Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 dla obecnych studentów JUTW

1 -19 czerwca 2020 r.

Choć epidemia nie jest naszą winą, choć staraliśmy się jakoś zrekompensować brak tradycyjnych zajęć wykładami online, to mamy świadomość, że rok akademicki 2019/2020 nie spełnił Państwa oczekiwań. Dlatego Rada Naukowo-Programowa JUTW podjęła decyzję dającą prawo kontynuowania zajęć wszystkim studentom figurującym na liście JUTW w roku 2019/2020. Dotyczy to zarówno I, II, jak i III roku. Obydwa lata będą - wyjątkowo, bo warunki są wyjątkowe -  traktowane jako jeden rok akademicki. Z tego powodu obecni studenci mają pierwszeństwo zapisu na rok 2020/2021.

Uwaga! Ze względu na prognozowaną drugą falę epidemii jesienią przewidujemy, że podstawową formą zajęć w nowym roku akademickim będzie nauka na odległość. Do sal dydaktycznych wrócimy dopiero wtedy, gdy będzie to bezpieczne. Przed podjęciem decyzji o kontynuowaniu kształcenia w przyszłym roku, prosimy o rozważenie, czy to będzie dla Państwa atrakcyjna forma zajęć oraz czy umiejętności i posiadane urządzenia umożliwią Państwu naukę online.

Będzie ona wyglądała inaczej niż obecnie. Przewidujemy, że wykłady będą się odbywały w czasie rzeczywistym, czyli np. wykład z historii sztuki przewidziany we wtorki o godz. 10.00 będzie wymagał Państwa obecności o tej porze przy swoim urządzeniu. Wykłady będą prowadzone na żywo w formie wideo.

Wykorzystamy do tego celu bardzo proste narzędzie MS Teams. Państwo będą się musieli tylko zalogować i... oglądać. Niezbędne jest posiadanie konta (adresu e-mail). Konieczne urządzenia to komputer stacjonarny, laptop lub tablet. Preferowane oprogramowanie Windows 10 (Windows 7 nie ma już wspierania, więc nie jest tak bezpieczne). MS Teams umożliwia zadawanie pytań. Kto ma kamerkę, będzie widoczny. Dzięki tej samej platformie będziemy prowadzić również naukę języków obcych. Lektor będzie na swoim ekranie widział studentów i będzie mógł zadawać pytania, podobnie jak uczestnicy kursu.

 

Jeśli tylko sytuacja epidemiologiczna pozwoli, na przełomie września i października będziemy się starali dla Państwa przygotować krótkie szkolenia z obsługi MS Teams. Dla wielu osób nie będzie to konieczne, bowiem jedyną wymaganą czynnością będzie zalogowanie się do wskazanej grupy o określonej porze.

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu starszych osób opanowanie podstawowych zasad korzystania z internetu (tu wymagane jest posiadanie konta pocztowego i umiejętność korzystania z wyszukiwarki) może być trudne. Jednak ostatnie miesiące pokazały siłę nowych technologii. Kto nie potrafi korzystać z internetu, został wykluczony z obecnej rzeczywistości. Być może to jest ten moment, który zmusi seniorów do przełamania się. Może wykorzystać przewidywany czas ulgi od koronawirusa w czasie wakacji i spróbować nauczyć się tych podstaw, dzięki pomocy dorosłych dzieci, wnuków, sąsiadów? Decyzja należy do Państwa.

 

Studenci JUTW, którzy uznają, że chcą kontynuować zajęcia w nowym roku akademickim proszeni są o przesłanie w dniach od 1 do 19 czerwca swojej deklaracji e-mailem na adres: jutw@uj.edu.pl:

Deklaruję kontynuowanie zajęć w roku akademickim 2020/2021 na dotychczasowym kierunku głównym. Aprobuję fakt, że podstawową formą zajęć będzie nauka na odległość. Moj adres e-mail to:

 

Dotychczasowi studenci pozostają na swoich kierunkach. Planowane są nowe tematy wykładów, nowi wykładowcy, żaden temat się nie powtórzy. Nie wymagamy od Państwa skladania nowych kwestionariuszy, wymagamy natomiast podania aktywnego adresu e-mail, ponieważ wprowadzimy go do systemu. W roku akademickim ten adres pozwoli się Państwu zalogować do MS Teams i uczestniczyć na żywo w wykładzie.

 

Rekrutacja dla nowych studentów

od 1 września 2020 r.

Aby zostać studentem Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, należy spełnić dwa kryteria:

- posiadać minimum wykształcenie średnie

mieć co najmniej 60 lat (przyjmujemy osoby z rocznika 1960, bez względu na miesiąc urodzenia, i starsze)

Kandydatów na studentów JUTW zapraszamy dopiero od 1 września. Rekrutacja odbędzie się wyłącznie w formie elektronicznej. Będzie to bardzo prosty formularz do wypełnienia. Dokumenty (do wglądu: jakikolwiek dokument potwierdzający wykształcenie, dowód osobisty oraz wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny) będziemy przyjmować w biurze JUTW we wrześniu zgodnie z podaną procedurą (aby uniknąć kolejek).  Odpowiednie komunikaty pojawią się pod koniec sierpnia.

Tok nauki

Założenie o podstawowej formie zajęć - zajęciach na odległość, wymaganych umiejętnościch oraz rodzaju sprzętu, dotyczy wystkich przyszłorocznych studentów. W związku z podjęciem decyzji o organizacji nauki zdalnej, ograniczyliśmy liczbę zajęć. Pozostawiamy cztery kierunki główne:

- historia sztuki

- historia i kultura Krakowa

- Chiny: historia, kultura, społeczeństwo

- judaistyka

Program każdego kursu obejmuje cotygodniowy wykład do końca przyszłego roku akademickiego. Wraz ze znoszeniem obostrzeń i możliwością organizacji tradycyjnych zajęć, wykłady będą uzupełniane warsztatami, wyjściami do instytucji kultury, wycieczkami edukacyjnymi i in.

Studenci JUTW mogą uczestniczyć w kursach języków obcych. Lektoraty odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin dydaktycznych. Prowadzimy zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego i chińskiego (tylko dla studentów kierunku "Chiny").

Jeśli to będzie możliwe, sukcesywnie będziemy przywracać zajęcia fakultatywne.

Opłaty

 

W związku ze zmniejszeniem liczby zajęć obniżyliśmy czesne do 100 zł za semestr. Wpłaty prosimy wnosić na swoje indywidualne konta dopiero po potwierdzeniu zapisu na rok akademicki 2020/2021.

Na wpłaty od obecnych studentów czekamy do 30 lipca. Brak wpłaty oznacza  Państwa rezygnację z kontynuowania nauki, a miejsce będzie zaoferowane nowym studentom. Nowi studenci powinni uregulować płatności do 30 września.

 

Opłata za kurs językowy wynosi 160 zł/semestr. Opłaty za kursy języków obcych do 30 października 2020 r.

Jeśli pojawi się możliwość prowadzenia zajęć w salach, bedziemy chcieli uruchomić sporo warsztatów komputerowych. Obecna pandemia udowodniła, jak bardzo są w dzisiejszym świecie potrzebne umiejętności cyfrowe. Opłata za warsztaty komputerowe: 80 zł/semestr.

Mamy nadzieję, że przewidywane czarne scenariusze nie spełnią się i szybko wrócimy do sal dydaktycznych na tradycyjne wykłady. Musimy być jednak przygotowani na niekorzystny wariant. Łatwiej przeorganizować się ze zdalnej nauki na tradycyjną niż odwrotnie! Wciąż mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane na tę wiosnę wycieczki (Trydent, Petersburg, Łańcut, Pszczyna, Chmielnik, wycieczka organizowana przez Pana Marcina Klemenskiego na Śląsk) dojdą do skutku w przyszłym roku.

Poniżej publikujemy Decyzję Rady Naukowo-Programowej JUTW o organizacji naboru na nowy rok akademicki oraz Zarządzenie Rektora UJ w sprawie opłat na rok akademicki 2020/2021

Przepisy

Wszystkie osoby zainteresowane kształceniem w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Zarządzenie Rektora UJ w sprawie Zasad kształcenia w JUTW