Amerykanistyka

Historia i kultura regionów – USA

Prowadzący: semestr I: mgr Marek Liszka, semestr II: mgr Marta Antosz

Semestr I: mgr Marek Liszka

 

    Wprowadzenie do tematyki północnoamerykańskiej

    Czy USA są w centrum na mapie świata?

    Ile jest naprawdę stanów w Stanach? Jak podzielona jest Kanada – geografia.

    Za co Amerykanie oddaliby swoje życie? – symbole USA i Kanady

II.Wybory w 2016:

    System wyborczy w USA.

    Analiza kampanii wyborczej: Hillary Clinton v. Donald Trump

    „Grand Strategy” – kierunki i priorytety polityki wewnętrzne i zagranicznej USA na lata 2017-2021.

    Od Nowego Lądu do Zimnej Wojny – przełomowe wydarzenia w historii Stanów Zjednoczonych

    Kolonializacja Ameryki Północnej

    Proklamacja Niepodległości, Wojna Secesyjna, zakup Alaski,

    Lata prosperity i krach giełdowy w XX w.

    Historia Migracji do Stanów Zjednoczonych

    Ellis Island – miejsce odrzucenia lub furtka do „American Dream"

    Kim byli padrone? Czy istniał kiedykolwiek cesarz w Ameryce?

    Perypetie Włochów, Koreańczyków, Niemców, Skandynawów, Chińczyków itp.

    Jak dawniej wyjeżdżali Polacy, czyli m.in. o paszportach z krowy

    Z wizytą w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie

 

    Jak żyją Amerykanie w Polsce? Ich problemy, codzienność i nadzieje.

    Szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych

    Polityka migracyjna USA

    Historia prasy amerykańskiej

    Pierwsze gazety amerykańskie

    Amerykańskie gazety etniczne

    Najsławniejsze koncerny prasowe: Washington Post, New York Times, Playboy itd.

    Przez Stany Zjednoczone: Wschód, Środek, Zachód

    Nowy Jork – czy rzeczywiście Żydów jest najwięcej w „Big Apple"?

    Chicago – „Windy City" – miasto, w którym mieszka największa liczba Polaków na świecie?

    San Francisco – „The City by the Bay" – miasto wolności?

Semestr II: mgr Marta Antosz

    Stosunki amerykańsko-meksykańskie:

    Kwestie terytorialne.

    Wojna amerykańsko-meksykańska.

    Ruch Chicano.

    Mniejszość meksykańska w USA.

    „Kultura pogranicza” – Santa Muerte, narcotraficantes, murale, kuchnia i Spanglish.

    Społeczności afrykańskie w USA:

    Status uchodźcy w USA.

    Mniejszości afrykańskie w USA: Somalijczycy, Etiopczycy, Erytrejczycy, Nigeryjczycy.

    Stosunki amerykańsko-chińskie:

    Historia.

    „Wyścig zbrojeń”.

    Stosunki gospodarcze.

    Kwestia Korei Północnej.

    Stosunki amerykańsko-rosyjskie po Zimnej Wojnie:

    Historia.

    Wymiana handlowa.

    Kwestia syryjska i polityka na Bliskim Wschodzie.

    Kwestia ukraińska a NATO.

    9/11 i terroryzm islamski w USA:

    Islam – podstawowy podział i charakterystyka.

    Muzułmanie w USA.

    9/11, Patriot Act i rzeczywisty poziom zagrożenia terrorystycznego w USA.

    „La Raza Unida” – problem rasizmu we współczesnych Stanach Zjednoczonych. Debata z udziałem uczestników zajęć.

Archeologia

Archeologia

Wierzenia prahistorycznego świata

Prowadzący: mgr Maciej Grzelczyk

1. Od kiedy człowiek w coś wierzy?

Omówienie pierwszych przejawów wierzeniowości człowieka oraz tego co powoduje, że dane

zachowania można zaliczyć do sfery rytualnej.

 

2. Co było pierwsze: sztuka czy religia?

 

Czy sztuka dała impuls do wykształcenia się religii czy zaszła sytuacja odwrotna?

