Teatr w starożytnym Rzymie

3.  Historia teatru średniowiecznego w Europie

4.  Wpływ komedii dell`arte na twórczość Molière’a

5. Historia teatru elżbietańskiego

 

II semestr

 Historyczne inscenizacje Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

6.  Od debiutu Jerzego Jarockiego w Starym Teatrze w Krakowie (Zamek w Szwecji, 1961) do Teatru 13 Rzędów

7.  Dziady Konrada Swinarskiego

8.  Noc listopadowa Andrzeja Wajdy

9.  Wesele Jerzego Grzegorzewskiego

10.  Bracia Karamazow  Krystiana Lupy

11.  „Linia Lupy” a współczesny teatr polski