Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierunki główne

Historia Sztuki

Koordynator: prof. dr hab. Piotr Krasny

Cykl: Niszczenie dzieł sztuki

I semestr

1. Zniszczenie Sodomy, Troi, Kartaginy Jerozolimy. Mity założycielskie europejskiej cywilizacji i ich obraz w sztuce

2. Zniszczenie dorobku artystycznego Rzymu, Magdeburga, Brukseli i Drezna w epoce nowożytnej. Polityczna motywacja tych działań i próby jaj odparcia na polu piśmiennictwa i sztuk pięknych

3. Niszczenie dzieł sztuki w czasie I wojny światowej i artystyczna odpowiedź na te wydarzenia

4. Trwałe ruiny i ich architektoniczna oprawa jako "pomniki" dzieł sztuki zniszczonych podczas II wojny światowej

5. Niszczenie dzieł sztuki w Polsce w czasie II wojny światowej - próby upamiętnienia tych strat lub ich zrekompensowania poprzez odbudowę.

6. Wandalizm. Niszczenie dzieł sztuki podczas buntów społecznych (część pierwsza)

7. Wandalizm. Niszczenie dzieł sztuki podczas buntów społecznych (część druga)

8. Niszczenie dzieł sztuki w trakcie "wojen o krajobraz" -  część pierwsza 

9. Niszczenie dzieł sztuki w trakcie "wojen o krajobraz" -  część druga

10. Niszczenie dzieł sztuki motywowane religijnie. Ikonoklazm elitarny

11. Niszczenie dzieł sztuki motywowane religijnie. Ikonoklazm chuligański.

 

II semestr

1. Ars longa? Niszczenie dzieł sztuki z powodów estetycznych.

2. Między zachowaniem a kreacją. Niszczenie dzieł sztuki w trakcie prac konserwatorskich.

3. Niemieckie dziedzictwo na ziemiach odzyskanych: niszczenie, odrzucenie, akceptacja.

4. Dziedzictwo kultury chłopskiej we współczesnej Polsce: kłopotliwe, trudne, niechciane.

5. Dziedzictwo kulturowe: niechciane, kłopotliwe, trudne (próba podsumowania).

6. Kościół Mariacki - fara krakowskiego patrycjatu

7. Witraże średniowieczne w kolekcjach śląskich XIX wieku

8.  Witraże Stanisława Wyspiańskiego

9. Grafika reprodukcyjna i jej znaczenie w dziejach sztuki nowożytnej

10. Fotografie dzieł sztuki w XIX wieku

11. W poszukiwaniu nadziei. Obrazy epidemii w sztuce nowożytnej

Historia i kultura Krakowa

Koordynator: dr hab. Andrzej Marzec

I semestr

1. Kraków i Małopolska w stuleciach X-XIII

2. Kraków stolicą Królestwa (XIV-XVI w.)

3. Ziemianie w Krakowie w XIX w.

4. Pomniki, pamiątki i muzea w XIX-wiecznym Krakowie

5. Kraków w dobie autonomii galicyjskiej.

6. Nowoczesny Kraków XIX stulecia: między Wiedniem, a Lwowem.

7. Kraków w latach okupacji: organizacja, władze, represje

8. Życia codzienne w okupowanym Krakowie

9.  Historia dzielnic Krakowa – Krowodrza

10.  Historia dzielnic Krakowa – Podgórze

11. Bujwidowa i inne. Walka o równouprawnienie kobiet w Krakowie w XIX i XX wieku

12. Jak z "Przekroju". Krakowska szafa po II wojnie światowej

 

II semestr

1. Historia dzielnic Krakowa – Nowa Huta

2. Narodziny nowoczesnego przemysłu w Krakowie

3. Język Krakowa: dziedzictwo i codzienność

4. Krakowianki w PRL

5. „Począłem włóczyć się po mieście, wciągać w siebie tę atmosferę polską, z kamieni, z domów, z wież wiejącą starożytność i na godzinę odrzuciłem wszelkie myśli inne, prócz rozkoszy oddychania tym miastem ducha…” Architektura, odkrywanie dziejów, ludzie - portret Wawelu w XIX i XX wieku.