 

3. Kobiety paleolitycznej Europy, czyli figurki Wenus.

 

Dlaczego wykonywano figurki kobiet o obfitych kształtach i względnie realistycznie, a z upływem

 

czasu zaczęto ukazywać wyłącznie ich pośladki? Czy stanowiły obiekty erotyczne dla mężczyzn,

 

którzy spędzali długie okresy na polowaniach z dala od swych kobiet, czy też może stanowiły

 

symbol religijny-bogini matki?

4. Co Zbigniew Herbert ma wspólnego z malowidłami jaskiniowymi z Francji i Hiszpanii?

Omówienie najważniejszych jaskiń ze sztuką naskalną z rejonu frankijsko-kantabryjskiego oraz wyjaśnienie dlaczego człowiek udawał się do ciasnych i trudno dostępnych miejsc aby tworzyć sztukę. Skała jako granica pomiędzy strefą sacrum a profanum.

5. Prahistoryczne miejsca święte z Polski.Ukazanie najważniejszych stanowisk z Polski, które można rozpatrywać pod kątem

wierzeniowości.

6. Sztuka naskalna jako element religijności człowieka.

Jak malowidła i ryty wpływały na wierzenia ludów przeszłych i dlaczego je tworzono w

określonych miejscach? Sztuka naskalna jako element rytuału.

7. Szamanizm.

Czym jest szamanizm i gdzie występował/występuje? Czy wchodzenie w stany transowe mogło być

elementem warunkującym powstawanie paleolitycznych malowideł jaskiniowych? Czy tylko silne

środki psychodeliczne powodują osiągnięcie odmiennych stanów świadomości?

8. „Święte” zwierzęta.

Omówienie aspektu postrzegania zwierząt jako symbolu kultu lub jednostek posiadających specjalne moce.

9.Wykorzystanie kultur obecnych ludów tradycyjnych w badaniu prahistorycznej sfery wierzeniowej.

Temat zostanie oparty na przykładzie obecnych wierzeń ludności Sandawe z Tanzanii i możliwości

ich wykorzystania w interpretacji malowideł sprzed kilku czy nawet kilkudziesięciu tysięcy lat.

10. Podróż w zaświaty.

Przedstawiony zostanie aspekt śmierci w prahistorii oraz związane z tym zachowania (m.in.

sposoby chowania zwłok).

11. Patrząc w gwiazdy - kosmologia a wierzenia ludów przeszłych.

Ukazany zostanie wpływ ciał niebieskich na ludy prahistoryczne i ich religie

Filmoznawstwo

Filmoznawstwo

OD MODERNIZMU LAT 10. DO MUSICALU LAT 50.

KINO EUROPEJSKIE I AMERYKAŃSKIE

Każdy wykład będzie się składał z:

1. Omówienia wybranego zjawiska z historii filmu.

2. Umieszczenia go w kontekście historycznym, politycznym i obyczajowym danego kraju.

3. Powiązania go ze zjawiskami artystycznymi w innych gałęziach sztuki.

4. Projekcji fragmentów filmów, prezentacji zdjęć.

5. Krótkiej dyskusji nad materiałami wizualnymi i audiowizualnymi.

6. Krótkiej dyskusji nad zadanym do przeczytania tekstem historycznofilmowym (jeśli studenci wyrażą chęć lektury teksów w domu).

 

Forma zaliczenia: obecność

Zaliczenie z wyróżnieniem: napisanie krótkiego tekstu (do 5 tys. znaków) na temat wybranego filmu powstałego w ramach któregoś z omawianych zjawisk.

1. KINO NIEME PSYCHOLOGICZNE: szwedzka szkoła filmowa, francuski impresjonizm, niemiecki ekspresjonizm

 

