Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

11 maja 2022 r. rozpoczynamy rekrutację dla dotychczasowych studentów. 7 czerwca 2022 r. rozpocznie się rekrutacja dla kandydatów na studentów JUTW. Rekrutację uzupełniającą przewidujemy na początku września 2022 r., a następnie w lutym 2023 r. W dniach rekrutacji naszej stronie internetowej pojawi się baner z napisem "Rekrutacja 2022/2023". Będzie aktywny od godz. 10.00. Wystarczy w niego kliknąć i pokaże się formularz rejestracyjny, który należy wypełnić, a następnie kliknąć w polecenie "Wyślij". Każdy, kto prawidłowo wypełnił formularz rejestracyjny, otrzyma automatyczną odpowiedź, w której będzie informacja dotycząca dopełnienia formalności.

Rekrutacja obecnych studentów na rok akademicki 2022/23

Rekrutacja obecnych studentów

Zgodnie z Regulaminem kształcenie w JUTW trwa 3 lata. Studenci III roku odchodzą, natomiast słuchacze lat wcześniejszych korzystają z przywileju pierwszeństwa zapisów. Rekrutację dla obecnych studentów przeprowadzamy od 11 do 25 maja. Każdy, kto chce nadal uczestniczyć w zajęciach, musi wziąć udział w rekrutacji. Nauka w UTW jest dobrowolna i w każdej chwili można z niej zrezygnować. Jeśli ktoś nie zapisze się na kolejny rok akademicki, to znaczy, że nie będzie dłużej uczestniczył w zajęciach. Przypominamy studentom, że nie przepisujemy nikogo automatycznie na kolejny rok akademicki. Jest to, zresztą, niemożliwe, ponieważ podczas rekrutacji należy wybrać swój główny kierunek studiów na najbliższy rok i każdy student musi to zrobić indywidulanie.

Rekrutacja odbędzie wyłącznie elektronicznie za pomocą znanego Państwu bardzo prostego formularza. 11 maja na naszej stronie internetowej pojawi się baner, który będzie prowadził do formularza rejestracyjnego. Po jego wypełnieniu otrzymacie Państwo automatyczną odpowiedź o rejestracji, co nie oznacza faktycznego zapisu. Dopiero przesłanie ankiety rekrutacyjnej, wprowadzenie danych do systemu USOS  oraz dokonanie wpłaty kończy proces rekrutacji. Formularz zarejestruje każdą osobę, która poprawnie go wypełni, ale dopiero system USOS weryfikuje, czy student może być przyjęty. Bardzo prosimy studentów III roku, aby nie brali udziału w rekrutacji. Będziecie się Państwo czuć nieprzyjemnie, kiedy otrzymacie odpowiedź, że jesteście nieuprawnieni do udziału w rekrutacji. Uwaga, przypominamy, że studenci, którzy zaczęli w roku 2019/2020, kolejny rok powtarzali z powodu pandemii. Dlatego te osoby są w tej chwili na II, a nie na III roku, więc mają prawo do kontynuacji kształcenia.

Informujemy również kandydatów na studentów JUTW, że majowa rekrutacja dotyczy wyłącznie obecnych studentów. Nawet jeśli się Państwo zarejestrujecie, to w procedurze weryfikacji i wpisywania do systemu USOS zostaniecie odrzuceni.

W roku akademickim 2022/23 studenci JUTW mogą wybrać jeden z czterech kierunków:

  1. Historia sztuki
  2.  Orientalistyka
  3. Judaistyka
  4. Psychologia

W kończącym się roku akademickim oferowaliśmy 6 kierunków głównych do wyboru. Wynikało to z faktu, że w momencie, gdy planowaliśmy nowy rok akademicki, obowiązywały obostrzenia sanitarne związane z pandemią. W pomieszczeniach należało zachować bezpieczny dystans, można było zajmować co 2. krzesło. Przenosząc te zasady do sal dydaktycznych, przypisaliśmy do każdego kierunku połowę miejsc dostępnych w salach wykładowych, co bardzo zmniejszyło liczebność kursów. To założenie w praktyce zupełnie się nie sprawdziło. Epidemia i tak skazała nas na naukę zdalną, którą nasi studenci zaakceptowali do tego stopnia, że trudno im teraz wrócić do zajęć stacjonarnych.

W nowym roku akademickim zdecydowaliśmy się więc na eksperyment organizacyjny i proponujemy Państwu naukę na jednym z kierunków wyłącznie online. W tym roku kierunkiem wyłącznie zdalnym będzie psychologia. W roku 2021/2022 był to kurs najlepiej i najsprawniej prowadzony online, wzbogacony filmami, animacjami i innymi atrakcjami audiowizualnymi. Jeśli formuła się sprawdzi, to w kolejnym roku inny z kursów będzie realizowany online. Pozostałe kursy będą prowadzone stacjonarnie, chyba że okoliczności (np. powrót pandemii) zmuszą nas do przejścia na tryb zdalny.

