Literatura naszych wnuków, literatura naszego dzieciństwa