2. KINO NIEME AWANGARDOWE: awangardy filmowe, radziecka szkoła montażu

3. HOLLYWOOD LAT DWUDZIESTYCH: „epoka jazzu”

4. HOLLYWOOD LAT KRYZYSU: kino gangsterskie, kino New Dealu

5. LATA TRZYDZIESTE PO FRANCUSKU: czarny realizm poetycki

6. PO WOJNIE WE WŁOSZECH: neorealizm włoski

7. PO WOJNIE W AMERYCE: film noir

8. POLSKA SZKOŁA FILMOWA: Andrzej Wajda, Andrzej Munk, Kazimierz Kutz

9. LATA PIĘĆDZIESIĄTE W ANGLII: angielskie Free Cinema i „młodzi gniewni”

10. LATA PIĘĆDZIESIĄTE W AMERYCE: kino gatunków

11. FRANCJA MODERNISTYCZNA: francuska Nowa Fala

12. MODERNIZM OBOK: Węgry, Czechosłowacja, Szwecja

Filozofia 1

Wstęp do filozofii

Prowadzący – mgr Jakub Bugajski

1. Czy filozofia jest nam do czegoś potrzebna?

Filozofia przez wieki przeżywała wzloty i upadki. Współcześnie wielu ludzi uważa, że nie jest ona nam do niczego potrzebna, ponieważ jej wartość poznawcza jest równa zeru. Czy rzeczywiście tak jest?

2.  Czy istnieją dowody na istnienie Boga?

Wielu filozofów oraz teologów starało się przez wieki dowieść, że istnienie Boga da się udowodnić za pomocą rozumu. Czy ich argumenty okazały się słuszne?

3.     Dlaczego warto działać moralnie?             

Moralność jest zakorzeniona w naszym życiu od samego początku. Przez cały późniejszy okres egzystencji człowieka zmaga się z nią i próbuje dokonywać wyboru, które z etycznego punktu widzenia wydają się słuszne. Fenomen zjawiska moralności w życiu ludzkim starali się rozwiązać już starożytni greccy filozofowie… z jakim skutkiem?

 

4.      Bioetyczne podstawy współczesnych problemów społecznych

Wartości są wszędzie. Regulują nasze prawodawstwo, podejście do medycyny, a także prostych wyborów w życiu codziennym. Temat ten będzie próbą pochylenia nad moralno-etyczną refleksją dotyczącą najważniejszych problemów współczesnego świata (aborcja, eutanazja, komórki macierzyste, klonowanie ludzi)

5.      Czym jest ludzkie poznanie?

Jak poznaje człowiek? Czy tylko zmysłami? Czy może ludzkie poznanie nie ogranicza się tylko i wyłącznie do empirii? Na to pytanie będziemy się starali odpowiedź z punktu widzenia filozofii, jak również współczesnych nauk kognitywnych oraz psychologicznych.

6.      Czy człowiek ma wolny wybór?

Determinizm czy indeterminizm? Problem wolnej woli nurtował filozofów już od czasów najdawniejszych. Temat ten poruszać będzie problem wolność w kontekście ludzkich działań i możliwości wyboru.

7.      Czy wszyscy ludzie są osobami?

Pytanie to jest niezwykle ważne z punktu widzenia zagadnień bioetycznych. Czy płód może być zaliczony do grona osób? Czy szympans posiadający niektóre wspólne cechy z człowiekiem również może mieć podobne prawo? Na zajęciach przedstawione zostaną dwie drogi rozwiązania tego problemu: personalistyczna (w kontekście chrześcijańskim) oraz utylitarystyczna (w kontekście ateistycznym)

8.      Odkrywamy tajniki filozofii wschodu

Filozofia Zachodu uznawana jest za najwyższy szczebel rozwoju ludzkiego. Niestety bardzo często zapomina się o tym, co wytworzyła tradycja Wschodu. Temat poruszać będzie zagadnienia, które wytworzone zostały przez myślicieli z Japonii, Chin oraz Indii.

9.      Czy wartości istnieją?

Spory w kontekście prawodawczym oraz bioetycznym prowadzone są w imię wartości. Jednak czy te wartości faktycznie istnieją? Czym one tak naprawdę są?

10.  Równość czy dysproporcja? Słów kilka o filozofii społeczno-politycznej

Dysproporcje społeczne mają miejsce w każdej tradycji na świecie. Jednak czy ich istnienie jest sprawiedliwe? Jeśli nie, to w jaki sposób można by im zaradzić?

Filozofia 2

Filozofia polityczna

Prowadzący mgr Piotr Eckhardt

    Czy demokracja to rządy większości?

    Czym się różni prawica od lewicy i czy ten podział ma jeszcze jakiś sens?

