Seminarium fakultatywne - Religioznawstwo

Lektury do tematu: Symboliczne uniwersum judaizmu

1. Oskar Goldberg, Rzeczywistość Hebrajczyków, Kraków 2012

2. Gershom Scholem, Mistycyzm żydowski, Warszawa 1997

3. Moshe Idel, Kabała. Nowe perspektywy, Kraków 2006,

4. Robert Graves, Raphael Patai, Mity hebrajskie, Warszawa 1993

5. Louis Ginzberg, Legendy żydowskie, Warszwa 1997

6. Micha Josef Bin Gorion, Żydowskie legendy biblijne, Katowice 2009