Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe prowadzone w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku najczęściej wymagają wniesienia dodatkowych opłat i często odbywają się poza terenem UJ

Warsztaty malarskie

Prowadzący adiunkt dr Marta Makarczuk (ASP)

Pracownia Krakowskiego Forum Kultury (dawniej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury), ul. Mikołajska 2

Zajęcia płatne: 160 zł/semestr

Zajęcia rozpoczynają sie od 16 października 2017 r.

Poniedziałek

12.00 - 13.30 - grupa zaawansowana

13.45 - 1515 - grupa początkująca

 

Podstawowym zamierzeniem zajęć jest ćwiczenie studentów – seniorów  w rysunku i malarstwie  w oparciu o zdobycie podstaw widzenia poprzez wnikliwą  i pogłębioną obserwację rzeczywistości. Celem ćwiczeń, proponowanych studentom - seniorom, jest zaznajomienie  z bogactwem technik rysunkowych i malarskich  ( które będą w sposób szczególny omawiane przy niektórych ćwiczeniach, zwłaszcza malarskich) oraz abecadłem form, które pozwolą wyrazić bogactwo wewnętrznych przeżyć i emocji oraz uwrażliwić na piękno i jego kontemplację.

 

 1. Podstawowe problemy związane ze studium martwej natury – rysunek ołówkiem.
 2. Waga szkiców w praktyce plastycznej. Szkice koncepcyjne.
 3. Różne sposoby wyznaczania proporcji przedmiotów składających się na martwą naturę – rysunek ołówkiem.
 4. Konstruowanie martwej natury – walce o różnych przekrojach jako kształty, które można w uproszczeniu sprowadzić do pewnych elementarnych brył geometrycznych.
 5. Różne rodzaje kompozycji, definiowanie najważniejszych z nich – rysunek ołówkiem.
 6. Linia jako podstawowy element rysunku – rysunek ołówkiem.
 7. Linia i plama – rysunek światłocieniowy. Budowanie materii przedmiotów.
 8. Kontrasty w rysunku. Rysowanie węglem.
 9. Rysowanie światłem – rysunek białymi kredkami na czarnym papierze.
 10. Lawowanie – pomiędzy rysowaniem a malowaniem.
 11. Pastele – pomiędzy rysunkiem a obrazem.
 12. Najważniejsze techniki malarskie. Przygotowanie płótna. Malowanie w technice Alla prima i warstwowe: rysunek, podmalówka, powłoka barwna oraz łączenie dwóch powyższych technik. Użycie różnych narzędzi malarskich.  
 13. Studiowanie efektów świetlnych i koloru  – jako źródło ruchu.
 14. Ekspresja – różnorodność pracy pędzla w kładzeniu farby.
 15. Tonacje – relacje temperaturowe pomiędzy martwą naturą a otoczeniem.
 16. Właściwości farby – malowanie suchym pędzlem.
 17. Faktura malarska – różnicowanie materii.
 18. Studium martwej natury jako podsumowanie wszystkich dotychczasowych ćwiczeń.
 19.  Jakie wydarzenie, spotkanie, miejsce lub ostatnie wspomnienie bardzo mnie poruszyło, wzruszyło bądź wstrząsnęło w rzeczywistości lub we śnie – praca malarska z wyobraźni.
 20. Ćwiczenia z portretem i postacią do uzgodnienia z grupą.

 

Kontakt dla zainteresowanych:

Krakowskie Forum Kultury
ul. Mikołajska 2
31-027 Kraków
tel. 12 422 08 14

e-mail: izabela.kosowska@krakowskieforum.pl