    W obronie wartości: skąd się wziął i na czym polega konserwatyzm?

    Granice wolności: historia, istota i nurty liberalizmu.

    Sprawiedliwość społeczna, komunizm, socjalizm i socjaldemokracja: odmiany koncepcji lewicowych.

    Konflikty fundamentalne w filozofii politycznej: między wolnością a równością.

    Konflikty fundamentalne w filozofii politycznej: między wolnością a bezpieczeństwem.

    Czy papieże są autorami doktryny politycznej? O istocie nauczania społecznego kościoła.

    Czy marksizm-leninizm miał coś wspólnego z filozofią Karola Marksa?

    Feminizm, ekologizm, gender – o pierwotnym znaczeniu nadużywanych pojęć.

    Faszyzm, nazizm, stalinizm – czy prawicowy totalitaryzm różni się czymś od lewicowego?

Historia baletu

HISTORIA BALETU

Prowadząca - mgr Agnieszka Narewska

    Paczka, pointy, corps de ballet, czyli co warto wiedzieć o sztuce baletowej.

Zapoznanie się z podstawowymi informacjami, dotyczącymi różnorodnych aspektów sztuki baletowej: kostiumu, techniki wykonawczej, historii baletu, hierarchii w zespole baletowym.

    Sylwidy, willisy i duszki – romantyczny repertuar baletowy.

Epoka Romantyzmu miała ogromny wpływ na klasyczny wizerunek sztuki baletowej, który zachował się do dzisiejszych czasów (kostium, repertuar, technika tańca, status baleriny). Celem zajęć jest zapoznanie się z najsłynniejszymi baletami tego okresu (Sylfida, Giselle), wskazaniem ich wpływu na współczesny repertuar taneczny, a także przedstawienie najsłynniejszych, legendarnych odtwórców głównych partii.

    Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego – najsłynniejsze inscenizacje.

Jezioro łabędzie to jeden z najsłynniejszych baletów klasycznych, znany w swej kanonicznej wersji w choreografii Mariusa Petipy i Lwa Iwanowa. Jednakże balet ten przez ostatnie 120 lat doczekał się również rozmaitych reinterpretacji, które umożliwiają zupełnie nowe i niezwykle interesujące odczytania tego klasycznego spektaklu. Materiałem badawczym w czasie tego spotkania będą fragmenty choreografii Jeziora łabędziego autorstwa m.in. Matthew Bourne’a, Matsa Eka, Johna Neumeiera.

    Baletowa odsłona Świąt Bożego Narodzenia – Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego

Dziedek do orzechów to balet nierozerwalnie związany z atmosferą Świąt Bożego Narodzenia, wystawiany w tym okresie przez najsłynniejsze teatry na całym świecie. W czasie zajęć studenci zostaną zapoznani z najsłynniejszymi inscenizacjami tego spektaklu, m.in. w choreografii Lwa Iwanowa i Mariusa Petipy, Jurija Grigorowicza, Maurice’a Béjarta i innych.

    Baletowe opowieści biblijne.

Celem spotkania jest prezentacja wpływu inspiracji biblijnych na balet i analiza wybranych spektakli, które za pomocą niewerbalnej sztuki tańca prezentują i interpretują wybrane fragmenty Pisma Świętego (m.in. Syn marnotrawny George’a Balanchine’a, Zwiastowanie Angelina Preljocaja).

    Anna Pawłowa. Nie tylko Umierający łabędź.

Anna Pawłowa to wybitna rosyjska balerina, legenda sztuki baletowej, która wywarła ogromny wpływ na popularyzację baletu na całym świecie. Wpływ zarówno jej twórczości wykonawczej jak i jej nieprzeciętnej osobowości do dziś obecny jest nie tylko w samej sztuce tańca, lecz również w modzie, a nawet w kulinariach.

    100 lat baletu Święto wiosny Igora Strawińskiego w pigułce.

Święto wiosny to jeden z najsłynniejszych baletów, który wyznaczył nową epokę nie tylko w muzyce, lecz ukazał również nowe możliwości dla sztuki tańca. Dzieło to doczekało się ogromnej ilości opracowań choreograficznych, do dziś pozostając dla choreografów sprawdzianem artystycznych sił i twórczej inwencji. W czasie spotkania uczestnicy zajęć zapoznają się m.in. z fragmentami choreografii Wacława Niżyńskiego, Maurice’a Béjarta i Piny Bausch.

