Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

24 maja 2021 r. rozpoczynamy rekrutację dla dotychczasowych studentów. 14 czerwca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja dla kandydatów na studentów JUTW. Rekrutację uzupełniającą przewidujemy w połowie września 2021 r., a następnie w lutym 2022 r.

Formalności - przypomnienie

Drodzy Państwo, osoby, które zarejestrowały się w elektronicznej rekrutacji majowej (dla studentów kontynuujących cykl kształcenia) oraz w czerwcowej (dla nowych słuchaczy rozpoczynających 3-letni cykl) w ten sposób tylko zapisały się na listę. Pracownice biura muszą Państwa wpisać do systemu USOS. Dane, które są niezbędne do wpisu otrzymujemy z ankiety, którą każdy ze studentów, czy to z I, czy z II czy z III roku MUSI nam przysłać. Po zapisie elektronicznym każdemu wysyłamy tę ankietę do wypełnienia. Jeśli z jakiegoś powodu nie otrzymaliście Państwo tego formularza można go pobrać poniżej:

Ankieta rekrutacyjna 2021

 

Rekrutacja dla dotychczasowych studentów 24 - 28 maja 2021 r.

24 maja rozpocznie się nabór na nowy rok akademicki dotychczasowych studentów. W rekrutacji mogą wziąć udział obecni studenci I i II roku oraz osoby zapisane w lutym 2021 r.(zostaną wpisane na I rok roku akademickiego 2021/2022). Studenci III roku kończą cykl kształcenia. Uwaga, 3-letni limit kształcenia nie dotyczy obecnych wolontariuszy, działających społecznie z ramienia JUTW (m.in. starostów, lektorów prowadzących konwersacje, korepetytorów w ramach akcji wspólnej z MOPS, osób pracujących społecznie w Ogrodzie Botanicznym, a nawet tych, które na początku pandemii szyły maseczki dla sióstr PCK w ramach akcji z krakowskim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża). Doceniamy każdą pracę społeczną i zachęcamy Państwa do podejmowania działań na rzecz innych osób, do których zapraszamy.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie bardzo prostego formularza, który 24 maja rano zostanie zamieszczony w formie baneru na głównej stronie internetowej JUTW. Start rekrutacji o godz. 10.00. Nabór będzie trwał do piątku, 28 maja, do godz. 20.00. Miejsca nie zajęte przez obecnych studentów, którzy mają pierwszeństwo w rekrutacji, ze względu na kontynuację toku kształcenia, zostaną zaoferowane nowym studentom. Ich rekrutacja rozpocznie się 14 czerwca o godz. 10.00.

Kwestionariusz jest identyczny na wszystkich etapach rekrutacji. Aby zostać studentem JUTW trzeba mieć co najmniej 60 lat (rocznik 1961 i starsze), legitymować się co najmniej średnim wykształceniem oraz (to nowe kryterium) posiadać podstawowe kompetencje cyfrowe (obsługa aktywnej skrzynki pocztowej i  wyszukiwarki internetowej). Wprowadzenie trzeciego kryterium wynika z faktu, że studenci muszą być gotowi do uczestnictwa w nauce zdalnej. W kwestionariuszu elektronicznym padają pytania o spełnienie wymienionych kryteriów, na końcu należy wskazać jeden kierunek główny, który będą Państwo studiować w przyszłym roku.

Organizacja zajęć w roku akademickim 2021/2022

W roku akademicim 2021/2022 planujemy nauczanie hybrydowe: częściowo stacjonarne, częściowo zdalne. Dopiero pod koniec września lub na początku października będziemy mogli określić, jak będą de facto wyglądały nasze zajęcia. Wszystko zależy od sytuacji epidemicznej, której rozwoju niepodobna przewidzieć. W skrajnych wariantach
 1. kraj wolny od epidemii, całkowity powrót do normalności i powrót do zajęć stacjonarnych jak w poprzednich latach
 2.  kolejna fala epidemii i nauczanie wyłącznie zdalne tak jak w tej chwili.

Spodziewamy się jednak jakichś sytuacji pośrednich i opcji hybrydowych

 1.  Wykłady w dużych grupach prowadzone zdalnie, zajęcia w małych grupach (seminaria, warsztaty, kursy językowe) stacjonarnie
 2. Wykłady prowadzone stacjonarnie z możliwością udziału zdalnego (technicznie na ten moment to bardzo skomplikowane), zajęcia w mniejszych grupach stacjonarnie.
 3. Zajęcia prowadzone stacjonarnie, ale przenoszone do sieci w okresach zagrożenia epidemicznego
 4. Wszystkie zajęcia prowadzone stacjonarnie z zachowaniem reżimów sanitarnych.
 5.  Wersja, o której dziś nie mamy pojęcia, a którą mogą narzucić okoliczności

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym odbywają się w salach dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego najczęściej w obrębie I (historycznego) kampusu, rzadziej w budynkach tzw. II kampusu (ul. Ingardena, Reymonta itd.).

Zajęcia w trybie zdalnym odbywają się w czasie rzeczywistym, są prowadzone na żywo w formie wideo z wykorzystaniem platformy MS Teams. Niezbędne jest posiadanie konta (adresu e-mail). Konieczne urządzenia to komputer stacjonarny, laptop lub tablet (ewentualnie smartfon). Preferowane oprogramowanie Windows 10 (Windows 7 nie ma już wspierania, więc nie jest tak bezpieczne). MS Teams umożliwia zadawanie pytań i prowadzenie dyskusji.

Kierunki główne, fakultety, kursy językowe

Student JUTW w roku akademickim 2021/2022 może wybrać jeden z sześciu kierunków kształcenia:

 1. Historia sztuki
 2. Historia i kultura Krakowa
 3. Chiny: historia, kultura, społeczeństwo
 4. Judaistyka
 5. Psychologia
 6. Orientalistyka

Programy każdego kursu są dwusemestralne. W kolejnym roku zaleca się zmianę kursu. Program kursu zawsze jest modyfikowany, ale w znacznej części się powtarza. Pod koniec września przedstawimy ofertę seminariów fakultatywnych, warsztatów i kursów języków obcych.

Opłaty

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ nr 46 z 7 maja 2021 r. czesne na rok akademicki 2021/2022 wynosi 160 zł/ semestr, opłata za udział w kursie języka obcego 200 zł/semestr, opłata za udział w warsztatach informatycznych 80 zł/semestr.

Opłaty należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2021 r.

Osoby, które zostaną przyjęte do JUTW na rok akademicki proszone są o dokonywanie wpłat nie wcześniej niż od 1 czerwca. Uwaga, opłaty za udział w kursie języka obcego i (ewentualnie) warsztatach informatycznych wnoszone są dopiero w październiku, po zapisie do wybranej grupy.

Zarządzenie Rektora UJ nr 46 w sprawie opłat w roku akademickim 2021/2022