6. Wzgórze wawelskie w czasach Adolfa Szyszko-Bohusza, czyli o tym jak „nie iść drogą łatwych imitacji starzyzny"

7. Centrum czy peryferia? Kraków jako ośrodek nauki polskiej przełomu XIX i XX wieku

8. Przez dziurkę od klucza - życie obyczajowe w Krakowie w czasach PRL.

9. Bycie razem - bycie osobno. O relacjach międzyludzkich w poezji Wisławy Szymborskiej

10. Gałczyński i inni. Literackie przechadzki po Krakowie

11. Kraków turystyczną stolicą Polski

 

Chiny: historia, kultura, społeczeństwo

Koordynator: dr Joanna Wardęga

Program kursu

I semestr

Dzieje Chińskiej Republiki Ludowej – podsumowanie

Sytuacja seniorów w Chinach na tle zmian rodziny

Kobiety w Chinach tradycyjnych i współcześnie

Miasto i wieś – rozwarstwienie społeczne

Wyzwania ekologiczne Chin 

Nie taka chińszczyzna straszna: o języku chińskim

Mass-media w Azji – główne wyzwania  

Media w Chinach – cenzura i specyfika kulturowa

Czy Chińczycy jedzą psy? O kuchni chińskiej 

Chińska architektura tradycyjna i nowoczesna

Ogrody w Chinach, architektura i symbolika roślin

Migracje w Azji – chińskie Chinatown i nie tylko

II semestr

Jak nie stracić twarzy – savoir vivre w Chinach na tle wybranych krajów Azji

Różnorodność wzorów rodziny i kobiecości w Azji

Buddyzm i inne religie we współczesnych Chinach na tle Azji

Prawa człowieka i system kontroli społecznej w Chinach

Wybrane systemy edukacji w Azji – czego możemy się nauczyć?

Himalaje – mityczna kraina?

 Dzieje Tybetu

Turystyka w Tybecie

Everest i wokół najwyższego szczytu świata – turystyka i himalaizm

Kraj Wschodzącego Słońca – podróże po Japonii

Azja Południowo-Wschodnia – najpiękniejsze miejsca

Judaistyka

Koordynator: dr Alicja Maślak-Maciekewska

Program kursu

I semestr

 1.  Żydzi i judaizm - najważniejsze pojęcia
 2.  Ilu przykazań muszą przestrzegać Żydzi?
 3.  Co wolno, a czego nie wolno Żydowi robić w Szabat?
 4.  O synagodze słów kilka
 5. Cmentarz żydowski, cz. 1
 6.  Cmentarz żydowski, cz. 2
 7. Wierzenia Żydów polskich na temat zarazy i sposoby jej zwalczania
 8. Co jedzą Żydzi? Kilka słów o żydowskiej kuchni i koszerności.
 9.  Literatura polsko-żydowska i kłopoty z tożsamością (Suckewer, Szymel, Ginczanka)
 10. Żydowska literatura autobiograficzna
 11.  Najwybitniejsi pisarze i poeci jidyszowi
 12.  Literatura hebrajska

 

II semestr

1. Zróżnicowanie społeczne Izraela w twórczości Efraima Kiszona (wykład z projekcją krótkich materiałów filmowych)

2. Literatura izraelska

3. Mossad. Tajemnice żydowskich służb wywiadowczych

4. Historia Izraela w zarysie

5. Wpływ religii na państwo w Izraelu

6. „Żydowska Wielkanoc”, czyli dlaczego chrześcijanie święcą jajka?

7. Judaizm a "tematy kontrowersyjne": aborcja, eutanazja, in vitro

8. Żydzi w Południowej Afryce

9. Od Bagdadu do Warszawy. Karaimki w historii i legendzie

10. Kobieta w judaizmie

11. Kultura żydowska czy kultura „o Żydach”? Działalność instytucji upowszechniających dziedzictwo żydowskie we współczesnej Polsce

12. Los człowieka zapisany w gwiazdach – o żydowskiej astrologii

 

Psychologia

Koordynator dr Iwona Sikorska

 1. Psychologia jako nauka społeczna- związki z innymi naukami o człowieku
 2. Korzenie i rozwój psychologii
 3. Rozwój człowieka w biegu życia – etapy i zadania rozwojowe
 4. Psychologia emocji
 5.  Psychologia pamięci
 6. Inteligencja i jej rodzaje
 7. Neuropsychologia – mózg a osobowość
 8. Człowiek jako istota społeczna- znaczenie relacji z innymi
 9. Człowiek jako twórca- znaczenie kreatywności dla jednostki i społeczności
 10. Odporność psychiczna
 11. Znaczenie rodziny w życiu człowieka
 12. Praca i rodzina – konflikt czy wsparcie?
 13.  Proaktywny styl życia
 14. Integracja międzypokoleniowa i jej społeczne znaczenie
 15. Edukacja jako czynnik prorozwojowy
 16. Zdrowie psychiczne- jak o nie dbać
 17. Psychosomatyka- kiedy emocje wywołują choroby
 18. Jak dobrze przygotować się do starości – rezerwa poznawcza
 19. Dorosłość – jej etapy i zadania
 20. Pomyślne starzenie się- wzory teoretyczne i wyniki badań
 21. Bilans życiowy – znaczenie dla poczucia jakości życia
 22. Inteligencja a mądrość
 23. Późna dorosłość jako okres pełni życia
 24. Poczucie koherencji- co daje siłę w sytuacjach trudnych
 25. Międzynarodowe doświadczenia długowieczności