    Bogowie tańca czy faceci w rajtuzach? Oblicza męskości w balecie.

Bohaterami spotkania będą tancerze-mężczyźni, pionierzy sztuki baletowej. Ich wkład w jej rozwój polega na tym, iż nie tylko zapoczątkowali oni tę dziedzinę ekspresji artystycznej, lecz także od samych początków jej istnienia rozwijali technikę tańca klasycznego i podwyższali poziom dworskich widowisk tanecznych, wyprowadzając balet na samodzielną formę sztuki. Zawód tancerza to jedna z najtrudniejszych, lecz zarazem i najpiękniejszych profesji, istniejąca już ponad 400 lat. Mimo arystokratycznego, dworskiego pochodzenia dzisiaj często ulega on dewaloryzacji, a samych tancerzy przedstawia się niejednokrotnie w krzywdzącym i niekorzystnym świetle. Celem zajęć jest próba odpowiedzi na postawione w tytule pytanie dotyczące statusu tancerza w kulturze wysokiej i popularnej, dzięki perspektywie historycznej i analizie dawnych i współczesnych źródeł.

    Balet a moda - wzajemne wpływy i inspiracje.

Jednym z elementów synkretycznego widowiska baletowego są kostiumy, które w dziełach tego typu odgrywają niezwykle ważną rolę. Z uwagi na to, iż głównym środkiem wyrazu w balecie jest poruszające się ciało tancerza, muszą one nie tylko dopełniać wizualnej strony inscenizacji, lecz również podkreślać i nie krępować ruchów wykonawców. Wpływ mody i baletu od samych początków istnienia tej sztuki był dwukierunkowy i do dziś przynosi wiele inspirujących oddziaływań, które zostaną omówione w czasie zajęć.

    Balet w filmie - o różnorodnych (głównie popkulturowych) przedstawianiach sztuki baletowej na wielkim ekranie.

Celem zajęć jest przedstawienie różnorodnych relacji łączących taniec i dziesiątą muzę oraz sposobów obecności baletu w kinie. Omówieniu poddane zostaną następujące filmy: Czerwone trzewiki, reż. E. Pressburger, Czarny łabędź, reż. D. Aronofsky, First Position, reż. B. Kargman, Siedem kobiet w różnym wieku, reż. K. Kieślowski, Pina, reż. W. Wenders i inne.

Informatyka

„JAK ŻYĆ W CYWILIZACJI INFORMACYJNEJ

CZYLI CO WARTO WIEDZIEĆ O TECHNOLOGIACH CYFROWYCH”

  1. Dlaczego nowa cywilizacja?

      Krótkie omówienie zmian, jakie zaszły w ostatnim ćwierćwieczu w technice i technologii, oraz ich wpływu na naszą cywilizację oraz  na codzienne życie ludzi i społeczeństw.

   2. Co tam jest w środku - część I, czyli jak działa komputer

      Maksymalnie zwięzła i przystępna wiedza o budowie i działaniu komputera, pozwalająca zrozumieć specyfikę jego zastosowań.

  3. Co tam jest w środku - część II, czyli skąd komputer wie co ma zrobić

      Kontynuacja tematyki z pkt. 3 – maksymalnie zwięzła i przystępna informacja o zasadach programowania komputera.

  4. Co warto wiedzieć o światowej sieci Internet

      Idea, rozwój oraz zasady organizacji i działania światowej sieci Internet.

  5. Co warto wiedzieć i poczcie Internetowej, komunikatorach i serwisach społecznościowych

      Organizacja i zasady działania poczty Internetowej, komunikatorów internetowych i serwisów społecznościowych (Facebook, Twitter).

  6. Od Grahama Bella do smartfonu, czyli co warto wiedzieć o telefonii komórkowej i GPS

      Krótka historia rozwoju technik i technologii komunikacyjnych oraz zasady działania telefonii komórkowej i technologii satelitarnej.

