Antropologia

Antropologia

Kultura kulinarna

Prowadzący: mgr Katarzyna Kurowska

Środa, sala nr , ul. Czapskich 4, godz. 10.00 – 11.20

2. tydzień (początek 31 października)

1.            Od fizjologii smaku do food studies. Wprowadzenie do antropologii jedzenia

Filozoficzne początki historii kultury kulinarnej. Trójkąt kulinarny. Ukryte znaczenia posiłków. Gust smakowy jako kapitał kulturowy. Jedzenie w badaniach etnografów. Socjologia posiłku.

2.            Wyzwania antropologii zmysłów

Jak badać inne kultury, które operują innym systemem zmysłowym? Zmysły u niepełnosprawnych. Kultura wzrokocentryczna. Podział zmysłów na niższe i wyższe.

3.            Pamięć sensoryczna

Zależności między węchem, smakiem a pamięcią. Proustowska magdalenka. Smaki dzieciństwa. Jak obraz przywołuje wspomnienia smaku?

4.            Posiłek jako spektakl zmysłów, czyli wstęp do gastrofizyki i neurogastronomii

Jakimi zmysłami odbieramy posiłek? Mózg czy kubki smakowe, co nam mówi, jak smakuje? Jaką rolę wzrok, słuch, dotyk, węch i smak odgrywają w doświadczeniu posiłku? Kolory, kształty i waga zastawy stołowej a przyjemność konsumpcji. Kucharz jako artysta.

5.            Historia polskiego smaku

Najstarsze książki kucharskie. Polska kuchnia oczami obcokrajowców. Polskie tradycje kulinarne. Ile polskości w tradycyjnych daniach narodowych?

6.            Jedzenie a religia i magia

Jedzenie jako część tożsamości etnicznej i religijnej. Rytualność posiłku. Posiłki codzienne a świąteczne. Historia tradycji kulinarnych podczas posiłków świątecznych. Kulturowe podziały posiłków. Tabu żywieniowe.

7.            Jeść jak tubylec, czyli apetyt turysty

Turystyka kulinarna. Autentyczność doświadczenia. Granice kultur kulinarnych w dobie globalizacji i glokalizacji. Tworzenie tradycji kulinarnych – na przykładzie: jak Japonia stała się stolicą kuchni?

8.            Gotowanie a płeć kulturowa

Przestrzeń kuchni a płeć – między domowym a profesjonalnym gotowaniem. Szef kuchni a gospodyni domowa? Płciowy podział praktyk kulinarnych na przestrzeni dziejów – zróżnicowanie kulturowe.

9.            Ciało o praktyki żywieniowe

Historia otyłości. Kulturowe znaczenia obżarstwa. Techniki ujarzmiania ciała: diety, anoreksja, bulimia. Słodkie (nie)jedzenie ze stresu.

10.          Mody i tendencje w gastronomii

Fast food kontra ruch slow food. Zero waste – jak lokale ograniczają odpady. Food design. Nouvelle cuisine. Powrót to tradycji. Wegetarianizm i weganizm.

11.          #foodporn – o wizualności jedzenia

Rola fotografii kulinarnej w social media, magazynach kulinarnych i książkach kucharskich. Food films, czyli w jaki sposób na nasze zmysły oddziałują filmy o jedzeniu. Co łączy jedzenie z erotyką?

Archeologia


Archeologia

Fascynujące odkrycia archeologiczne Ameryki Środkowej i Południowej

Prowadzący: mgr Magdalena Więckowska, mgr Dorota Bojkowska

Piątek, sala nr 17, ul. Gołębia 13, Collegium Witkowskiego, godz. 13.00 - 14.20

1 tydzień (początek 26 października)

I semestr

Mgr Magdalena Więckowska

Źródła archeologiczne w Nowym Świecie. Skąd archeolog czerpie informacje o kulturach Mezoameryki?

1.            Wprowadzenie do archeologii Nowego Świata

- podział geograficzny

- najważniejsze kultury

- podstawowe informacje

-znane nazwiska Polaków związanych z Mezoameryką

2.            Czym są źródła archeologiczne?

- z jakich źródeł korzysta archeolog

- skąd czerpiemy informacje o kulturach prekolumbijskich

- kodeksy i pismo (wstęp)

3.            Olmekowie oraz Zapotekowie

- jakich informacji dostarczyły nam główne stanowiska z Doliny Oaxaca

- najciekawsze zabytki związane ze stanowiskami Olmeków oraz z Monte Albán

4.            Majowie

- kodeksy majańskie

-pismo glificzne (wstęp, odczytanie pisma)

- skrybowie (ich rola społeczna)i artyści

-najciekawsze stele

5.            Aztekowie- kodeksy i pismo

- kodeksy Azteków

- lista trybutów

- piktogramy

- najciekawsze zabytki

 

II semestr

Mgr Dorota Bojkowska

Pismo- klucz do poznania kultury Majów z okresu klasycznego

1. Wprowadzenie do kultury Majów:

- zarys chronologiczno-geograficzny oraz omówienie najciekawszych aspektów historii Majów;

2. Wprowadzenie do najstarszych przykładów pisma w Mezoameryce oraz jego charakterystyka:

- przedstawienie najciekawszych zabytków, na których pojawia się pismo (blok z Cascajal, pektorał z Nakum);

3. Historia odczytania pisma Majów:

- problem tzw. alfabetu Diego de Landy - majański kamień z Rozety?

- odnalezienie przez Knorozova klucza do odszyfrowania pisma Majów;

4. Na czym pisali Majowie?

- nośniki na jakich pojawia się pismo (stele, ołtarze, panele, nadproża, kodeksy, ceramika i inne zabytki ruchome);

5. Co z tym końcem świata?

- kalendarz i liczenie czasu w Mezoameryce;

6. Rytuały i świat nadnaturalny w świetle źródeł epigraficznych i ikonograficznych:

- rytuał opuszczania krwi

- rytualna gra w piłkę

 

Filmoznawstwo

Filmoznawstwo

Różnorodność kina współczesnego

Prowadzący: mgr Anna Piskorska, mgr Magdalena Walo, dr Bartłomiej Nowak

Piątek, sala nr 56, Collegium Novum, godz. 14.30 – 16.00

2. tydzień (początek 9 listopada)

 

I semestr

1. - Figura Innego w filmie fabularnym (społeczność romska oczami Francuza w Gadjodilo Gatifa, oraz oczami Polaka w Papuszy Krauzów), mgr Anna Piskorska

2. - Adaptacja kulturowa imigrantów w Zachodniej Europie (mniejszość turecka w Niemczech – Obca Aladag, bojownicy ze Sri Lanki we Francji – Imigranci Audiarda oraz polski kontekst: imigranci z Polski w Szwecji – Obce niebo Gajewskiego), mgr Anna Piskorska

3. - Komunikacja międzykulturowa w kinie wielojęzycznym (Babel Iñárritu i Między słowami Coppoli), mgr Anna Piskorska

4. Brytyjskie kino dziedzictwa – adaptacje klasycznej literatury w czasach thatcheryzmu, dr Bartłomiej Nowak

5.  Pedro Almodovar – twórczość, konteksty, dr Bartłomiej Nowak

II semestr

6.  Nowe kino rosyjskie: Andriej Zwiagincew. Wybrana filmografia:· “Powrót” (2003), “Wygnanie” (2007), “Elena” (2011), “Lewiatan” (2014),  “Niemiłość” (2017)mgr Magdalena Walo

7. Melancholik z północy: Aki Kaurismӓki. Wybrana filmografia: „Leningrad Cowboys jadą do Ameryki” (1989), „Życie cyganerii” (1992),„Dryfujące obłoki” (1996), „Człowiek bez przeszłości” 2002), „Światła o zmierzchu” (2006), „Człowiek z Hawru” (2011), „Po tamtej stronie” (2017)  mgr Magdalena Walo

8. Wielkie włoskie kino: Paolo Sorrentino. Wybrana filmografia:· „Skutki miłości” (2004), „Boski” (2008), „Wielkie piękno” (2013), „Młodość” (2015)mgr Magdalena Walo

9.  Chińskie kino piątej generacji – Zhang Yimou, Chen Kaige i inni, dr Bartłomiej Nowak

10. Nowofalowe kino tajwańskie – Hou Hsiao-hsien, Edward Yang, Tsai Ming-liang, Ang Lee, dr Bartłomiej Nowak

Genealogia

Genealogia

Prowadzący mgr Marta Raczyńska-Kruk

Piątek, sala nr 17, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, godz. 10.00 – 11.20

2. tydzień (początek 9 listopada)

 

1.            Wstęp do genealogii – źródła wywołane, oral history, archiwa rodzinne, zdjęcia, cmentarze

Jak zacząć?... Podczas zajęć wprowadzających omówimy podstawowe źródła do genealogii: narracje członków rodziny, przechowywane w domowych archiwach dokumenty, informacje z płyt nagrobnych itd. Zajęcia te wzbogaci dyskusja na temat materiałów źródłowych przyniesionych przez uczestników warsztatów.

