Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe będą organizowane sukcesywnie i podawane do wiadomości na stronie internetowej