Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Rekrutacja na rok akademicki 2023/24 została zakończona. Limit wolnych miejsc został wyczerpany. Osoby zainteresowane kształceniem w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku mogą zapisać się tylko na listę rezerwową, wysyłając maila na adres: jutw@uj.edu.pl

Rekrutacja na rok akademicki 2023/24

Rekrutacja do Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki 2023/24 odbędzie się – jak co roku – w dwóch etapach. W pierwszym etapie rejestrują się obecni studenci mający prawo do kontynuacji kształcenia. Miejsca nie zajęte przez obecnych studentów oferujemy kandydatom na studentów, których rejestrujemy w II etapie. Rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez bardzo prosty formularz zamieszczony na stronie internetowej JUTW w okresie zapisów. Rejestracja nie jest równoznaczna z rekrutacją. System rejestruje każdego, kto poprawnie wypełni formularz. Nie sprawdza, czy dana osoba spełnia kryteria przyjęcia. Dopiero dopełnienie formalności, a następnie uiszczenie czesnego na swoje indywidualne konto kończy rekrutację.

15 maja 2023 r. rozpoczynamy rekrutację dla dotychczasowych studentów. 12 czerwca 2023 r. rozpocznie się rekrutacja dla kandydatów na studentów JUTW. Rekrutację uzupełniającą przewidujemy na początku września 2023 r., a następnie w lutym 2024 r. Podczas rekrutacji uzupełniająjącej korzystamy wyłącznie z listy rezerwowej.

Kryteria przyjęcia do JUTW

Studentem Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać osoba, która ma co najmniej 60 lat (przyjmujemy osoby urodzone w roku 1963 i starsze), legitymuje się co najmniej wykształceniem średnim i posiada podstawowe kompetencje cyfrowe (potrafi korzystać z poczty elektronicznej i wyszukiwarki internetowej). Ostatnie kryterium wynika z doświadczeń epidemicznych. Umiejętności cyfrowe umożliwiły organizację nauki zdalnej. Gdyby konieczne okazało się przejście na tryb zdalny, nasi studenci powinni umieć połączyć się z wykładem. Nie sprawdzamy umiejętności cyfrowych naszych studentów, weryfikujemy natomiast wiek i wykształcenie (należy okazać do wglądu dowód osobisty  oraz dyplom lub świadectwo maturalne).

Rekrutacja obecnych studentów na rok akademicki 2023/243

W I etapie rekrutacji zapisujemy obecnych studentów. Zgodnie z Regulaminem kształcenie w JUTW trwa 3 lata. Studenci III roku odchodzą, natomiast słuchacze lat wcześniejszych korzystają z przywileju pierwszeństwa zapisów. Uwaga, przepis dotyczący limitu 3 lat nie dotyczy tegorocznych wolontariuszy. Bardzo wspieramy wolontariat, a jedyny gest, którym możemy podziękować wolontariuszom za ich bezinteresowną pracę na rzecz innych, to wpis na kolejny 3-letni cykl bez obowiązkowej przerwy.

Rekrutację dla obecnych studentów przeprowadzamy od 15 do 26 maja 2023 r. W dniach rekrutacji naszej stronie internetowej pojawi się baner z napisem "Rekrutacja 2023/2024". Będzie aktywny od godz. 10.00. Wystarczy w niego kliknąć i pokaże się formularz rejestracyjny, który należy wypełnić, a następnie kliknąć w polecenie "Wyślij". Każdy, kto prawidłowo wypełnił formularz rejestracyjny, otrzyma automatyczną odpowiedź, w której będzie informacja dotycząca dopełnienia dalszych formalności.

Każdy, kto chce nadal uczestniczyć w zajęciach, musi wziąć udział w rekrutacji. Nauka w UTW jest dobrowolna i w każdej chwili można z niej zrezygnować. Jeśli ktoś nie zapisze się na kolejny rok akademicki, to znaczy, że nie zamierza dłużej uczestniczyć w zajęciach. Przypominamy studentom, że nie przepisujemy nikogo automatycznie na kolejny rok akademicki. Jest to, zresztą, niemożliwe, ponieważ podczas rejestracji należy wybrać swój główny kierunek studiów na najbliższy rok i każdy student musi to zrobić indywidulanie.