  7. Co trzeba, i co warto wiedzieć na temat finansów i bankowości internetowej

      Omówienie nowych możliwości w obrocie finansowym stwarzanych dzięki dostępności sieci globalnej i technologii cyfrowych – ze szczególnym uwzględnieniem nowych, dotychczas nieznanych zagrożeń.

  8. Co warto wiedzieć o kodach kreskowych i fotokodach

      Informacje o budowie i zasadach używania kodów kreskowych i fotokodów.

  9. Co warto wiedzieć o cyfrowym zapisie dźwięku i obrazu

      Specyfika cyfrowego zapisu dźwięku i obrazu, oraz nowych możliwości i problemów z tym związanych, ze szczególnym, uwzględnieniem telewizji cyfrowej i internetowej oraz fotografii cyfrowej

10. Co warto wiedzieć o zastosowaniach technologii cyfrowych dla wsparcia słuchu

     Bazujące na osobistych doświadczeniach wykładowcy informacje o współczesnych zastosowaniach technologii cyfrowych dla wsparcia słuchu.

11. Orwell 2016 czyli co obecnie o nas może wiedzieć Wielki Brat

      Możliwości i skala inwigilacji życia codziennego wynikłe z powszechnego stosowaniu technologii cyfrowych, oraz związane z tym zmiany cywilizacyjne, społeczne i obyczajowe

 

II semestr

„JAK ŻYĆ W CYWILIZACJI INFORMACYJNEJ CZ II

CZYLI JAK SMARTFON MOŻE NAM UŁATWIĆ ŻYCIE”

 

Seminarium będzie kontynuacją tematyki zajęć prowadzonych w semestrze zimowym. Dotyczyć będzie głównie problemów wygodnego, skutecznego i bezpiecznego korzystania ze smartfonu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problemy i możliwości smartfonów, które najczęściej nie są ogólnie znane, lub nie są wykorzystywane w sposób efektywny i wygodny dla użytkownika. Zajęcia będą prowadzone w ujęciu praktycznym, to znaczy omawiana tematyka będzie pokazywana praktycznie, a słuchacze seminarium będę mogli sprawdzać praktycznie poruszane problemy na swoim sprzęcie. Uczestnictwo w seminarium nie będzie wymagało od słuchaczy żadnej specjalistycznej wiedzy, a profil tematyczny będzie nastawiony głównie na wskazanie rozwiązań zapewniających użytkownikowi wygodę i bezpieczeństwo. Podczas zajęć będzie także możliwość omawiania indywidualnych problemów i tematów zgłoszonych przez słuchaczy. Zajęcia będą bazowały na problematyce systemu ANDROID (ze względu na jego powszechność), ale będą przydatne również dla użytkowników systemu iOS. Zajęcia mogą również być przydatne dla użytkowników tabletów.

Planowana tematyka szczegółowa zajęć:

 

  1. Ogólne zasady używania smartfonu

Włączanie i wyłączanie smartfonu; ładowanie, obsługa i konserwacja zasilania (baterii); wpływ sposobu używania smartfonu na trwałość zasilania; postępowanie w sytuacjach awaryjnych; zasady używania wyposażenia pomocniczego (karty telefoniczne SIMM, karty pamięci SD, zasilacze, inne wyposażenie); pomocnicze zabezpieczenia telefonu (szkło ochronne, pokrowce, rysiki, power-bank etc.)

  2. Najważniejsze wyposażenie pomocnicze smartfonu

Moduł połączeń z siecią komórkową; moduł połączeń z siecią lokalną WiFi; moduł połączeń Bluetooth; moduł czujnika GPS; wyposażenie do fotografowania; głośniki; inne czujniki (akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, żyroskop, barometr, wysokościomierz, etc.);

   3. System operacyjny (czyli podstawowe oprogramowanie sterujące) smartfonu

Główne cechy systemu ANDROID; dostępne wersje systemu ANDROID; ogólna struktura i organizacja systemu ANDROID; rozszerzenie EMUI systemu;

  4. W jaki sposób smartfon może się komunikować z otoczeniem

Zasady połączeń smartfonu z siecią telefonii komórkowej; połączenia z siecią lokalna WiFi; połączenia lokalne przez Bluetooth; zasady roamingu; tethering (czyli smartfon jako router WiFi); cechy pakietów dostawców usług sieciowych;

