Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakończenie roku akademickiego w JUTW

5 czerwca w auli Centrum Dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

- Przywilej świętowania zakończenia – nie studiów – ale roku akademickiego przysługuje tylko jednej grupie studentów. Tych najstarszych, którzy – mimo trapiących ich chorób i dolegliwości – dobrowolnie i dla własnej satysfakcji zgłębiają tajniki wiedzy. Tych, którzy w kształcenie w późnej dorosłości wkładają znacznie więcej wysiłku niż to bywało w młodości. Otrzymany dyplom warty jest więc świętowania – mówiła podczas uroczystości dyrektor JUTW Ewa Piłat.

W zakończeniu roku udział wzięli m.in.: Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Dorota Malec, zastępca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum - Joanna Nikodemowicz, członkowie Rady Naukowo-Programowej: JUTW,  prof. prof. dr. hab.: Beata Tobiasz Adamczyk, Katarzyna Szczerbińska, Piotr Krasny. Gorąco witano byłego przełożonego jednostki - prof. dr hab. Andrzeja Manię.

W roku akademickim 2022/23 w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku studiowało blisko 700 studentów 60+. Wszystkie zajęcia były prowadzone w trybie hybrydowym, a zwolenników trybu online było więcej niż uczestników zajęć w salach dydaktycznych. Wyjątkowa akceptacja dla nowych technologii na pewno wyróżnia Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku wśród innych placówek dla seniorów działających w Polsce. Wyróżnia go również bardzo ambitna oferta edukacyjna, co zostało zauważone podczas Kongresu Gerontologów Społecznych zorganizowanego z okazji jubileuszu działalności uniwersytetów trzeciego wieku na świecie: 50-lecie UTW. Doświadczenia – refleksje –wizje (18 -19 maja 2023).

Dyrektor Ewa Piłat podkreślała, że w kierowanej przez nią jednostce dużą wagę przywiązuje się do wspierania wolontariatu seniorów. - Wolontariat działa w dwie strony: przynosi korzyści osobom, na rzecz których jest świadczona praca, ale i samym wolontariuszom – mówiła dyrektor JUTW i przywołała wyniki kilku badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, a opublikowanych w liczących się żurnalach medycznych. Badania dowodzą,  jak praca charytatywna korzystnie wpływa na zdrowie i przedłuża życie. Kilkoro wolontariuszy zostało uhonorowanych wartościowymi nagrodami książkowymi.

Niespodzianka czekała również na Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej. Studenci Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uhonorowali Panią Rektor statuetką przedstawiającą serce na dłoni:  za ogrom udzielanego na co dzień wsparcia, zaangażowanie w funkcjonowanie Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pomoc w rozwiązywaniu problemów, reprezentowanie interesów jednostki we władzach UJ, empatię i wrażliwość, doskonałe rozumienie potrzeb osób dojrzałych. Za przyjaźń, opiekę i życzliwość.

Decyzją Rady Naukowo Programowej JUTW statuetka Przyjaciela i Patrona JUTW będzie odtąd przyznawana raz w roku jednej osobie.

Na zakończenie roku akademickiego wykład pt. „Miasta wychylone do przyszłości” wygłosiła  dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ, dyrektor Instytutu Socjologii.

Zobacz galerię zdjęć