Rekrutacja odbędzie wyłącznie elektronicznie za pomocą znanego Państwu bardzo prostego formularza. Formularz można wypełnić osobiście, ale może go też wypełnić ktoś z rodziny lub znajomych (bo np. student przebywa w sanatorium). Jak co roku, kolejnym etapem jest przesłanie ankiety rekrutacyjnej, zawierającej dane, wprowadzane przez biuro do systemu USOS.  Dokonanie wpłaty czesnego na I semestr kończy proces rekrutacji.

Bardzo prosimy studentów III roku, aby nie brali udziału w tym etapie zapisów. Będziecie się Państwo czuć nieprzyjemnie, kiedy otrzymacie odpowiedź, że jesteście nieuprawnieni do udziału w rekrutacji. Informujemy również kandydatów na studentów JUTW, że majowa rekrutacja dotyczy wyłącznie obecnych studentów. Nawet jeśli się Państwo zarejestrujecie, to w procedurze weryfikacji i wpisywania do systemu USOS zostaniecie odrzuceni.

 

 

 

Rekrutacja dla nowych studentów

Szanowni Państwo, 12 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 rozpoczynamy zapisy nowych studentów na rok akademicki 2023/2024. Kandydatom możemy zaoferować miejsca, które pozostały po majowej rekrutacji dla dotychczasowych studentów. W przyszłym i kolejnym roku to Państwo znajdziecie się w uprzywilejowanej sytuacji, jako osoby w trakcie 3-letniego cyklu kształcenia.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. 12 czerwca rano na głównej stronie internetowej JUTW zostanie zamieszczony baner z napisem "Rekrutacja 2023/2024"r. Start rejestracji o godz. 10.00. Wystarczy kliknąć w baner  i pokaże się formularz rejestracyjny, który należy wypełnić, a następnie kliknąć w polecenie "Wyślij". Każdy, kto prawidłowo wypełnił formularz rejestracyjny, otrzyma automatyczną odpowiedź, w której będzie informacja dotycząca dopełnienia dalszych formalności. Formularz można wypełnić osobiście, ale może go też wypełnić ktoś z rodziny lub znajomych (bo np. student przebywa w sanatorium albo nie jest pewny swoich umiejętności informatycznych).

Przypominamy, że rejestracja nie jest równoznaczna z rekrutacją. Po zarejestrowaniu, pracownicy biura sprawdzą, czy kandydat ma co najmniej 60 lat i co najmniej wykształcenie średnie. Ponadto należy wypełnić ankietę rekrutacyjną, zawierającą dane konieczne do wprowadzenia do systemu USOS. Każdy student otrzymuje swoje indywidualne konto do wpłat. Nowi studenci wpłacają nie tylko czesne na I semestr, ale również opłatę wpisową - jedną na cały 3-letni  cykl kształcenia  - 20 zł. Wniesienie opłat kończy proces rekrutacji.

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu miejsc system automatycznie proponuje kandydatom zapis na listę rezerwową. Sugerujemy, aby skorzystać z tej możliwości, bowiem prowadzona we wrześniu 2023 r. a następnie w lutym 2024 r. (po zakończeniu I semestru) rekrutacja uzupełniająca opiera się wyłącznie o tę listę rezerwową. Rotacja wśród studentów jest duża, dlatego liczba miejsc w tym etapie przyjęć też jest spora.

Organizacja zajęć

W roku akademickim 2023/24 studenci JUTW mogą wybrać jeden z czterech kierunków głównych. Wykłady odbywają się raz w tygodniu, często towarzyszą im dodatkowe i nieobowiązkowe wyjścia do muzeów, spacery edukacyjne, wycieczki bądź okazjonalne warsztaty. Programy zajęć każdego kierunku sa przygotowane na dwa semestry. Sugerujemy, aby po ukończeniu jednego kierunku, w kolejnym roku akademickim wybrać inny.

