Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do udziału w Letniej Olimpiadzie Seniorów Trzeci Wiek na Start

 

 

 

                                                           REGULAMIN

 

XII  MIĘDZYNARODOWEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ

UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

 

                    I ORGANIZACJI SENIORALNYCH

         „TRZECI WIEK NA START”

 

 

I. CEL ZAWODÓW

 

Celem nadrzędnym olimpiady jest wykształcenie w pokoleniu osób 50+ zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku i organizacjach senioralnych potrzeby dbania o własne zdrowie, dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, zrozumienia egzystencjalnej potrzeby ruchu, jego znaczenia w podtrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej oraz promowania aktywnego stylu życia.

 

II. MIEJSCE I DATA

 

Miejsce: Stadion Śląski - Chorzów

Biuro Organizacyjne: Stadion Śląski - Chorzów

Data: 20.09.2020 r. (niedziela)

III. UCZESTNICY

 

Prawo startu w XII Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej UTW mają zawodnicy uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji senioralnych rocznik 1970 i starsi.

 

ZE WZGLĘDU NA EPIDEMIĘ SARS-CoV-2 W POLSCE, KAŻDE UTW MOŻE ZGŁOSIĆ

MAKSYMALNIE 15 UCZESTNIKÓW ZAWODÓW WYBIERAJĄC DOWOLNIE

KONKURENCJE I KATEGORIE, NIE PRZEKRACZAJĄC JEDNOCZEŚNIE

MAKSYMALNEJ ILOŚCI ZAWODNIKÓW W DANEJ KONKURENCJI I KATEGORII

WIEKOWEJ.

 

SYTUACJA TA MOŻE ULEC ZMIANIE PO ZMIANIE OBOSTRZEŃ ZWIĄZANYCH                

Z EPIDEMIĄ.

 

UWAGA!!!

ZAWODNIK MA PRAWO STARTU TYLKO W JEDNEJ KONKURENCJI DANEJ DYSCYPLINY

I TYLKO JEDNEJ DYSCYPLINIE.

 

IV. PROGRAM OLIMPIADY

 

Od godz. 9.00   – rejestracja i odprawa kierowników ekip w Biurze Organizacyjnym Olimpiady

 

Godz.  10.00  – ceremonia otwarcia Olimpiady

Godz. 11.00 – rozpoczęcie konkurencji sportowych we wskazanych przez organizatorów miejscach.

Godz. 16.00 – Uroczyste przedstawienie wszystkich medalistów i oficjalne zakończenie Olimpiady

 

V. ZAWODY

 

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE

 

UWAGA!!! ZAWODNIK MA PRAWO STARTU TYLKO W JEDNEJ KONKURENCJI

KONKURENCJE:

2.1. BIEG NA 60 METRÓW

 

Uczestnicy: maksymalnie w konkurencji startować może 6 zawodników z danego UTW (maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta) w wieku 50-59, 60-69, 70+

 

Regulamin:

 

Konkurencja indywidualna zostanie rozstrzygnięta w kategorii kobiet i mężczyzn z podziałem na grupy wiekowe – nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca.

 

Zawody polegają na przebiegnięciu wyznaczonego dystansu (60 m) w jak najkrótszym czasie.

Start z pozycji wysokiej.

 

2.2. BIEG NA 150 METRÓW

 

Uczestnicy: maksymalnie w konkurencji wystartować może 6 zawodników z danego UTW (maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta) w wieku 50-59, 60-69, 70+

 

Regulamin:

 

 • Konkurencja indywidualna zostanie rozstrzygnięta w kategorii kobiet i mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe – nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca.
 •  
 • Zawody polegają na przebiegnięciu wyznaczonego dystansu (150 m) w jak najkrótszym czasie.
 • Start z pozycji wysokiej.