2.            Źródła do genealogii

Zajęcia te dotyczyć będą ksiąg metrykalnych (chrztów, małżeństw i zgonów) i informacji, jakie możemy z nich pozyskać. Opowiemy o ustaleniach soboru trydenckiego, rodzajach ksiąg metrykalnych oraz ich ewolucji, jak również przedstawimy uczestnikom przykłady formularzy funkcjonujących w poszczególnych zaborach. Podniesiemy też kwestię języków obcych, w jakich spisywane były metryki, a także omówimy terminologię związaną z zawodami oraz przyczynami zgonów.

3.            Pozametrykalne źródła do genealogii

Wykład dotyczyć będzie możliwości, jakie roztaczają przed genealogiem spisy ludności, księgi adresowe i meldunkowe, dokumentacja urzędowa / sądowa / pracownicza / szkolna, akta gmin, księgi grodzkie/ziemskie oraz dokumentacja podworska.

 

4.            Korzenie szlacheckie  a chłopskie? Genealogia krakowska

Podczas zajęć omówimy zagadnienie rozwarstwienia społecznego i zawodowego w świetle źródeł genealogicznych (nazewnictwo, tytulatura itd.). Uczestnicy wprowadzeni zostaną w dzieje szlachty, mieszczaństwa i chłopstwa w XIX w. Przedstawione zostaną źródła historyczne typowe dla każdego ze stanów społecznych. Dodatkowo przybliżone zostaną lokalne archiwalia niezbędne do badania dziejów rodzin krakowskich.

 

5.            Antroponimia kulturowa – tendencje i przemiany na przykładzie wsi pogranicza

Zajęcia skupiać się będą na zagadnieniu imiennictwa wsi pogranicza południowo-wschodniego na przykładzie materiału badawczego zebranego w Nowosiółkach Dydyńskich (pow. przemyski), jego zmianach na przestrzeni 300 lat, wariantach imion, które stosowano niekiedy w kontekście jednej osoby. Podczas wykładu omówione zostaną również nazwiska ze szczególnym naciskiem na nazwiska odimiennie – czy takowe w Nowosiółkach występują, czy nie? – oraz przykłady nazwisk o innej etymologii.

 

6.            Bazy informacji

Zajęcia te poświęcone będą instytucjom i miejscom, w których przechowywane są dokumenty (sieć archiwów państwowych,  Urzędy Stanu Cywilnego, muzea i biblioteki, archiwa szkolne / zakładowe / wyznaniowe) oraz różnego rodzaju bazom internetowym poświęconym genealogii.

 

7.            Genealogia i jej miejsce w naukach o przeszłości. Przykład badań interdyscyplinarnych na cmentarzu rzymskokatolickim w Mirze (Białoruś)

W ramach wykładu omówiony zostanie białoruski projekt badawczy polegający na renowacji, inwentaryzacji i indeksacji cmentarza rzymskokatolickiego w Mirze na Białorusi. Opowiemy o tym, jak w oparciu o epitafia i ornamentykę nagrobków rekonstruować możemy nie tylko historię i kulturowe zróżnicowanie miejsca, ale też – już w świetle danych genealogicznych – odkrywać relacje i charakter powiązań między członkami lokalnej społeczności.

 

8.            Projekcja filmu: „Trzy minuty w Polsce: Odkrywając utracony świat na podstawie rodzinnego filmu z 1938 roku”

W trakcie zajęć obejrzymy poruszający  film o tym, jak wiele informacji możemy uzyskać z naszych pamiątek rodzinnych. O tym,  jak bardzo możemy wpłynąć na życie innych, zachowując i pielęgnując nasze rodzinne historie. Projekcja będzie zakończona dyskusją.

 

9.            Co DNA mówi o Twoich przodkach?

Wykład ten poświęcony będzie temu, jak DNA można wykorzystać w badaniach genealogicznych,  jakie informacje znajdują się w naszym kodzie genetycznym, a w związku z tym - czego możemy dowiedzieć się o naszych przodkach. Podpowiemy także, gdzie i jak zrealizować takie badania.

 

10.          Programy i portale internetowe do tworzenia drzew genealogicznych i przechowywania rodzinnych informacji

Podczas zajęć przedstawione zostaną najbardziej popularne programy i portale służące budowaniu drzewa genealogicznego. Pokażemy, jak do nich dotrzeć i jak je obsługiwać.

 

11.          Zakończenie - prezentacje studentów (drzewa genealogiczne i rodzinne historie uczestników)

Historia

Historia

Historia średniowiecza

Prowadzący: mgr Marcin A. Klemenski

Piątek, sala nr 17, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, godz. 11.30 -12.50

1. tydzień (początek 26 października)

Czy Średniowiecze to ciemne wieki? Słów parę o średnich wiekach w Polsce

Tematyka zajęć będzie ogniskowała wokół głównych tematów związanych ze średniowieczem. Omówione będą przykłady polskie jak i śląskie. Tematyka zajęć będzie dotyczyła jak najszerszej gamy zjawisk życia społecznego i kulturalnego.

1.            Średniowiecze – jak długie było? I skąd wiemy o wydarzeniach z tego okresu?

2.            Święci średniowiecza polskiego i śląskiego.

3.            Kościół w Polsce – diecezje, kapituły, zakony.

4.            Władca średniowieczny – Królestwo Polskie i księstwa śląskie.

5.            Zamki i kościoły. Życie na zamkach i w klasztorach.

6.            Kraków w średniowieczu.

7.            Wyprawy krzyżowe – w kontekście historii Polski.

8.            Miejskie powietrze czyni człowieka wolnym… o miastach w średniowieczu.

9.            Nauka w średniowieczu – szkoły, Uniwersytet Krakowski i wybitni uczeni.

10.          Wyjście terenowe – w poszukiwaniu Średniowiecza.

11.          Czy średniowiecze to faktycznie ciemne wieki? Spotkanie podsumowujące zajęcia.

Informatyka

Informatyka

Jak komputery zmieniły nasz świat i jak nadal będą go zmieniać

Prowadzący: mgr inż. Mariusz Klapper

Wtorek, sala nr 205, ul. Czapskich 4, godz. 13.30 – 14.45

2. tydzień (począwszy od 30 października)

 

Seminarium poświęcone będzie omówieniu zmian cywilizacyjnych, które już dotychczas zaszły pod wpływem gwałtownego rozwoju technologii, analizie dotychczasowych skutków tych zmian, oraz możliwych do przewidywania kierunków dalszego rozwoju tych procesów. W dostępnych ramach czasowych omówione zostaną najważniejsze obszary i problemy współcześnie zachodzących zmian cywilizacyjnych. Uczestnictwo w seminarium nie będzie wymagało od słuchaczy wiedzy specjalistycznej,  problemy będą prezentowane w sposób maksymalnie przystępny i zrozumiały. Spora część planowanej do przekazania wiedzy zapewne nie jest słuchaczom w ogóle znana, na pewno będzie dla nich interesująca.

