Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do udziału w badaniu

W imieniu doktorantki robiącej doktorat w Szkole Nauk Społecznych UJ uprzejmie prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety. Doktorantka pisze pracę z zakresu prawa poświęconą stosunkowi obywateli do płacenia podatków.

Mgr Gabriela Kubala,  doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, prowadzi badania nad postrzeganiem norm prawa podatkowego przez polskich podatników. Aby wyniki badań były wiarygodne, potrzebne jest zapewnienie reprezentatywności grupy badawczej, w tym również dotarcie z ankietą do grupy osób 60+.

 Zachęcamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety internetowej, składającej się z kilkudziesięciu pytań (gdzie trzeba zakreślić jeden z wariantów A,B,C,D). Badanie polega na własnej ocenie dwóch krótkich historyjek oraz kilku pytań ogólnych na temat własnej opinii o podatkach w Polsce (również A,B,C,D). Wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut. Dane z ankiet będą analizowane jedynie zbiorczo i są poufne.

 

Link do ankiety:

 https://forms.gle/o6tiBxdhZuC4N2617