2.3. PCHNIĘCIE KULĄ

 

Uczestnicy: maksymalnie w konkurencji startować może 6 zawodników z danego UTW (maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta) w wieku 50-59, 60-69, 70+

 

Regulamin:

 

 • Konkurencja indywidualna zostanie rozstrzygnięta w kategorii kobiet i mężczyzn – nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca.
 •  
 • Zawody polegają na pchnięciu kulą na jak największą odległość. Każdy zawodnik ma trzy próby. O końcowej klasyfikacji decyduje najlepszy wynik zawodnika.
 •  
 • Mężczyźni pchają kulą 4 kg, kobiety 3kg.

 

PRZEŁAJE ROWEROWE (trasa ok 1 km)

 

Miejsce: teren przyległy do Stadionu Śląskiego. Zawodnicy i ich rowery zostaną przeprowadzeni na miejsce zawodów. Każdy zawodnik powinien posiadać własny rower i kask.

Uczestnicy: maksymalnie w konkurencji startować może 6 zawodników z danego UTW (maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta) w wieku 50-59, 60-69, 70+

 

 

Regulamin:

 

 • Konkurencja indywidualna zostanie rozstrzygnięta w kategorii kobiet i mężczyzn z podziałem na grupy wiekowe – nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca.
 •  
 • Zawody polegają na jak najszybszym pokonaniu trasy ok. 1 km.
 •  
 • Organizatorzy nie zapewniają rowerów i kasków.
 •  
 • Zabrania się startu na rowerach szosowych.
 • Organizator nie zapewnia pomocy technicznej.

 

 

 

 

TURNIEJ BOULE

Uczestnicy: maksymalnie w konkurencji wystartować może 1 zawodnik z danego UTW (maksymalnie 1 osoba bez podziału na płeć).

Konkurencja indywidualna – nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca.

 • System rozgrywek zostanie dobrany w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

 

 • Zawodnicy zostaną rozlosowani bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju.

Zasady gry w boule

 

W grze bierze udział dwóch zawodników. Każdy zawodnik otrzymuje 4 kule do gry.

W drodze losowania wyłania się zawodnika rozpoczynającego grę.

 

Zawodnicy rzucają kule stojąc przed linią rzutów. W czasie rzutu obie stopy rzucającego muszą dotykać ziemi tak długo, aż rzucona kula spadnie na ziemię

 

Zawodnik rozpoczynający grę rzuca małą drewnianą kulkę (świnkę) na odległość od 6 do 10 metrów (w przypadku rzutu na odległość większą lub mniejszą rzut należy powtórzyć) i oddaje pierwszy rzut kulą próbując umieścić ją jak najbliżej świnki.

 

Drugi zawodnik rzuca kulę próbując umieścić ją bliżej świnki niż kula przeciwnika.

 

Następny rzut wykonuje zawodnik, którego kula znajduje się dalej od świnki i swoje rzuty oddaje do chwili, gdy umieści kulę bliżej niż najbliżej znajdująca się od świnki kula przeciwnika lub do wyczerpania kul, wtedy kolejkę przejmuje przeciwnik.

 

Po wyrzuceniu wszystkich kul przez obydwóch zawodników następuje koniec partii. Punkty zdobywa tylko jeden zawodnik, w zależności od tego ile kul ma bliżej świnki od najbliższej kuli przeciwnika                  (w jednej partii możliwe jest zdobycie od 1 do 4 punktów).

 

Następną partię rozpoczyna rzutem świnki zawodnik, który wygrał partię poprzednią.

Mecz rozgrywa się do momentu, gdy jeden z zawodników zdobędzie 11 punktów.

 

Dozwolone jest wybijanie kulą innych kul oraz świnki (gra toczy się dalej również po przekroczeniu przez świnkę lub kulę linii 10 m).

 

W kwestiach spornych rozstrzyga sędzia wyznaczony przez organizatora. W przypadku, gdy kule obydwóch graczy w ocenie sędziego znajdują się w takiej samej odległości od świnki partia zostaje powtórzona.