W roku 2023/24 przewidujemy kształcenie na następujących kierunkach głównych:

    Historia sztuki

     Orientalistyka

    Historia i kultura Krakowa

    Chiny: historia, kultura, społeczeństwo

 

Dwa ostatnie kierunki wracają po krótkiej przerwie i w nieco zmodyfikowanej formie. Dokładne programy zajęć w ramach wszystkich kierunków zostaną podane na przełomie września i października, ponieważ uzgadnianie tematów i wykładowców trwa przez czas wakacji, a dodatkowo we wrześniu zawsze okazuje się, kto może, a kto nie może prowadzić zajęć w związku z innymi obowiązkami, urlopami itd. Proszę pamiętać, że prowadzenie zajęć w JUTW jest dla każdego wykładowcy działalnością dodatkową, która – mimo najlepszych chęci – może się okazać niemożliwa do zrealizowania.

Przez okres wakacji trwa także uzgadnianie programów fakultetów. Fakultety (czyli kursy dodatkowe) mają również programy przygotowane na rok akademicki, ale  - w odróżnieniu od kursów głównych – odbywają się z mniejszą częstotliwością: raz na dwa tygodnie. Podobnie jak w przypadku kursów głównych, po zatwierdzeniu harmonogramów w macierzystych instytutach wykładowców okazuje się, kto może, a komu nie uda się prowadzić zajęć w JUTW. Dopiero wtedy my możemy dopinać nasze programy i nasze harmonogramy. Dopiero wtedy możemy szukać sal dydaktycznych, wykorzystując tzw. okienka w grafikach sal. Pierwszeństwo w dostępie do sal dydaktycznych mają młodzi studenci.

Programy kursów dodatkowych ukażą się na przełomie września i października. Wtedy można się na nie zapisać (poprzez prosty formularz na naszej stronie internetowej). Zajęcia dodatkowe są dodatkowo płatne.

Na przełomie września i października ogłaszamy również zapisy na kursy języków obcych. Możemy zorganizować każdy kurs pod warunkiem, że zbierze się wystarczająca liczba chętnych. Kursy języków obcych należą do zajęć dodatkowych (nieobowiązkowych) i są dodatkowo płatne.

Oferta edukacyjna JUTW, oprócz kursów głównych oraz kursów dodatkowych (fakultetów), obejmuje kursy języków obcych, warsztaty internetowe, warsztaty ze smartfonem, róznorodne wykłady otwarte, spotkania, wycieczki oraz zajęcia w ramach realizowanych projektów (w tym gimnastykę). W tej chwili przygotowywane są projekty, jeśli któreś uzyskają przychylność komisji konkursowych i będą realizowane, poinformujemy naszych studentów o tym fakcie. Oprócz zajęć płatnych mamy całą gamę zajęć bezpłatnych.

 

Wszystkie wykłady w ramach kursów głównych i fakultetów będą prowadzone hybrydowo: stacjonarnie i zdalnie jednocześnie. Kto woli przychodzi do sali dydaktycznej, kto nie może, łączy się zdalnie. Uprzywilejowany jest tryb stacjonarny, zachęcamy Państwa do osobistego udziału w zajęciach. Jednak w przypadku choroby, złego samopoczucia, fatalnej pogody, lepiej zostać w domu, nie tracąc przy tym możliwości uczestnictwa w zajęciach. Chcielibyśmy jednak, aby takie przypadki były wyjątkiem.

Opłaty

Czesne w roku akademickim 2023/24 wynosi 180 zł/semestr

Opłata za udział w kursie dodatkowym/fakultecie wynosi 55 zł/semestr

Opłata za udział w kursie języka obcego wynosi 220 zł/semestr

Wysokość opłat edukacyjnych w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku reguluje Zarządzenie Rektora UJ:

Zarządzenie nr 58 Rektora UJ w sprawie opłat w JUTW

 

W Zarządzeniu wymienione są rówież warsztaty, jednak do tej pory udało się je organizować bez pobierania opłat. W roku akademickim 2023/24 również mamy nadzieję, że uda nam się zaoferować Studentom zajęcia bezpłatne.