Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja uzupełniająca na II semestr roku akademickiego 2020/2021

Od 15 lutego 2021 r. rozpoczynamy dodatkowy nabór do JUTW na miejsca zwolnione przez dotychczasowych studentów, którzy zrezygnowali z zajęć lub nie uregulowali opłat w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego. Aby zostać studentem JUTW trzeba spełnić dwa kryteria: mieć minimum 60 lat (przyjmujemy osoby z rocznika 1961 i starsze) oraz legitymować się minimum wykształceniem średnim.

Każdy student w jednym roku wybiera jeden z czterech kierunków. W tej chwili możemy zaoferować pojedyncze miejsca na trzech kierunkach: historii i kulturze Krakowa, judaistyce oraz Chinach. Każdy student może również uczestniczyć w seminariach fakultatywnych, o ile znajdą się tam wolne miejsca. Można również dopisać się do działających kursów językowych. Osobm zapisanym w lutym semestr letni nie wlicza się do limitu studiów (w JUTW limit wynosi 3 lata), jest traktowany jako dodatkowy. Nowo zapisani nabywają natomiast wszystkich praw studenta JUTW, a więc np. nie uczestniczą już w rekrutacji w kolejnych latach, składają jedynie deklarację, czy chcą nadal uczestniczyć w zajęciach, czy nie.

W semestrze letnim nadal pracujemy zdalnie, korzystajac z bardzo prostej platformy Teams. Student na każde zajęcia otrzymuje do swojej poczty internetowej zaproszenie, klikając w nie, przenosi się na wykład. Wykład odbywa się w czasie rzeczywistym, można zadawać pytania, zobaczyć wykładowcę oraz innych uczestników. Za pomocą tej samej platformy prowadzone są seminaria oraz kursy językowe.

Uwaga, ze względu na zagrożenie epidemiczne wszystkie sprawy biurowe, także związane z rekrutacją, załatwiamy zdalnie, mimo że biuro pracuje stacjonarnie. Osoby zainteresowane mogą się skontaktować telefonicznie: 12 633 69 07 lub mailowo: jutw@uj.edu.pl

 

Czesne na najbliższy semestr wynosi 100 zł. Jeśli ktoś chce uczestniczyć w kursie językowym dodatkowo musi zapłacić 160 zł.

Organizacja zajęć w roku 2020/2021

Student JUTW w jednym roku akademickim wybiera jeden z czterech kierunków kształcenia:

  1. Historia sztuki
  2. Historia i kultura Krakowa
  3. Chiny: historia, kultura, społeczeństwo
  4. Judaistyka

Programy każdego kursu są dwusemestralne. W kolejnym roku nalezy wybrać inny kurs.

Każdy student może się również zapisać na jedno z dziewięciu seminariów fakultatywnych. Udział w tych zajęciach nie wymaga wnoszenia dodatkowych opłat. Dotychczasowi studenci kontynuują zajęcia na wybranych seminariach. Nowe osoby mogą dołączyć do grupy w ramach wolnych miejsc.

Przypominamy, że w roku akademickim 2020/2021 przewidujemy zdalny tryb kształcenia (w I semestrze na pewno, w II semestrze tryb nauki będzie uzależniony od rozwoju sytuacji epidemicznej).  Zajęcia będą się odbywać w czasie rzeczywistym w trybie wideokonferencji z użyciem bardzo prostego programu MS Teams. Jeśli student - senior potrafi korzystać z poczty internetowej, na pewno poradzi sobie z "wejściem" na wykład online.

Z uruchomieniem pełnej oferty edukacyjnej poczekamy do powrotu do sal dydaktycznych. O października przewidujemy cotygodniowe wykłady kierunkowe, lektoraty i - w zależności od możliwości wykładowców i umiejętności studentów - kilka większych seminariów fakultatywnych.

Wymagane dokumenty

Po otrzymaniu odpowiedzi e-mailem o zakończonej sukcesem rejestracji na studia w JUTW, należy w wyznaczonym czasie dosłać do biura JUTW następujące dokumenty:

 

- dokument poświadczający wykształcenie (do wglądu)

- jedno zdjęcie legitymacyjne

- wypełniony formularz rekrutacyjny do pobrania poniżej:

Formularz rekrutacyjny na rok 2020/2021

 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 dla dotychczasowych studentów JUTW

Uwaga! Podstawową formą zajęć w roku akademickim 2020/2021 będzie nauka na odległość. Do sal dydaktycznych wrócimy dopiero wtedy, gdy będzie to bezpieczne. Przed podjęciem decyzji o kontynuowaniu kształcenia w przyszłym roku, prosimy o rozważenie, czy to będzie dla Państwa atrakcyjna forma zajęć oraz czy umiejętności i posiadane urządzenia umożliwią Państwu naukę online.

Wykłady odbywają się w czasie rzeczywistym, są prowadzone na żywo w formie wideo.

Wykorzystyjemy do tego celu bardzo proste narzędzie MS Teams. Państwo muszą się musieli tylko zalogować i... oglądać. Niezbędne jest posiadanie konta (adresu e-mail). Konieczne urządzenia to komputer stacjonarny, laptop lub tablet. Preferowane oprogramowanie Windows 10 (Windows 7 nie ma już wspierania, więc nie jest tak bezpieczne). MS Teams umożliwia zadawanie pytań. Kto ma kamerkę, będzie widoczny. Dzięki tej samej platformie prowadzimy również naukę języków obcych. Lektor na swoim ekranie widzi studentów i zadaje pytania, podobnie jak uczestnicy kursu.

 

Poniżej publikujemy Decyzję Rady Naukowo-Programowej JUTW o organizacji naboru na  rok akademicki 2020/21 oraz Zarządzenie Rektora UJ w sprawie opłat.

Decyzja Rady Naukowo-Programowej JUTW

Zarządzenie Rektora UJ w sprawie opłat w JUTW