 

TURNIEJ ŁUCZNICZY

 

Uczestnicy: maksymalnie w konkurencji może startować może 2 zawodników z danego UTW (maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta).

 

 

 • Konkurencja indywidualna zostanie rozstrzygnięta w kategorii kobiet i mężczyzn – nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii.

 

Zasady rozgrywania turnieju

 

 • Każdy zawodnik oddaje 3 serie po 3 strzały konkursowe. (9 strzałów liczonych). Przysługują dwie serie próbne. Punkty zapisuje sędzia.

 

 • Zawodnicy strzelają na odległość 10 metrów do tarczy o średnicy 80 cm, tarcza dzielona jest na 10 punktowanych pól od 1 do 10. Maksymalnie zawodnik może zdobyć 90 punktów.

 

 • Zawodnicy strzelają z łuków oraz strzał zabezpieczonych przez organizatora. Nie ma możliwości strzelania z własnego łuku.

 

 • Każdy łuk oraz każda strzała jest identyczna. Łuk typu SF Optimo/Polaris/Orlik.

 

 • Uzyskanie tego samego wyniku przez dwóch lub więcej uczestników:

 

 • W przypadku rywalizacji o miejsca 1 – 3 zawodnicy przystępują do bezpośredniej dogrywki (3 strzały);
  • W przypadku pozostałych miejsc uznaje się zasadę ex aequo.

 

 • Zawody rozgrywane są systemem turowym.

TURNIEJ SPEED-BALL

 

Uczestnicy: maksymalnie w konkurencji może startować 2 zawodników z danego UTW (maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta).

 

Konkurencje


Konkurencja indywidualna zostanie rozstrzygnięta w kategoriach kobiet i mężczyzn – nagrodzone zostaną każde pierwsze trzy miejsca.
 

SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej Super Solo – gra na czas (4 x 60s) W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników czas rozgrywki super solo może być skrócony do 4 x 30 s. Decyduje o tym Sędzia Główny turnieju w dniu zawodów.


Film instruktażowy : https://youtu.be/5ZqZB0NSH9c

 

Turniej gry singlowej

Film instruktażowy : https://youtu.be/_7Djsl02mSQ

Turniej gry singlowej kobiet
(najlepsze 8 kobiet wyłonionych po rozegraniu konkurencji super solo)

Turniej gry singlowej mężczyzn  (najlepszych 8 mężczyzn wyłonionych po rozegraniu konkurencji super solo)

Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem mieszanym (grupowo-pucharowym),  a o rozstawieniu do poszczególnych grup zdecyduje uzyskany wynik z turnieju super solo.
 

            Informacje dodatkowe
 

zawody przeprowadzane zgodnie z przepisami gry speed-ball.

zawody rozgrywane na profesjonalnych statywach marki speed-ball sport

zapewniamy w pełni wyposażone korty wraz z piłeczkami i rakietami

po każdorazowej grze zawodnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk (przy stanowisku Sędziego Głównego)

 

 

Podczas zawodów nie będzie prowadzona klasyfikacja generalna,

zawody zostaną rozstrzygnięty wyłącznie w klasyfikacjach indywidualnych, w tym kobiet  i mężczyzn, w których taki podział obowiązuje,  z uwzględnieniem również kategorii wiekowych za 1, 2 i 3 miejsce zostaną wręczone medale.

Nagrodzeni zostaną pierwsi trzej zawodnicy / zawodniczki.

 

VI. ZGŁOSZENIA

 

 

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez rejestrację online pod adresem:

www.olimpiada.lazy.pl

do dnia 31.08.2020r.

Po tym czasie możliwa będzie jedynie wymiana zawodników w ramach poszczególnych konkurencji- do dnia 6.09.2020r.

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące:

uzyskania LOGINU I HASŁA DO REJESTRACJI

udzielane są telefonicznie

32 67 19 903 lub 691 474 445

 

oraz 692 446 639

 

UWAGA!

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Data opublikowania: 31.08.2020
Osoba publikująca: Ewa Piłat