  5. Podstawowe sposoby używania i sterowania smartfonem

Typowe ruchy na ekranie sterujące smartfonem; klawisze i przyciski pomocnicze smartfonu; wygaszanie i blokada ekranu, hasła blokady;

  6. Konfigurowanie ustawień systemu ANDROID dla potrzeb i wygody użytkownika

Konfigurowanie ustawień ekranu; tapety i widżety; konfigurowania połączeń; ogólna konfiguracja telefonu; najważniejsze elementy konfiguracji oraz ich wpływ na funkcjonowanie smartfonu; zasady bezpieczeństwa w ustawieniach konfiguracji smartfonu;

 7. Najważniejsze funkcjonalności smartfonu

Telefon; SMS; notatnik; kalendarz i terminarz; książka adresowa; rejestrator; galerie obrazów i filmów; muzyka i radio; łączność z Internetem; komunikatory internetowe; przeglądarki Internetowe; poczta internetowa;

  8. Smartfon jako aparat fotograficzny i kamera cyfrowa

Najważniejsze cechy funkcjonalne aparatów fotograficznych smartfonu; sposoby używania aparatu fotograficznego i kamery fotograficznej smartfonu; dodatkowe możliwości obrabiania zdjęć i filmów w smartfonie;

  9. Najciekawsze komunikatory dostępne obecnie w smartfonie

WhatsApp; Wiadomości; SKYPE; Facebook; Twitter;

10. Ciekawe aplikacje użytkowe dostępne dla smartfonu

GPS i mapy Google; automapy; przybornik narzędziowy; prognozy pogody; funkcjonalności związane z czasem (zegar światowy, stoper, minutnik); latarka; lustro; kompas; szkło powiększające; etc.

11. Zasady bezpiecznego używania smartfonu

Ochrona antywirusowa smartfonu; zabezpieczanie smartfonu przed nieuprawnionym dostępem; kopie awaryjne danych i ustawień smartfonu; bezpieczeństwo danych i połączeń poufnych (np. witryny bankowe)

 12. Inne problemy zgłoszone ewentualnie przez słuchaczy seminarium.

Judaistyka

Historia i kultura Żydów

Prowadzący – pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Judaistyki Wydziału Historycznego UJ

 

I semestr

4.11 Żydzi krakowscy w XIX wieku

Zajęcia będą dotyczyły dziejów Żydów w XIX wiecznym Krakowie. Mimo że w okresie tym ludność żydowska stanowiła około 25% mieszkańców miasta, obecnie jej historia jest nieco zapomniana.  W czasie zajęć omówione zostaną zagadnienia demograficzne, religijne (istniejące ugrupowania religijne - chasydzi, postępowcy i ortodoksja - ich poglądy i spory między nimi) i związane z życiem społecznym (działalność głównych stowarzyszeń dobroczynnych, zaangażowanie patriotyczne Żydów). Słuchacze dowiedzą się więcej o takich postaciach jak Ber Meisels, Ozjasz Thon czy Jonatan Warschauer. Wykład zostanie wzbogacony obfitym materiałem ilustracyjnym. Dr Alicja Maślak-Maciejewska

25.11 Żydowska inteligencja w Galicji

Podczas zajęć zostanie przedstawiony proces tworzenia nowej grupy społecznej - intelektualistów żydowskich - na tle społeczeństwa Galicji w XIX wieku, mgr Dominika Rank

9.12 Mesjanizm żydowski

Idea mesjańska w judaizmie, jej główne założenia oraz rozwój od czasów starożytnych do współczesności na przykładzie wybranych ruchów mesjańskich i pretendentów do mandatu mesjańskiego, mgr Krzysztof Niweliński,

13.01.2017 Żydowska rodzina i system klanowy od XVI do XIX wieku.