W roku 2022/23 zawieszamy funkcjonowanie kierunków Chiny oraz Historia i kultura Krakowa. W tych kursach ostatnio uczestniczyło tak mało osób, że - ze względów ekonomicznych - nie możemy sobie pozwolić na kontynuację zajęć. Jednak planujemy powrót obydwu kursów w roku 23/24, a wtedy zawiesimy inne z obecnie działających kierunków.

Nowa oferta będzie dotyczyć kursów dodatkowych – fakultatywnych. Niestety, wyczerpała się możliwość prowadzenia zajęć fakultatywnych przez wolontariuszy. Wszyscy nasi zaprzyjaźnieni doktoranci zamknęli swoje przewody doktorskie i albo się już obronili, albo zrobią to w najbliższym czasie. Dłużej nie mogą prowadzić zajęć charytatywnie, a obowiązująca obecnie Ustawa o szkolnictwie wyższym nie pozwala nam zatrudniać doktorantów. Z tego powodu w Zarządzeniu Rektora UJ dotyczącym opłat na rok akademicki 2022/23 pojawiła się nowa pozycja: opłata za fakultet. Będzie ona wynosić 45 zł/semestr.

Czesne pozostaje bez zmian – 160 zł/semestr.

Opłata za kurs językowy wzrasta do 220 zł/semestr.

 

 

Ankieta rekrutacyjna

W odpowiedzi automatycznej, którą każdy student otrzymuje po poprawnej rejestracji, znajduje się link do Ankiety rekrutacyjnej. Dane zawarte w tej ankiecie są niezbędne do wpisania studenta do systemu USOS.

Nie wszystkim studentom udaje się otworzyć link. Poniżej umieszczamy dwa linki do Ankiety rekrutacyjnej:

wersja edytowalna:

Ankieta rekrutacyjna_docx

Wersja pdf (lepsza do wydruku):

Ankieta rekrutacyjna_pdf

Rekrutacja nowych studentów na rok akademicki 2022/2023 od 7 czerwca 2022 r.

 

 

Szanowni Państwo, 7 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 rozpoczynamy zapisy nowych studentów na rok akademicki 2022/2023. W nowym roku akademickim studenci JUTW będą mogli się kształcić na jednym z czterech kierunków. Kandydatom możemy zaoferować miejsca, które pozostały po majowej rekrutacji dla dotychczasowych studentów. W przyszłym i kolejnym roku to Państwo znajdziecie się w uprzywilejowanej sytuacji, jako osoby w trakcie 3-letniego cyklu kształcenia.

 

 

Rekrutacja odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie bardzo prostego formularza, który 7 czerwca rano zostanie zamieszczony w formie baneru na głównej stronie internetowej JUTW. Start rejestracji o godz. 10.00. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. W roku akademickim 2022/2023. Studenci JUTW mogą wybrać jeden z czterech kierunków:

  1. Historia sztuki
  2.  Orientalistyka
  3. Judaistyka
  4. Psychologia

Podstawową formą zajęć są wykłady prowadzone w salach dydaktycznych. Zajęcia w trybie zdalnym są tylko wyjściem awaryjnym wykorzystywanym w sytuacji zagrożenia zdrowia. Jednak pandemiczne lata tak przyzwyczaiły naszych Studentów do udziału w zajęciach zdalnych, mamy tylu zwolenników takiej formy nauczania, że w roku 2022/23 zdecydowaliśmy się na eksperyment organizacyjny i proponujemy Państwu naukę na jednym z kierunków wyłącznie online. W tym roku kierunkiem wyłącznie zdalnym będzie psychologia. Pozostałe kursy będą prowadzone stacjonarnie, chyba że okoliczności (np. powrót pandemii) zmuszą nas do przejścia na tryb zdalny.

Przykładowe programy zajęć znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Kształcenie na podstronie: Zajęcia dydaktyczne.

Po wyczerpaniu miejsc na określonym kierunku, znika on automatycznie z formularza rejestracyjnego. Jeśli zostaną zajęte wszystkie miejsca na wszystkich kierunkach w formularzu pozostanie tylko box: Lista rezerwowa. Zachęcamy do wybrania tej możliwości. W czasie wakacji zawsze zwalniają się miejsca, we wrześniu po kolei zapraszamy osoby z listy rezerwowej i przenosimy na listę zasadniczą.

 

W formularzu rejestracyjnym znajdują się pola, w które trzeba wpisać nazwisko i imię, adres e-mail, telefon oraz potwierdzić spełnienie 3 kryteriów. Aby zostać studentem JUTW, trzeba mieć co najmniej 60 lat (zapraszamy więc osoby z rocznika 1962 i starsze), legitymować się co najmniej średnim wykształceniem oraz posiadać podstawowe kompetencje cyfrowe (obsługa aktywnej skrzynki pocztowej i  wyszukiwarki internetowej). Trzecie kryterium wynika z faktu, że studenci muszą być gotowi do uczestnictwa w nauce zdalnej. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja epidemiczna jesienią.

Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego system wysyła automatyczną odpowiedź o pomyślnej rejestracji. Osoby, które zapiszą się na wybrany kierunek, będą proszone o przyniesienie do wglądu do biura lub przesłanie pocztą elektroniczną skanów (w ostateczności zdjęcia) dokumentu, potwierdzającego wykształcenie, zdjęcia legitymacyjnego oraz wypełnionej ankiety rekrutacyjnej. Ankieta zawiera informacje, które są nam niezbędne do wprowadzenia studenta do systemu USOS oraz informacje wymagane przez GUS w cyklicznym sprawozdaniu (JUTW podlega obowiązkowi sprawozdawczemu). Dopiero weryfikacja nadesłanych przez Państwa dokumentów decyduje o wpisaniu do systemu USOS (system np. nie przyjmuje osób  młodszych niż rocznik 1962). Osoby przyjęte na nowy 3-letni cykl kształcenia w JUTW otrzymają z biura e-maila z indywidualnym numerem konta, na który należy wpłacić czesne na I semestr roku 22/23. Czesne wynosi 160 zł/semestr. Kandydaci dodatkowo wpłacają jednorazową (w ciągu 3-letniego cyklu) opłatę wpisową w wysokości 20 zł. Nieprzekraczalny termin wpłaty czesnego upływa 15 lipca 2022 r. Wniesienie opłaty kończy proces rekrutacji.

Organizacja zajęć w roku akademickim 2022/2023

W roku akademicim 2022/2023 planujemy nauczanie zarówno stacjonarne, jak i zdalne. Trzy kierunki: historia sztuki, orientalistyka i judaistyka będą realizowane stacjonarnie, natomiast psychologia zdalnie. Podczas ostatnich zajęć w roku akademickim 2021/22 testowaliśmy możliwość prowadzenia zajęć hybrydowych: część studentów uczestniczyła w wykładzie w sali dydaktycznej, część dołączyła zdalnie. Te przeprowadzone z sukcesem eksperymenty spowodowały, że zastanawiamy się nad szerszym wykorzystaniem opcji hybrydowej w nowym roku akademickim. Skorzystanie z opcji hybrydowej wymaga dostępności do odpowiedniego sprzętu i skutkuje koniecznością innej organizacji pracy. Dopiero na przełomie września i października poinformujemy Studentów o decyzjach odnośnie nauczania hybrydowego.

Programy kursów dodatkowych (fakultetów), w ramach których zajęcia odbywają raz na 2 tygodnie, zostaną przedstawione pod koniec września. Udział w kursach dodatkowych wymaga wniesienia opłaty w wysokości 45 zł/semestr. Bezpłatnie będzie można uczestniczyć w wykładach i cyklach warsztatów realizowanych w ramach projektów. Fakultety będą się odbywać stacjonarnie, być może, tak jak w obecnym roku akademickim, niektóre z nich będą się odbywać wyłącznie w formie zdalnej.

Jeśli sytuacja epidemiczna stanie się niebezpieczna, podobnie jak w roku 2020/21 oraz 2021/22 przejdziemy na nauczanie zdalne. Decyzje odnośnie trybu nauczania będą podejmowane na bieżąco w reakcji na aktualną sytuację epidemiczną.

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym odbywają się w salach dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego najczęściej w obrębie I (historycznego) kampusu, rzadziej w budynkach tzw. II kampusu (ul. Ingardena, Reymonta itd.).

Zajęcia w trybie zdalnym odbywają się w czasie rzeczywistym, są prowadzone na żywo w formie wideo z wykorzystaniem platformy MS Teams. Niezbędne jest posiadanie konta (adresu e-mail). Konieczne urządzenia to komputer stacjonarny, laptop lub tablet (ewentualnie smartfon). Preferowane oprogramowanie Windows 10. MS Teams umożliwia zadawanie pytań, prowadzenie dyskusji, przesyłanie plików.

Opłaty

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ nr 59 z 27 kwietnia 2022 r. czesne na rok akademicki 2022/2023 wynosi 160 zł/ semestr, opłata za udział w kursie języka obcego 220 zł/semestr, opłata za udział w warsztatach 80 zł/semestr, opłata za udział w kursie dodatkowym (fakultecie) 45 zł. Jeśli uda nam sie pozyskać wolontariuszy do prowadzenia zajęć, wówczas nie pobieramy opłat. Bezpłatnie odbywają się również zajęcia projektowe. Do tej pory np. nigdy nie pobieraliśmy oplat za udział w warsztatach informatycznych. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wolontariusze - informatycy również nas nie zawiodą.

Opłaty za czesne należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2022 r.

Przypominamy, że w ub.r. zmienił się bank obsługujący UJ. Aktualne konta to te, które wysyłaliśmy Państwu w grudniu i styczniu i na które dokonywaliście wpłat na II semestr roku akademickiego 2021/2022!

Uwaga, opłaty za udział w kursie języka obcego i (ewentualnie) fakultetach wnoszone są dopiero w październiku, po zapisie do wybranej grupy.

 

Zarządzenie Rektora UJ nr 59 w sprawie opłat edukacyjnych w JUTW w roku 2022/23