Literatura naszych wnuków, literatura naszego dzieciństwa - mgr Magdalena Kuczaba-Flisak


 

Literatura poszerzająca zagadnienia poruszane na seminarium

 

Do pierwszych zajęć:

 

Katarzyna Wądolny-Tatar, Kołysanka w liryce XX i XIX wieku. Emergencja gatunku literackiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014.

 

Alicja Ungeheuer-Gołąb, Poezja dzieciństwa czyli droga ku wrażliwości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999.

 

Grzegorz Leszczyński, Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko, Media Rodzina, Poznań 2015. (rozdział II)

 

 

Do drugich zajęć:

 

Anna Czabanowska-Wróbel, [Ta dziwna] instytucja zwana literaturą dla dzieci. Historia literatury dla dzieci w perspektywie kulturowej, "Teksty Drugie" 2013, nr 5, s. 13-24.

Link: http://rcin.org.pl/Content/62253/WA248_79281_P-I-2524_czaban-instytucja_o.pdf

 

Maciej Skowera, Bezpieczna i pożyteczna kraina niedorosłości. Literatura dziecięca jako konstrukt, "Jednak książki" 2017, nr 7, s. 13-29.

Link: https://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JednakKsiazki/article/view/646/508

 

Grzegorz Leszczyński, Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko, Media Rodzina, Poznań 2015. (rozdział III)

 

Do trzecich zajęć:

 

Dorota Michułka, Formowanie kanonów literatury dla dzieci w Polsce w perspektywie historycznej.

Link: http://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Z/Z2012/JRN/PDF/13.pdf

 

J. Papuzińska, Mój bajarz odnowiony, SBP 2014.

 

Do czwartych zajęć:

G. Leszczyński, Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku, CEBID 2007.

M. Antczak, Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia, SBP 2016.

 

Do piątych zajęć:

K. Biernacka-Licznar, E. Jamróz-Stolarska, N. Paprocka, Lilipucia rewolucja, SBP 2018.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Informacja o pracy pisemnej na zakończenie seminarium

 

Na zajęciach umówiliśmy się na formę zaliczenia w postaci krótkiego eseju (minimum 2-4 strony), w którym Państwo zarekomendują wybraną samodzielnie książkę / książki z zakresu literatury dziecięcej określonej grupie odbiorców - chciałabym, żeby napisali Państwo, komu ją/je polecacie (młodym rodzicom, nauczycielom, wnukom, terapeutom...itp.) i dlaczego. Zostawiam pełną dowolność, można korzystać z książek poznanych na zajęciach, zapamiętanych w dzieciństwie albo wybrać się np. do księgarni i samodzielnie dokonać selekcji czegoś nowego. Ważne jest dla mnie, by był to Państwa samodzielny wybór i przedstawienie uzasadnienia. Prace można zostawić w sekretariacie lub dosłać do mnie na maila - do dnia 26. 04. 2020.