1. Mimesis i geniusz twórczy. Sztuka jako naśladowanie i jako kreacja.

 2. Sztuka jako obraz świata. Tendencje realistyczne i idealizujące.

 3. Czy architektura może naśladować rzeczywistość.

4. Świątynia - obraz ziemskiej wspólnoty Kościoła i obraz Niebios. 

 5. Wizje rzeczywistości niebiańskiej w sztuce nowożytnej.

 6. Anioły i demony w sztuce nowożytnej.

 7. Vera imago? Portret jako naśladownictwo i kreacja rzeczywistości.

 8. Jaką rzeczywistość ukazują obrazy historyczne.

 9. Pejzaż nowożytny miedzy realizmem a tworzeniem lepszych światów.

 10. Między obrazem i wyobrażeniem. Przedstawienia zwierząt egzotycznych w sztuce

 11. Ruchoma rzeźba. Szczyt mimesis czy choroba wyobraźni.

 12. Historia i konserwacja dzieł sztuki jako ich idealizacja.