I semestr

  1. Jak rozwój technologii zmienił cywilizację człowieka

Zmiany cech i umiejętności jednostkowych; głęboka zmiana relacji społecznych; globalizacja łączności; dominacja człowieka wobec innych gatunków; rozwój wiedzy oraz możliwości wpływania na otoczenie; zmiana centrów, metod i narzędzi władzy; problemy prywatności i prawdy;

2. Gospodarka, ekonomia i finanse w nowej cywilizacji

Zanik realnej roli pieniądza; relatywizacja ewidencji ekonomicznej i posiadania; globalizacja procesów gospodarczych; system bankowy; rola i możliwości jednostek; przewidywalne zagrożenia;

3. Wiedza, nauka, medycyna, możliwości poznawcze

Rozwój zakresu i dokładności wiedzy (od mikro zjawisk po  Kosmos i Wszechświat); nowe możliwości wpływania na rzeczywistość; badania mózgu; badania DNA; robotyka; relatywizacja praw natury i etyki; konflikt wiedzy i umiejętności człowieka z prawami natury;

4. Wpływ zmian cywilizacyjnych na edukację i wychowanie

Zmiana ośrodków dostarczających wiedzę i kształtujących osobowość; wpływ globalizacji łączności; osłabienie naturalnych więzi rodzinnych i społecznych; relatywizacja naturalnych praw społecznych i etycznych; wirtualizacja rzeczywistości; możliwości globalnego kształtowania osobowości;

5. Dokąd zmierza nasza cywilizacja? Perspektywy i zagrożenia

Możliwe do przewidzenia kierunki rozwoju; nowe, nadnaturalne możliwości człowieka; możliwe skutki przełamywania naturalnych praw przyrody; zmiany o charakterze ewolucyjnym (nowy gatunek człowieka); los i przyszłość Ziemi w warunkach narastającej dominacji człowieka;

Informatyka - smartfon

Informatyka

Dlaczego warto polubić smartfon?

Prowadzący: mgr inż. Mariusz Klapper

Wtorek, sala nr 205, ul. Czapskich 4, godz. 15.00 – 16.30

Co tydzień

Smartfony weszły już do codziennego powszechnego użycia. Umiejętność ich sprawnej obsługi i wykorzystywania ich wszechstronnych możliwości staje się naglącą potrzebą.

Seminarium dotyczyć będzie głównie problemów wygodnego, skutecznego i bezpiecznego korzystania ze smartfonu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problemy i możliwości smartfonów, które najczęściej nie są ogólnie znane, lub nie są wykorzystywane w sposób efektywny i wygodny dla użytkownika. Zajęcia będą prowadzone w ujęciu praktycznym, to znaczy omawiana tematyka będzie pokazywana praktycznie, a słuchacze seminarium będę mogli sprawdzać praktycznie poruszane problemy na swoim sprzęcie. Uczestnictwo w seminarium nie będzie wymagało od słuchaczy żadnej specjalistycznej wiedzy, a profil tematyczny będzie nastawiony głównie na wskazanie rozwiązań zapewniających użytkownikowi wygodę i bezpieczeństwo. Podczas zajęć będzie także możliwość omawiania indywidualnych problemów i tematów zgłoszonych przez słuchaczy. Zajęcia będą bazowały na problematyce systemu ANDROID (ze względu na jego powszechność), ale będą przydatne również dla użytkowników systemu iOS. Zajęcia mogą również być przydatne dla użytkowników tabletów.

Planowana tematyka szczegółowa zajęć:

  1. Miejsce i rola smartfonu w rozwoju cywilizacji informacyjnej

Zarys historii rozwoju sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego; smartfon jako kolejna epoka rozwoju sprzętu komputerowego; podstawowe cechy użytkowe smartfonu; do czego może być używany smartfon; wpływ smartfonów na relacje społeczne

2. W czym smartfon może ułatwiać codzienne życie (najważniejsze funkcjonalności smartfonu)

Telefon; SMS; notatnik; kalendarz i terminarz; książka adresowa; rejestrator; galerie obrazów i filmów; muzyka i radio; łączność z Internetem; komunikatory internetowe; przeglądarki Internetowe; poczta internetowa; lokalizacja i mapy

 3. Jak działa smartfon (wyposażenie techniczne i cechy użytkowe smartfonu)

Połączenia z siecią telefonii komórkowej; połączenia z siecią lokalną WiFi; Bluetooth; czujnik GPS; wyposażenie do utrwalania obrazu i dźwięku; inne czujniki (akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, żyroskop, barometr, wysokościomierz); system operacyjny (oprogramowanie sterujące); oprogramowanie systemowe; główne cechy systemu ANDROID; dostępne wersje systemu ANDROID; ogólna struktura i organizacja systemu ANDROID; rozszerzenie EMUI systemu ANDROID;

 

4. Co warto wiedzieć na temat użytkowania smartfonu

Włączanie i wyłączanie smartfonu; obsługa i konserwacja zasilania (baterie, zasilacze, ładowanie); wpływ sposobu używania smartfonu na trwałość zasilania; postępowanie w sytuacjach awaryjnych; zasady używania wyposażenia pomocniczego (karty telefoniczne SIMM, karty pamięci SD, zasilacze, inne wyposażenie); pomocnicze zabezpieczenia telefonu (szkło ochronne, pokrowce, rysiki, power-bank etc.); typowe ruchy sterujące smartfonem; klawisze i przyciski pomocnicze smartfonu; wygaszanie i blokada ekranu; hasła blokady;

 

5. Jak minimalizować koszty używania smartfonu

Połączenia z siecią telefonii komórkowej; zasady i koszt roamingu; połączenia z siecią lokalną Wi-Fi; smartfon jako lokalny router Wi-Fi (tethering); połączenia lokalne przez Bluetooth; cechy pakietów dostawców usług sieciowych; programy użytkowe;

6. Skąd i w jaki sposób można uzyskiwać oprogramowanie użytkowe smartfonu

Źródła oprogramowania użytkowego; metody pozyskiwania oprogramowania; instalowanie i odinstalowywanie programów; ograniczenia i problemy użytkowania programów; problemy bezpieczeństwa; oprogramowanie dla współpracy z bankami; koszt oprogramowania użytkowego

7. Jak dostosowywać smartfon do swoich potrzeb i wygody

Konfigurowanie ustawień ekranu; tapety i widżety; organizowanie podstawowych ekranów; konfigurowania połączeń; ogólna konfiguracja telefonu; najważniejsze elementy konfiguracji oraz ich wpływ na funkcjonowanie smartfonu; zasady bezpieczeństwa w ustawieniach konfiguracji smartfonu;

8. Najciekawsze programy użytkowe i komunikatory dostępne obecnie w smartfonie

GPS i mapy Google; automapy; przybornik narzędziowy; prognozy pogody; funkcjonalności związane z czasem (zegar światowy, stoper, minutnik); latarka; lustro; kompas; szkło powiększające; WhatsApp; Wiadomości; SKYPE; Facebook; Twitter;

9. Co trzeba wiedzieć i co zrobić, aby smartfon był bezpiecznym narzędziem i codzienną pomocą

Ochrona antywirusowa smartfonu; zabezpieczanie smartfonu przed nieuprawnionym dostępem; kopie awaryjne danych i ustawień smartfonu; bezpieczeństwo danych i połączeń poufnych (np. witryny bankowe)

10. Inne problemy zgłoszone ewentualnie przez słuchaczy seminarium.

Japonistyka

Japonistyka

Wprowadzenie do kultury Japonii

Prowadzący: dr Joanna Katarzyna Puchalska, mgr Katarzyna Żarnowska, mgr Anna Kuchta, mgr Joanna Malita-Król

Piątek, sala nr 56, Collegium Novum, ul. Gołębia 24, godz. 13.00 – 14.20

1 tydzień (początek 26 października)

Proponowany kurs ma na celu przedstawienie wybranych aspektów związanych z kulturą Japonii. Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko uzyskać wszechstronną wiedzę związaną z życiem w Kraju Kwitnącej Wiśni, ale również obalić funkcjonujące w kulturze zachodniej stereotypy dotyczące Japonii. Zajęcia zostaną wzbogacone o przykłady audiowizualne oraz proponowane teksty naukowe (do samodzielnego studiowania).

I semestr

(dr Joanna Katarzyna Puchalska, mgr Katarzyna Żarnowska)

1. Samuraje:

             Krótka historia ikonicznych wojowników Japonii:– od konnych łuczników do przednich szermierzy.

             Zwyczaje samurajów – polowanie na głowy i samobójstwa czy samodoskonalenie w sztuce oręża i pędzla na wymagającej drodze wojownika?

2.  II wojna światowa na Pacyfiku:

             Ku zatraceniu w imię cesarza – ideologia imperialnej Japonii.

             Naród na służbie – armia i marynarka Japonii w działaniach frontowych: od sukcesów do klęski.

3. Społeczeństwo, kobiety, rodzina

Współczesne społeczeństwo japońskie – typowe japońskie rodziny i społeczny podział ról, problemy związane z pracą i kryzysem demograficznym, blaski i cienie bycia kobietą w Japonii.

4. Popkultura

Przegląd różnorodnych przejawów japońskiej kultury popularnej, ze szczególnym uwzględnieniem japońskiego komiksu i animacji, oraz ich roli i znaczenia w społeczeństwie.

5. Tokio i góra Fuji

Tokio – stolica i ogromna aglomeracja: jej specyfika, najciekawsze miejsca i zabytki.

Fuji – najwyższa i najsławniejsza góra Japonii: jej rola w japońskiej kulturze oraz opis wyprawy na szczyt.

II semestr

(mgr Anna Kuchta, mgr Joanna Malita-Król)

1. Literatura

Poezja, proza, dramat na przestrzeni dziejów. Kilka propozycji najbardziej znanych i reprezentatywnych dzieł literackich z różnych epok wraz z listą lektur dla zainteresowanych.

2. Muzyka

Przegląd japońskiej muzyki od czasów najdawniejszych aż po dziś dzień. Wpływ muzyki japońskiej na muzykę Zachodu. Omówienie twórczości najbardziej znanych artystów.

3. Kulinaria i święta

Kultura materialna na przykładzie tradycyjnej i codziennej kuchni japońskiej. Świętowanie, czyli celebracje japońskich festiwali (inny zestaw niż w zeszłym roku).

4. Rodzina cesarska

Historia i znaczenie rodziny cesarskiej na przestrzeni dziejów. Związki polityki z kulturą.

 5. Demony, stwory, potwory

Japońskie bestiarium demoniczne: spotkanie z istotami fantastycznymi japońskiej mitologii i folkloru oraz kaidan, straszne opowieści.

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna

Warsztaty

Prowadzący: mgr  Aleksandra Różańska

Środa, sala nr 205, ul. Czapskich 4, godz. 12.30 – 14.00

 1. tydzień, początek (24 października)

Cel główny: ćwiczenie umiejętności skutecznego porozumiewania się z innymi ludźmi.

1 Wprowadzenie w tematykę komunikacji interpersonalnej

Zapoznanie uczestników z programem warsztatów, ustalenie zasad pracy oraz integracja grupy.

2 Błędy komunikacyjne (informacja nadawana)

Omówienie  podstawowych błędów komunikacyjne pojawiających się w sytuacji przekazywania informacji kolejnej osobie. Celem zajęć jest stworzenie zasad budowania prawidłowych komunikatów.

3 Błędy komunikacyjne (odbiór komunikatu)

Omówienie błędów komunikacyjnych, wynikających z braku zrozumienia nadawanego komunikatu. Podczas zajęć ćwiczona będzie umiejętność nadawania komunikatu i jego odbiór. Na podstawie ćwiczeń wygenerowane zostaną strategie ułatwiające skuteczną komunikację.

4 Pytania w komunikacji

Przedstawienie roli pytań w komunikacji oraz różnych  typów  pytań. Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności zadawania konkretnych pytań, adekwatnych w danej sytuacji.  

5 Rola komunikatu „ja”

Omówienie różnicy między „komunikatem ja” a „komunikatem ty”. Podczas zajęć ćwiczona będzie umiejętność reagowania na sytuacje społeczne zgodnie z formą „komunikatu ja”. Ponadto omówione zostanie pojęcie „komunikatu ja” w asertywnym zachowaniu.

6 Uczucia i wartości

„Komunikat ja” wyraża się w sygnalizowaniu uczuć nadawcy. Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności wyrażania uczuć adekwatnych do przeżywanych emocji w danej sytuacji.

7 Informacja zwrotna

Relacje z innymi opierają się na dzieleniu się opiniami, wrażeniami, informacjami, komentarzami. Celem zajęć jest poznanie technik przekazywania informacji zgodnej z zasadami informacji zwrotnej, tak, by nie mówiła o osobie, ale o zachowaniu, by odbiorca mógł wyciągnąć wnioski.

8 Perspektywy w komunikowaniu się

Refleksja nad różnymi perspektywami osób w tej samej sytuacji. Podczas zajęć ćwiczona będzie umiejętność wizualizowania perspektywy, innej niż własna, by przeciwdziałać konfliktom i nieporozumieniom.

9 - 10 Komunikacja w praktyce 

Ćwiczenie nabytych umiejętności komunikacyjnych – wyrażania myśli i uczuć oraz aktywnego słuchania.

11 Podsumowanie zajęć – udzielenie informacji zwrotnych

Podsumowanie warsztatów, wzajemne udzielenie informacji zwrotnych wszystkim uczestnikom grupy zamykające spotkania oraz omówienie procesu grupowego.

Literatura

Literatura

Polska literatura fantastyczna

Prowadzący – mgr Anna Michalik

Sala nr   ul. Czapskich 4, godz. 10.00 – 11.20

1 tydzień (początek zajęć 24 października)

1.            Zajęcia wprowadzające. Historia polskiej fantastyki do II wojny światowej. Najważniejsi twórcy i ich dzieła.

Lektura: A. Smuszkiewicz, Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej.

2.            Fantastyka socjologiczna. Problem funkcjonowania społeczeństwa w ustroju totalitarnym.

Lektury: Edmund Wnuk-Lipiński, trylogia Apostezjon (Wir pamięci, Rozpad połowiczny, Mord założycielski).

3.            Janusz A. Zajdel. Problem psychicznej akceptacji jednostki do życia w zniewolonym społeczeństwie. Dezinformacja jako metoda potrzymania wiodącej ideologii.

Lektury (do wyboru): J.A. Zajdel, Limes inferior lub Paradyzja.

4.            Stanisław Lem. Myśl naukowa i futurologiczna: pytania o przyszłość człowieka i świata. Konflikt człowiek – maszyna. Znaczenie zdaniem współczesnych pisarzy fantastycznych.

Lektury (do wyboru): St. Lem, Golem XIV lub Cyberiada; Stanisław Lem i Stanisław Bereś, Tako rzecze Lem; M. Szpakowska, Dyskusje ze Stanisławem Lemem.

5.            Jacek Dukaj. Polemika z Lemem. Światotwórstwo, transhumanizm, uchronia, hard sf.

Lektury (do wyboru): J. Dukaj, Kto wymyślił Stanisława Lema? lub W kraju niewiernych lub Xavras Wyżryn i inne fikcje narodowe lub Wroniec.

6.            Andrzej Sapkowski. Źródła fenomenu cyklu o Wiedźminie. Odbiór czytelniczy oraz recepcja krytyczna. Obecność we współczesnej kulturze popularnej.

Lektury (do wyboru): A. Sapkowski, Ostatnie życzenie lub Miecz przeznaczenia lub Krew elfów; Katarzyna Kaczor, Geralt, czarownice i wampir.

7.            Jarosław Grzędowicz. Próby przetrwania jednostki w czasie wojny bogów.

Lektura: J. Grzędowicz, Pan Lodowego Ogrodu.

8.            Nowa polska fantasy. Konglomerat recyklingu popkulturowego, rodzimych mitologii

i wierzeń. Anna Brzezińska, Anna Kańtoch, Robert M. Wegner.

Lektury (do wyboru): A. Brzezińska, Opowieści z Wilżyńskiej Doliny; A. Kańtoch, Światy Dantego lub Sztuka porozumienia; R.M. Wegner, Wszyscy jesteśmy Meekhańczykami

lub Niebo ze stali.

9.            Nowe polskie science fiction. Pytania o realność świata oraz przyszłość społeczeństwa.

Lektury: Rafał Kosik, Vertical lub Różaniec; Paweł Majka, Pokój światów.

10.          Postfantaści. Pisarze, którzy z różnych względów zrezygnowali z pisania fantastyki, m.in. Wit Szostak, Szczepan Twardoch, Rafał A. Ziemkiewicz.

Lektury (do wyboru): W. Szostak, Ględźby Ropucha lub Miasto grobów. Uwertura lub Chochoły; R.A. Ziemkiewicz, Pieprzony los kataryniarza lub Walc stulecia;

Sz. Twardoch, Obłęd rotmistrza von Egern lub Epifania wikarego Trzaski lub Wieczny Grunwald; M. Żelkowski, Lista nieobecnych. Rozmowy z pisarzami.

11.          Zła fantastyka. Problematyka zjawiska. Analiza tekstów zaproponowanych przez uczestników zajęć.

 

Na prośbę uczestników plan zajęć może ulec modyfikacji.

Medycyna

Medycyna

 Nowoczesne terapie w medycynie

Prowadzący: mgr Martyna Śniegocka, mgr Katarzyna Sitarz, mgr Edyta Żyła, mgr Alicja Karabasz, mgr Mateusz Jeż

Piątek, sala nr 17, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, godz. 14.30 – 15.50

2. tydzień (początek 9 listopada)

Semestr I

 

 1. Od komputera do łóżka pacjenta, czyli na czym polega rozwój medycyny.

2.- Infekcja wirusem nie musi być szkodliwa - o wirusach, które niszczą komórki nowotworowe.

3. Zbombardujmy raka! O terapii protonowej słów kilka.

4. Fagi i terapie fagowe - nasza nadzieja w dobie lekoopornych bakterii.

5. Mechanizm powstawania nowotworów i wprowadzenie do immunoterapii.

Semestr II

 

1. Bugs, Drugs and Rock&Roll, czyli bakteryjna immunoterapia przeciwnowotworowa.

2. Współczesne chemioterapie w leczeniu chorób nowotworowych.

3. Nanocząstki jako nośniki leków przeciwnowotworowych.

4. Terapie genowe.

5. Komórki macierzyste w spersonalizowanej medycynie.

Muzykologia

Muzykologia

Wybrane zagadnienia muzyki XX i XXI wieku

Prowadząca: mgr Dominika Micał

Piątek, sala nr 17, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, godz. 13.00 – 14.20

2. tydzień (początek – 9 listopada)

 

Kurs poświęcony będzie przedstawieniu w skrócie wybranych nurtów i postaci najważniejszych dla rozwoju muzyki tzw. „poważnej” XX i XXI wieku. Zaprezentowane zostaną arcydzieła muzyki światowej i polskiej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zmiany w zakresie poglądów estetycznych, wpływ zmian technologicznych oraz społecznego funkcjonowania muzyki. Zajęcia wzbogacone zostaną o udział w wydarzeniach muzycznych, których wybór zostanie dokonany wspólnie z uczestnikami.

I semestr

1. 1912–1913 – początek muzyki współczesnej?

Arnold Schönberg, Anton Webern, Igor Strawiński, Theodor W. Adorno

2. I połowa XX wieku w środkowej Europie: Karol Szymanowski, Béla Bartók

3. Nurty powojennej awangardy – serializm i muzyka elektroniczna

Kursy Nowej Muzyki w Darmsatdcie, serializm, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen

4. Szkoła Polska w latach 50. i 60. XX wieku

Tadeusz Baird, Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar

5. Kompozytor osobny – Witold Lutosławski

II semestr

6. Amerykańskie ruchy awangardowe: aleatoryzm, minimalizm, happening, teatr instrumentalny

John Cage, Steve Reich, Morton Feldman, Mauricio Kagel

7. „Kompozytorzy mas dźwiękowych” – Iannis Xenakis, György Ligeti

8. Powrót do natury? – spektralizm i postspektralizm francuski

Gérard Grisey, Kaija Saariaho

9.     Nowy Romantyzm

„pokolenie stalowowolskie” (Eugeniusz Knapik, Andrzej Krzanowski, Aleksander Lasoń), późna twórczość kompozytorów pokolenia ’33 (Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Zbigniew Bujarski)

10.  Polistylizm i surkonwencjonalizm

Alfred Sznitke, Paweł Szymański, Paweł Mykietyn, Andrzej Kwieciński

Orientalistyka

Orientalistyka

Bliski Wschód

Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś, dr Renata Rusek-Kowalska, dr Sylwia Filipowska, dr Arkadiusz Płonka

Piątek, sala nr 56, Collegium Novum, ul. Gołębia 24, godz. 10.00 – 11.20

1. tydzień (początek – 26 października)

1. Wschód w pigułce. Obserwacje polskich podróżników dotyczące Stambułu.

2. Tureckie losy Polek i Polaków w imperium osmańskim

3. Iran a Persja – języki irańskie. Skąd się wzięli Irańczycy w Iranie? Co ma kopiec Kraka wspólnego z Irańczykami?

4. Geografia Iranu i ludy irańskie. Zasięg ludów irańskich. Zróżnicowanie etniczne i klimatyczne Płaskowyżu Irańskiego. Czy Kurd i Tadżyk to dwa bratanki?

5. Starożytne zwyczaje i pogańskie wierzenia ludów irańskich. Barbarzyńcy w ogrodzie.

6. Religie irańskie – Zaratusztrianizm. Skąd się wzięło piekło i niebo?

7. Nou Ruz – irański Nowy Rok. Irańska święconka, palma wielkanocna, kolędnicy i pisanki.

8. Kuchnia perska. Kebab, pilaw, chałwa i potrawy wotywne.

9. Islam po irańsku - szyityzm i szyicki teatr ta’ziyye. Perska Kalwaria.

10. Literatura perska – poezja i Księga Królewska Szahname. Kraj ajatollahów, czy róży i słowików? Jak Chomeini chwalił uroki wina.

11. Wybrane zagadnienia z kultury i polityki współczesnego świata arabskiego.

Politologia 1

Politologia 1

Dyktatorzy XX wieku

Prowadzący: mgr Piotr Eckhardt

Piątek, sala nr 17, ul. Gołębia 13, Collegium Witkowskiego, godz. 11.30 – 12.50

2. tydzień (początek zajęć 9 listopada)

Seminarium będzie poświęcone dyktatorom oraz innym autorytarnym władcom XX i XXI wieku - nie tylko ich biografiom, ale także losom poszczególnych państw pod ich rządami oraz po ich zakończeniu. Omówione zostaną następujące sylwetki i państwa (kolejność nie jest wiążąca):

 

 1. Nicolae Ceaușescu (Rumunia)

2. Josip Broz Tito (Jugosławia)

3. Jozef Tiso (Słowacja) i Miklós Horthy (Węgry)

4. Fidel Castro (Kuba)

5.Junta czarnych pułkowników (Grecja)

6. Hugo Chávez (Wenezuela)

7. Enver Hoxha (Albania)

8. Hajle Syllasje I (Etiopia) i Idi Amin (Uganda)

9. Francisco Franco (Hiszpania) i António de Oliveira Salazar (Portugalia)

10. Mustafa Kemal Atatürk i Recep Tayyip Erdoğan (Turcja)

Politologia 2

 

Politologia 2

Film jako narzędzie polityczne

Prowadzenie: mgr Natalia Stręk

Piątek, sala nr 56, Collegium Novum, ul. Gołębia 24, godz. 11.30 – 12.50

 1. tydzień (początek – 26 października)
 

1. Zajęcia organizacyjne:- zapoznanie studentów ze strukturą zajęć, planem omawianych filmów oraz wymaganiami

2. Wprowadzenie do analizy dzieł filmowych:- zajęcia o charakterze wykładu z wykorzystaniem pokazu fragmentów filmów,- zapoznanie studentów z podstawowymi treściami, narzędziami i sposobami analizy dzieł filmowych

3. Propaganda nazistowska: omówienie filmu Triumf Woli

4. Propaganda komunistyczna: - omówienie polskich kronik filmowych z lat 1944-1989

5. Hollywoodzka siła perswazji:  omówienie filmu " Szeregowiec Ryan"

6. Podsumowanie I części zajęć dot. propagandy i manipulacji (ewentualnie- możliwe wyjście do kina)

7. Jedna historia, wiele perspektyw: - omówienie filmu "W ciemności"

8. Niemiecka perspektywa II WŚ:  omówienie fragmentów mini-serialu " Nasze matki, nasi ojcowie"

9. Rosyjska perspektywa II WŚ: omówienie filmu Idź i patrz

10. Infrahumanizacja i dehumanizacja w dyskursie wojennym:  omówienie odcinka serialu Black Mirror (s03e05) "Men against fire"

11. Podsumowanie zajęć - analiza porównawcza omawianych filmów

Politologia 3

Politologia 3

Problemy społeczno-polityczne w Polsce

Prowadzący: mgr Klaudia Szawara

Piątek, sala nr 17, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, godz. 14.30 – 15.50

 1. tydzień (początek 26 października)

 

1.            Ordynacja wyborcza – zgodny z prawem sposób na manipulowanie głosami? Zajęcia   o   charakterze   konwersatoryjnym, poprzedzone   wykładem   dotyczącym przedstawienia najczęściej spotykanych metod obliczania głosów i sposobu podziału mandatów. (metoda: większościowa, proporcjonalna, mieszana, ograniczonego głosu oraz metody: d’Hondta, Hare’a-Niemeyera, Sainte-Lague), x 2 zajęcia

2.            Idea, ideologia, program wyborczy – analiza po- i przedwyborcza

Zajęcia poświęcone tematyce związanej z teoretycznymi podstawami programów wyborczych – ideom oraz ideologiom, z których czerpią współczesne partie polityczne (w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych) oraz po  wyborach samorządowych. Przedstawienie założeń klasycznych oraz nowoczesnych nurtów ideologicznych.

3.            Organizacje międzynarodowe – dobro konieczne?

Omówienie tendencji antyinternacjonalistycznych, regionalizmu i nacjonalizmu w kontekście przemian dot. środowiska europejskiego: Brexit, Liga Północna we Włoszech, polska i węgierska retoryka antyunijna.

4.   Jawność i przejrzystość procesów politycznych – jawność informacji, udostępnianie informacji na wniosek, podstawy prawne a praktyka wykonywania prawa.

5.            Społeczeństwo obywatelskie.

Przedstawienie podstaw teoretycznych – historii, rozwoju, cech społeczeństwa obywatelskiego. Analiza poziomu „obywatelskości” polskiego społeczeństwa (inicjatywy obywatelskie, budżet obywatelski, strajki i protesty etc.)

6.            Demokratyczne państwo prawa.

Przedstawienie założeń i wymagań, jakie spełniać powinno demokratyczne państwo prawa. Dyskusja poświęcona spełnianiu tych warunków w Polsce.

7.   Polityka  społeczna  a  polityka  socjalna  –  społeczne,  ekonomiczne  i  polityczne wymiary zagadnienia.

8.   Wolność wyboru  a  klauzula  sumienia  – projekcja  filmu  „Eugenika  –  w imię postępu.”

Psychologia

Psychologia

Psychologia wieku dojrzałego

Prowadzący  mgr Marta Riess, mgr Ewa Skopicz-Radkiewicz

Piątek, sala nr 56, Collegium Novum, ul. Gołębia 24, godz. 14.30 – 15.50

1 tydzień (początek – 26 października)

1. Wprowadzenie do psychologii:

 1. O psychiatrach, psychologach i innych psycholach… czyli co ludzie myślą o psychologii.
 2. Jak psychologia widzi człowieka?

 

2. Percepcja:

 1. Co łączy nasz umysł ze światem zewnętrznym?
 2. Czy zmysły nas oszukują? I kto to wykorzystuje?

3. Pamięć:

 1. Dlaczego potrzebujemy pamięci?
 2. Pamięć autobiograficzna:
 1. czym się charakteryzują wspomnienia autobiograficzne
 • efekt odniesienia do Ja
 • „wtedy byliśmy tacy szczęśliwi” – czy pamięć osładza przeszłość?
 • Inne charakterystyki wspomnień autobiograficznych. Czy możemy ufać swoim wspomnieniom?

 

 1. Reminiscencja:
 • czy to, co najważniejsze dzieje się wtedy, gdy jesteśmy młodzi? – najważniejsze wnioski i ciekawostki z badań nad „reminiscence bump”

 

 1. Pamięć w okresie dzieciństwa:
 • Co i jak długo pamiętają niemowlęta?
 • Amnezja wczesnodziecięca

 

4. Pamięć – c.d.

 1. Pamięć – to więcej, niż się wydaje (pamięć semantyczna, epizodyczna – czym się różnią; uczenie się: warunkowanie klasyczne i instrumentalne)

 

 1. Więcej o pamięci.
 1. Jak zmienia się nasza pamięć w ciągu życia?
 2. Pamięć w późnym wieku

 

5. Emocje:

 1. Jakie jest znaczenie emocji w życiu?
 2. Czy „złe” emocje są potrzebne? Jak radzić sobie ze stratą?

6. Zaburzenia i terapie:

 1. Czym tak naprawdę są zaburzenia psychiczne?
 2. Jak się je leczy?

7. Osobowość i temperament. Czym są i czy można je zmienić?

 1. Czym jest temperament? I czy warto wiedzieć, czym jest?

 

 1. Co to znaczy, że ludzie różnią się od siebie osobowością?

 

 1. Czy to, jaką mamy osobowość wpływa na nasz „poziom szczęścia” w życiu?

8. Szczęście i sukces: czy nasze cechy mają z nimi coś wspólnego?

 1. Nawiązanie do poprzedniego wykładu:  co osobowość ma wspólnego z poziomem szczęścia; co psychologia mówi na temat tego, skąd bierze się szczęście?

 

 1. Jakie cechy mają znaczenie dla osiągnięcia sukcesu?

 

 

 1. Samokontrola – czyli co może nam pomóc zdrowiej jeść, ukończyć rozpoczęty kurs, czy regularnie ćwiczyć.
 1. Test pianki i opieranie się pokusie
 2. Czy można wyćwiczyć opieranie się pokusie?  (czy i jak, wg badań, można ćwiczyć samokontrolę)

 

9. Inteligencja – co to takiego i czy coś znaczy?

 1. Co to znaczy, że ktoś jest inteligentny?

 

 1. Czy można stać się bardziej inteligentnym?
 • Badania na ten temat
 • Czy kiedy ktoś pochwali się, ze idzie na trening inteligencji, to powinniśmy mu to odradzić?

 

 1. Co to znaczy, że mądrości przybywa wraz z wiekiem?

 

10. Psychologia społeczna:

 1. Czym jest konflikt i jak się tworzy?
 2. Zagłada w oczach psychologów społecznych.

 

11. (Q&A)

 1. Przestrzeń na wszystkie pytania, które nurtują uczestniczki i uczestników seminarium z psychologii.

Religioznawstwo

Religioznawstwo

Wstęp do nauki o religii. Historia religii

Prowadzący: pracownicy naukowi Instytutu Religioznawstwa

Piątek, sala nr 56, Collegium Novum, ul. Gołębia 24, godz. 13.00 – 14.30

2. tydzień (początek -  9 listopada)

1.            Co to jest religia? Religioznawstwo i teologia.

2.            Mit i rytuał.

3.            Religia w ewolucji człowieka i kultury.

4.            Judaizm.

5.            Różnorodność świata chrześcijańskiego: prawosławie i katolicyzm.

6.            Globalne chrześcijaństwo. Kościoły zielonoświątkowe/ewangelikalne w Afryce. 

7.            Islam.

8.            Hinduizm.

9.            Buddyzm.

10.          Religie Dalekiego Wschodu.

 

Rosjoznawstwo

Rosjoznawstwo

Prowadzący: mgr Karolina Blecharczyk

Piątek, godz. 10.00 – 11.20, sala nr 17, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13

 1. tydzień

Rosjoznawstwo

Karolina Blecharczyk

Zajęcia Wprowadzające

 1. Przemiany polityczno-społeczne w Rosji na przestrzeni wieków. Jak wyglądało życie Rosjan do czasów Piotra Pierwszego i co zmieniły jego reformy? Dezintegracja społeczna i kulturowa rosyjskiego społeczeństwa w XIX wieku. Jak komunizm zmieniał ludzi: homo sovieticus a społeczeństwo obywatelskie Rosji czasów Jelcyna i Władimira Putina

 

Blok zajęć: Społeczeństwo

 

 1. Życie religijne Rosjan. Bizantyńskie korzenie rosyjskiej duchowości. Na czym polega różnica pomiędzy prawosławiem a katolicyzmem? Kościół prawosławny a władza państwowa na przestrzeni wieków. Jak funkcjonują inne religie w dzisiejszej Rosji? Rosjanie i sekty. (rozdziały książki K. Blecharczyk Miłość i władza. Rosjanie kochają Putina)
 2. Nacjonalizm. Korzenie rosyjskiego nacjonalizmu: prawosławie, słowianofilstwo, panslawizm, eurazjatyzm. Rosyjski nacjonalizm dziś: co sprawia że rośnie w siłę? Główne organizacje nacjonalistyczne i ich ideologia. (artykuł K. Blecharczyk Cywilizacja rosyjska w perspektywie eurazjatyckiej)
 3. Opozycja w Rosji wczoraj i dziś. Dziewiętnastowieczne tradycje rewolucyjne. Radzieccy dysydenci oraz ich walka z systemem. Opozycja dziś: przywódcy, więźniowie polityczni, ruchy społeczne, organizacje broniące praw człowieka (Marc Bennets, Dokopać Kremlowi)
 4. Rosyjskie więziennictwo. Historia rosyjskiego systemu penitencjarnego. Kara śmierci w carskiej Rosji  i ZSRR. Czym różniła się syberyjska katorga od GUŁagu? Rosyjskie więziennictwo dziś. Kultura więzienna. (rozdział książki K. Blecharczyk Od ofiar do katów. Feliks Dzierżyński i bolszewicy)
 5. Rosyjska policja polityczna jako zjawisko kulturowe: od opryczniny do FSB. Kim byli oprycznicy w wymiarze kulturowym i religijnym? Jak kształtował się mit dobrego czekisty i czy trwa do dziś? (Nikołaj Zazubrin, Drzazga)
 6. Władimir Putin. Droga do władzy i przeszłość polityczna. Którzy Rosjanie kochają Putina i dlaczego: kulisy popularności rosyjskiego prezydenta. (wybrane rozdziały K. Blecharczyk, Miłość i władza. Rosjanie kochają Putina)

 

Blok zajęć: Kultura

 1. Cielesność w kulturze rosyjskiej. Średniowieczne podejście do ciała. Co zmieniły reformy Piotra Wielkiego w sferze cielesności? Ciało w służbie socjalizmu i erotyzm w czasach radzieckich. Jak Rosjanie traktują swoje ciało? (artykuł K. Blecharczyk Ciało w służbie socjalizmu. Cielesność i życie intymne w pierwszym dziesięcioleciu istnienia ZSRR)
 2. Kultura partii bolszewickiej. Czym jest kultura organizacji partyjnej? Historia KPZR i jej kultury: symbole, mity, rytuały, wzory osobowe. Jak działała partyjna propaganda? (rozdział książki K. Blecharczyk, Od ofiar do katów. Feliks Dzierżyński i bolszewicy)
 3. Rosyjskie kino. Światowe osiągnięcia radzieckiej kinematografii. Kino jako narzędzie radzieckiej propagandy. Rosyjska kinematografia dziś (artykuł K. Duda, Film rosyjski)
 4. Filozofa ikony. Historia ikony i jej miejsce w tradycji i kulturze bizantyńskiej. Jak czytać ikonę: podstawowe przedstawienia ikoniczne w prawosławiu i ich symbolika (artykuł H. Kowalska-Stus, Kultura bizantyńsko-prawosławna)

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 2 na semestr

Seminarium przyrodnicze

Seminarium przyrodnicze

Prowadzący: kierownik Ogrodu Botanicznego UJ, dr hab.  Józef Mitka, prof. UJ

Termin:  czwartek, godz. 10.00 – 11.30

Sala seminaryjna w przyziemiu Pałacu przy Ogrodzie Botanicznym, ul. Kopernika 27

Semestr letni

prof. dr hab. Bogdan Zemanek - Izrael - flora

 

prof. dr hab. Alicja Zemanek: - Marian Raciborski i Władysław Szafer - klasycy botaniki polskiej

 

prof. dr hab. Bogdan Zemanek:  Kreta wiosenna

 

dr Maria Lankosz Mróz:- Tropik wyspy Borneo oczyma przyrodnika

 

mgr Krzysztof Kapała, dr Bogusław Binkiewicz, prof. Józef Mitka:- Obrazy roślinności Królestwa Polskiego Zygmunta Wóycickiego jako przejaw umiłowania piękna ziemi ojczystej

 

dr Bogusław Binkiewicz, prof. Józef Mitka: - Krajobrazy roślinne Małopolski

 

 Co nowego w Ogrodzie Botanicznym? wycieczka

Sztuka ogrodowa

Sztuka ogrodowa

Prowadzący: mgr inż. Aleksandra Knapik

Piątek, sala nr 56, Collegium Novum, ul. Gołębia 24, godz. 10.00 – 11.20

2 tydzień (początek 9 listopada)

 1. Zajęcia wprowadzające:

Wpływ literatury, malarstwa i prądów filozoficznych na rozwój pierwszych ogrodów krajobrazowych. Słynni poszukiwacze i kolekcjonerzy roślin. Rola Jeana-Jacquesa Rousseau w rozpowszechnianiu koncepcji powrotu do natury. The English Garden Tour oczami Polaków. Kontekst społeczny, gospodarczy i historyczny w kształtowaniu się pierwszych polskich parków krajobrazowych w II poł. XVIII wieku. Rola polskich magnatek w rozwoju rodzimej historii sztuki ogrodowej.

Blok zajęć: Arystokratki o zielonych palcach

2.  Podwarszawski  park  krajobrazowy  w  Powązkach  -  bawidełko  księżnej  Izabeli  z Flemmingów Czartoryskiej (układ kompozycyjny, treść ideowa, zabawy ogrodowe)

3. Ogrody krajobrazowe Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej w Mokotowie, Wilanowie, Łańcucie i Krzeszowicach

4. Ogród Armidy w Arkadii – działalność artystyczna Heleny z Przeździeckich Radziwiłłowej

5. Wizyta  Najjaśniejszego  Pana  Stanisława  Augusta  Króla  Polskiego  w  Aleksandrii  w Siedlcach Aleksandry Józefy Ogińskiej

6. Park krajobrazowy w Puławach i założenia filialne (Marynki, Parchatka, Żulinki, Kępa) Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej

7. Artystka amatorka Anetka z Tyszkiewiczów Potocka

8. Działalność ogrodnicza Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej w Zarzeczu

Blok zajęć: Magnat –Ogrodnik

9. Łazienki Królewskie w Warszawie Stanisława Augusta Poniatowskiego

10. Ogrody krajobrazowe Kazimierza Poniatowskiego Na Solcu, Na Książęcym i Na Górze

11. Rezydencja w Jabłonnie Michała Poniatowskiego

12. Historia ogrodów w Wilanowie i działalność artystyczna Stanisława Kostki Potocki

Wizerunek kobiety dojrzałej

Wizerunek kobiety dojrzałej

Seminarium z elementami ćwiczeń praktycznych

Prowadzący: mgr Katarzyna Wrona (wraz ze stylistkami Agnieszką Rokosa i Malwiną Wawrzynek)

Piątek, sala nr 56, Collegium Novum, ul. Gołębia 24, godz. 11.30 – 12.50

2. tydzień (początek – 9 listopada)

I semestr

1.  Wizerunek kobiety dojrzałej - wstęp do tematyki  Kobiety dojrzałe - ikony

2.  Makijaż kobiety dojrzałej - wstęp do tematu (informacje o cerze dojrzałej, kształtach oczu, modelowanie owalu twarzy itp., analiza kosmetyków i przegląd własnej  kosmetyczki).

3. Historia ubioru, mody i makijażu  oraz stylizacja kobiet dojrzałych .

4. Kolor jako element wizerunku.- Analiza Kolorystyczna - warsztaty z Malwiną Wawrzynek - kolorystą

 5. Sylwetka i stylizacja jako element kreowanie wizerunku kobiet dojrzałych . Warsztaty z Agnieszką Rokosą – stylistką

6. Wizerunek kiedyś i dziś: historia kreowania wizerunku. Zmiany wizerunkowe na przestrzeni wieków. Współczesny wizerunek

II semestr

1.Wizerunek na miarę okoliczności - savoir vivre kreowania wizerunku: Wizerunek jako forma komunikacji; wizerunek do określonej okazji ;  wizerunek na miarę okoliczności; savoir vivre kreowania wizerunku.

2. W zgodzie ze sobą i swoim wizerunkiem: spójność wizerunku z osobowością; pewność siebie; psychologia wizerunku. Autowizerunek - własna wizja siebie, czas dla siebie i dostrzeganie wartości w nim.

3. Zarządzanie własnym wizerunkiem: stereotypy; biznes, autorytet, profesjonalizm; kontakty interpersonalne. Komunikacja werbalna i niewerbalna i jej rola w budowaniu wizerunku. Psychologia sukcesu

4. Makijaż kobiet dojrzałych - zasady i wskazówki

5. Warsztaty automakijażu

Warsztaty komputerowe 1

Warsztaty komputerowe

z własnymi laptopami

Kurs podstawowy

Prowadzący: dr Tomasz Pardela

Wtorek, sala nr 207, ul. Czapskich 4, godz. 14.00 – 15.20

1. tydzień (początek, 23 października)

I.             Cel zajęć

Celem praktycznych zajęć jest przekazanie Uczestnikom wiadomości i nabycie przez Uczestników umiejętności posługiwania się komputerem w zakresie:

1.            Wykorzystania narzędzi do efektywnego korzystania z Internetu i usług sieciowych.

2.            Używania komputera do korzystania z serwisów internetowych urzędów, banków, instytucji kultury, placówek służby zdrowia,  sklepów internetowych i portali społecznościowych.

3.            Bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego, ochrony dóbr własnych w sieci, bezpieczeństwa operacji wykonywanych za pośrednictwem Internetu.

4.            Wykorzystania sprzętu komputerowego do bezpiecznego przechowywania informacji.

II.            Tematy zajęć

1.            Zajęcia organizacyjne

Zapoznanie Uczestników z tematyką, zakresem i planem zajęć. Przedstawienie i omówienie warunków zaliczenia. Rozmowa z Uczestnikami (ew. ankieta) na temat ich oczekiwań i potrzeb w zakresie wykorzystania komputera i usług sieciowych w życiu codziennym. Omówienie warunków, jakie musi spełniać sprzęt i oprogramowanie niezbędne do pełnego wykorzystania wiedzy i umiejętności nabywanych w trakcie zajęć.

2.  Narzędzia internetowe.

Podstawowe i zaawansowane funkcje wyszukiwarek internetowych, poczta internetowa, komunikatory tekstowe i audio-wideo. Zasady savoir-vivre w sieci.

3. Serwis www.

Serwis www – podstawowe i zaawansowane funkcje przeglądarek. Bezpieczeństwo w sieci oraz wykorzystanie płatnych i bezpłatnych programów antywirusowych.

4. Informacje medyczne

Dostęp i wykorzystanie internetowych informacji medycznych udostępnianych przez NFZ oraz niepubliczną służbę zdrowia. Wyszukiwanie lekarzy, rejestracja wizyt, wybór usług medycznych o najkrótszym terminie (w tym rehabilitacja),  odbiór wyników badań, wyszukiwanie leków w aptekach.

 

5. Usługi w Internecie.

Sklepy internetowe, aukcje, internetowa obsługa zakupów w hipermarketach, serwisy ogłoszeniowe. Bezpieczne zakupy, bezpieczna sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostęp do Chomika (e-booki).

6. E-Faktury

Komunikacja za pośrednictwem Internetu z dostawcami energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych, telewizji itp.

7. Bankowość elektroniczna

Dostęp do własnego banku za pośrednictwem Internetu. E-Płatności, bezpieczeństwo operacji finansowych w Internecie.

8. E-Urząd

Magiczny Kraków – korzystanie z serwisu.

9. Portale społecznościowe

Zakładanie i korzystanie z kont: Facebook, Instagram, zakładanie własnego bloga.

10. Bezpieczeństwo informacji i użytkownika w systemach komputerowych

Podstawowe zasady bezpiecznego dla zdrowia używania komputera. Bezpieczeństwo informacji, kopie zapasowe, wykorzystanie dysków i innych nośników zewnętrznych.

11.  Zaliczenie.

III. Warunki zaliczenia.

Zaliczenie obu semestrów na podstawie prawidłowego wykonania trzech wybranych zadań związanych z tematyka omawianą i ćwiczoną w semestrze.

Warsztaty komputerowe 2

Warsztaty komputerowe

z własnymi laptopami

Kurs średniozaawansowany

Prowadzący: dr Tomasz Pardela

Wtorek, sala nr 207, ul. Czapskich 4, godz. 14.00 – 15.20

2. tydzień (początek, 30 października)

 

I.             Cel zajęć

Celem praktycznych zajęć jest przekazanie Uczestnikom wiadomości i nabycie przez Uczestników umiejętności posługiwania się komputerem w zakresie:

1.            Wykorzystania narzędzi do tworzenia własnych stron internetowych i blogu.

2.            Przygotowania materiałów, także multimedialnych i publikowania ich w Internecie.

3.            Modyfikacji konfiguracji komputera do swoich potrzeb i korzystania z wirtualnych nośników informacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa informacji.

4.            Korzystania z elektronicznych publikacji i modyfikacji ich w zależności od własnych potrzeb.

5.            Świadomego wyboru systemu operacyjnego i prawidłowego korzystania ze sprzętu komputerowego.

 II.           Tematy zajęć

1.            Zajęcia organizacyjne

Zapoznanie Uczestników z tematyką, zakresem i planem zajęć. Przedstawienie i omówienie warunków zaliczenia. Rozmowa z Uczestnikami (ew. ankieta) na temat ich oczekiwań i potrzeb w zakresie wykorzystania komputera i usług sieciowych w życiu codziennym. Omówienie warunków, jakie musi spełniać sprzęt i oprogramowanie niezbędne do pełnego wykorzystania wiedzy i umiejętności nabywanych w trakcie zajęć.

2.  Bezpieczeństwo użytkownika i informacji.

Podstawowe, lecz ważne zasady bezpiecznej dla zdrowia Użytkownika pracy z komputerem. Zasady bezpiecznego postępowania ze sprzętem komputerowym. Oprogramowanie antywirusowe. Kopie zapasowe.

3. Tworzenie prostych stron www.

Bezpłatne narzędzia do tworzenia stron internetowych w serwisie www. Zasady poprawnej konstrukcji stron. Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach.

4. Blog

Narzędzia do tworzenia blogu. Zasady prowadzenia blogu. Korzyści z bycia bloggerem – zarabianie  pieniędzy dzięki blogowi.

5. Prace z plikami graficznymi.

Współpraca komputera z aparatem fotograficznym i smartfonem. Korekta zdjęć.

6. Tworzenie prezentacji multimedialnych I.

Podstawowa i zaawansowana obsługa PowerPointa.

7. Tworzenie prezentacji multimedialnych II.

Podstawowa i zaawansowana obsługa PowerPointa cd.

8. Nośniki informacji - praca w chmurze

Dyski twarde i dyski SSD. Wymiana dysku w komputerze stacjonarnym i notebooku. Dostęp do dysków wirtualnych.

9. Obsługa elektronicznej biblioteki.

Publikacje elektroniczne. E-booki i audiobooki. Programy do konwersji e-booków. Czytniki e-booków. Źródła e-booków i audiobooków.

10. Systemy operacyjne.

Odświeżanie systemu operacyjnego Windows®. Uaktualnienia. System operacyjny Linux wersja U-buntu®. Zalety i wady Linuksa. Instalacja obok systemu operacyjnego Windows®...

11. Zaliczenie

III. Warunki zaliczenia.

Zaliczenie obu semestrów na podstawie prawidłowego wykonania trzech wybranych zadań związanych z tematyka omawianą i ćwiczoną w semestrze.

Warsztaty komputerowe 3

Warsztaty komputerowe

z własnymi laptopami

Kurs dla zaawansowanych

Prowadzący: mgr inż. Mariusz Klapper

Wtorek, sala nr 205, ul. Czapskich 4, godz. 13.30 – 14.45

1 tydzień (początek 23 października)

 

NIEKTÓRE PROBLEMY OBSŁUGI SYSTEMÓW WINDOWS

Propozycje tematyki na seminarium dla zaawansowanych użytkowników komputerów

Seminarium przeznaczone jest dla słuchaczy posiadających już wiedzę i praktyczne umiejętności posługiwania się komputerami. Nie będzie ono obejmowało szkolenia z zakresu podstawowych umiejętności obsługi komputerów. Konkretne tematy zajęć będą mogli na bieżąco zgłaszać słuchacze (nawet na początku zajęć). Jeśli słuchacze nie zgłoszą swoich problemów, tematyka zajęć może dotyczyć następujących grup zagadnień:

  1. Wykorzystanie funkcjonalności systemu Windows dla sprawnego i szybkiego posługiwania się komputerem

2. Zaawansowane problemy przesyłania, utrwalania i obróbki obrazów oraz filmów

3. Sposoby i metody ściągania z Internetu tekstów, obrazów i filmów

4. Możliwości i sposoby cyfrowej obróbki obrazów i filmów

5. Problemy bezpieczeństwa i ochrony komputera w sieci