Orientalistyka

Dr Renata Rusek-Kowalska, dr Patrycja Duc-Harada

Semestr zimowy Bliski Wschód

Koordynacja dr Renata Rusek-Kowalska

Część I: Islam i świat arabski

 1. Prorok i jego czasy. Początki islamu i główne założenia. 
 2. Mekka, Dubaj, Kruszyniany. Współczesny islam i jego różnorodne oblicza. 
 3. Od pustynnych namiotów Nedżdu po pałace Bagdadu. Kim są Arabowie

Część II: Turcja i świat turecki

 1. Turcy w Republice Turcji i inne narody tureckie we współczesnym świecie.
 2. Atatürk i Republika Turcji –państwo i społeczeństwo. Między tradycją a nowoczesnością.
 3. Kultura Republiki Turcji i dlaczego Polak „siedzi jak na tureckim kazaniu

Część III: Iran i kultura perska

 1. Iran a Persja – języki irańskie. Skąd się wzięli Irańczycy w Iranie? Co ma kopiec Kraka wspólnego z Irańczykami?
 2. Geografia Iranu i ludy irańskie. Zasięg ludów irańskich. Zróżnicowanie etniczne i klimatyczne Płaskowyżu Irańskiego. Czy Kurd i Tadżyk to dwa bratanki?
 3. Starożytne zwyczaje i pogańskie wierzenia ludów irańskich. Barbarzyńcy w ogrodzie.
 4. Religie irańskie – Zaratusztrianizm. Skąd się wzięło piekło i niebo
 5. Nou Ruz – irański Nowy Rok. Irańska święconka, palma wielkanocna, kolędnicy i pisanki.
 6. Kuchnia perska. Kebab, pilaw, chałwa i potrawy wotywne.
 7. Islam po irańsku - szyityzm i szyicki teatr ta’ziyye. Perska Kalwaria.
 8. Literatura perska – poezja i Księga Królewska Szahname. Kraj ajatollahów, czy róży i słowików? Jak Chomeini chwalił uroki wina.

 

Semestr letni – Daleki Wschód

Koordynacja dr Patrycja Duc-Harada)

Część I: Indie i Azja Południowa

 1. Wprowadzenie do cywilizacji indyjskiej – zagadnienia wybrane
 2. Indyjskie tradycje religijne – zagadnienia wybrane
 3. Religijna sztuka południa Indii
 4. Społeczeństwo kastowe – wybrane zagadnienia
 5. Sytuacja kobiet w Indiach
 6. Migracje i problemy polityki językowej w Indiach
 7. Współczesny Nepal oczami rodowitej Nepalki – aktualna sytuacja społeczna i ekonomiczna, obyczajowość (życie codzienne i kulinaria), a także sytuacja kobiet 

 

Część II: Daleki Wschód

 

 1. Korea na co dzień i od święta. Życie codzienne i święta w Korei
 2. Chiński Tajwan, czy tajwańskie Chiny? O relacjach Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Chińskiej – wykład prezentujący po krótce historię rozdziału pomiędzy oboma państwami oraz omówienie ich relacji w 21 wieku
 3. (Nie)chiński Hongkong – o funkcjonowaniu Hongkongu po oddaniu go w ręce Chińskiej Republiki Ludowej przez Wielką Brytanię – odrębności i jednocześnie zależności od władzy centralnej w Pekinie
 4. Japońska etykieta i język w biznesie i handlu– tradycja i nowoczesność
 5. Japonia, acz niezupełnie: Okinawa
 6. Dlaczego Japończykom nie powinno się ustępować miejsca w pociągu? – Tabu językowe i kulturowe we współczesnej Japonii
 7. Japonia od kuchni – zwyczaje kulinarne kiedyś i dziś oraz dieta współczesnego Japończyka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fakultety: