Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Drodzy Studenci Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!

Pandemia koronawirusa bardzo pokrzyżowała nasze plany. Choć epidemia nie jest naszą winą, choć staraliśmy się jakoś zrekompensować brak tradycyjnych zajęć wykładami online, to mamy świadomość, że rok akademicki 2019/2020 nie spełnił Państwa oczekiwań. Dlatego Rada Naukowo-Programowa JUTW podjęła decyzję dającą prawo kontynuowania zajęć wszystkim studentom figurującym na liście JUTW w roku 2019/2020. Dotyczy to zarówno I, II, jak i III roku. Obydwa lata będą - wyjątkowo, bo warunki są wyjątkowe -  traktowane jako jeden rok akademicki. Z tego powodu obecni studenci mają pierwszeństwo zapisu na rok 2020/2021.

Uwaga! Ze względu na prognozowaną drugą falę epidemii jesienią przewidujemy, że podstawową formą zajęć w nowym roku akademickim będzie nauka na odległość. Do sal dydaktycznych wrócimy dopiero wtedy, gdy będzie to bezpieczne. Przed podjęciem decyzji o kontynuowaniu kształcenia w przyszłym roku, prosimy o rozważenie, czy to będzie dla Państwa atrakcyjna forma zajęć oraz czy umiejętności i posiadane urządzenia umożliwią Państwu naukę online.

Będzie ona wyglądała inaczej niż obecnie. Przewidujemy, że wykłady będą się odbywały w czasie rzeczywistym, czyli np. wykład z historii sztuki przewidziany we wtorki o godz. 10.00 będzie wymagał Państwa obecności o tej porze przy swoim urządzeniu. Wykłady będą prowadzone na żywo w formie wideo.

Wykorzystamy do tego celu bardzo proste narzędzie MS Teams. Państwo będą się musieli tylko zalogować i... oglądać. Niezbędne jest posiadanie konta (adresu e-mail). Konieczne urządzenia to komputer stacjonarny, laptop lub tablet. Preferowane oprogramowanie Windows 10 (Windows 7 nie ma już wspierania, więc nie jest tak bezpieczne). MS Teams umożliwia zadawanie pytań. Kto ma kamerkę, będzie widoczny. Dzięki tej samej platformie będziemy prowadzić również naukę języków obcych. Lektor będzie na swoim ekranie widział studentów i będzie mógł zadawać pytania, podobnie jak uczestnicy kursu.

 

Jeśli tylko sytuacja epidemiologiczna pozwoli, na przełomie września i października będziemy się starali dla Państwa przygotować krótkie szkolenia z obsługi MS Teams. Dla wielu osób nie będzie to konieczne, bowiem jedyną wymaganą czynnością będzie zalogowanie się do wskazanej grupy o określonej porze.

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu starszych osób opanowanie podstawowych zasad korzystania z internetu (tu wymagane jest posiadanie konta pocztowego i umiejętność korzystania z wyszukiwarki) może być trudne. Jednak ostatnie miesiące pokazały siłę nowych technologii. Kto nie potrafi korzystać z internetu, został wykluczony z obecnej rzeczywistości. Być może to jest ten moment, który zmusi seniorów do przełamania się. Może wykorzystać przewidywany czas ulgi od koronawirusa w czasie wakacji i spróbować nauczyć się tych podstaw, dzięki pomocy dorosłych dzieci, wnuków, sąsiadów? Decyzja należy do Państwa.

 

Studenci JUTW, którzy uznają, że chcą kontynuować zajęcia w nowym roku akademickim proszeni są o przesłanie w dniach od 1 do 19 czerwca swojej deklaracji e-mailem na adres: jutw@uj.edu.pl:

Deklaruję kontynuowanie zajęć w roku akademickim 2020/2021 na dotychczasowym kierunku głównym. Aprobuję fakt, że podstawową formą zajęć będzie nauka na odległość. Moj adres e-mail to:

 

Dotychczasowi studenci pozostają na swoich kierunkach. Planowane są nowe tematy wykładów, nowi wykładowcy, żaden temat się nie powtórzy. Nie wymagamy od Państwa skladania nowych kwestionariuszy, wymagamy natomiast podania aktywnego adresu e-mail, ponieważ wprowadzimy go do systemu. W roku akademickim ten adres pozwoli się Państwu zalogować do MS Teams i uczestniczyć na żywo w wykładzie.

W zależności od tego, ilu obecnych studentów zechce powtarzać obecny rok, będziemy wiedzieć, ile mamy miejsc dla nowych osób. Kandydatów na studentów JUTW zapraszamy dopiero od 1 września. Rekrutacja odbędzie się wyłącznie w formie elektronicznej. Odpowiednie komunikaty pojawią się pod koniec sierpnia.

 

W związku z podjęciem decyzji o organizacji nauki zdalnej ograniczyliśmy liczbę zajęć i obniżyliśmy czesne do 100 zł za semestr. Wpłaty prosimy wnosić na swoje dotychczasowe indywidualne konta dopiero po potwierdzeniu kontynuacji zajęć w roku akademickim 2020/2021. Proszę nie dokonywać wpłat w maju!!!!! Państwa indywidualne konta są jeszcze nieprzygotowane.

Na wpłaty czekamy do 30 lipca. Brak wpłaty oznacza  Państwa rezygnację z kontynuowania nauki, a miejsce będzie zaoferowane nowym studentom.

Mamy nadzieję, że przewidywane czarne scenariusze nie spełnią się i szybko wrócimy do sal dydaktycznych na tradycyjne wykłady. Musimy być jednak przygotowani na niekorzystny wariant. Łatwiej przeorganizować się ze zdalnej nauki na tradycyjną niż odwrotnie! Wciąż mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane na tę wiosnę wycieczki (Trydent, Petersburg, Łańcut, Pszczyna, Chmielnik, wycieczka organizaowana Pana Marcina Klemenskiego na Śląsk) dojdą do skutku w przyszłym roku. Uprzedzamy, że o powrocie fakultetów pomyślimy dopiero, gdy możliwe będą tradycyjne zajęcia.

Poniżej publikujemy Decyzję Rady Naukowo-Programowej JUTW o organizacji naboru na nowy rok akademicki oraz Zarządzenie Rektora UJ w sprawie opłat na rok akademicki 2020/2021

 

 

Decyzja Rady Naukowo-Programowej JUTW
Data opublikowania: 19.05.2020
Osoba publikująca: Ewa Piłat