W jaki sposób ślub mógł przyczynić się do powstania spółki biznesowej? Jak elity dobierały sobie partnerów i w czym ślubne strategie mniejszości żydowskiej były podobne do zachowań innych grup? Zajęcia poświęcone tematyce powiązań rodzinnych w środowisku żydowskim i ich roli w życiu społecznym i gospodarczym. mgr Władysława Moskalets,

27.01 Architektura żydowska w Polsce

Podczas zajęć zostanie omówiony rozwój stylistyczny architektury synagogalnej oraz innych typów budowli, charakterystycznych dla społeczności żydowskiej (mykwy, szpitale, etc.), mgr Kinga Migalska

 

II semestr

Alija gomułkowska - emigracja Żydów z Polski do Izraela 1956-1960. Dr Ewa Węgrzyn

 Ojcowie syjonizmu. Mgr Krzysztof Niweliński

Mgr Kinga Migalska (wycieczka edukacyjna po Kazimierzu) kwiecień/maj

Działalność edukacyjna i kulturotwórcza ośrodka Świętokrzyski Sztetl w Chmielniku jako przykład przywracania pamięci. Mgr Agnieszka Dziarmaga

Powojenne życie religijne krakowskich Żydów. Mgr Sławomir Pastuszka

Po Zagładzie. Dzieje Żydów w powojennej Polsce. Dr Edyta Gawron

Japonistyka

Japonia – kultura, sztuka, społeczeństwo

Prowadząca: mgr Agnieszka Kiejziewicz

 

Proponowany kurs ma na celu przedstawienie wybranych aspektów związanych z kulturą, sztuką oraz społeczeństwem Japonii. Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko uzyskać wszechstronną wiedzę związaną z życiem w Kraju Kwitnącej Wiśni, ale również obalić funkcjonujące w kulturze zachodniej stereotypy dotyczące Japonii. Zajęcia zostaną wzbogacone o przykłady audiowizualne oraz proponowane teksty naukowe (do samodzielnego studiowania), które staną się punktami wyjściowymi do dyskusji w trakcie spotkań.

Program ramowy:

 

Blok I: Japonia znana i nieznana

    Wprowadzenie do historii i kultury Japonii

Przedstawienie zarysu najważniejszych wydarzeń z historii Japonii, położenia geograficznego i zróżnicowania regionalnego kraju. Wstęp do teorii pisma i języka japońskiego. Wyszczególnienie najważniejszych obyczajów oraz norm kulturowych i związanych z nimi stereotypów funkcjonujących na Zachodzie.

    Bogowie, potwory i magiczne zwierzęta. Wierzenia na ziemiach japońskich

Charakterystyka dwóch najważniejszych nurtów religijnych obecnych na ziemiach japońskich: Shinto i Buddyzmu. Analiza przenikania się, przemian i komercjalizacji tradycyjnych wierzeń w Japonii.

    Toshi densetsu, czyli japońskie legendy miejskie

Omówienie genezy współczesnych japońskich legend miejskich oraz przedstawienie historii pojawiających się współcześnie. Analiza przemian legend miejskich w dobie Internetu.

    Czy sushi jest japońską potrawą narodową? Kuchnia japońska i jej odmiany

Wprowadzenie do założeń japońskiej kultury jedzenia. Charakterystyka popularnych potraw codziennych oraz kuchni świątecznej i festiwalowej.

Blok II: Społeczeństwo

    Mężczyzna i jego role społeczne

Analiza przemian roli mężczyzny w społeczeństwie japońskim z wyszczególnieniem trzech popularnych typów postaci: samuraja, salarymana i artysty.

    Różne twarze kobiety

Analiza różnych ról społecznych japońskich kobiet. Charakterystyka stereotypów dotyczących gejsz, przemiany postrzegania kobiet po II Wojnie Światowej oraz przejawy japońskiego feminizmu.

    Dziecko w oczach społeczeństwa

Przedstawienie drogi japońskiej edukacji i rytuałów przejścia związanych z dorastaniem w społeczeństwie japońskim. Omówienie roli rodziny w procesie wychowania.

    Ciemne strony Japonii – problemy społeczne w XXI wieku

Analiza problemów społecznych pojawiających się w Japonii: wad „kultury pracy”, współczesnego nacjonalizmu oraz skali przestępczości.

Blok III: Sztuka i technologia

    Ubiór jako sztuka i sztuka ubioru

Omówienie przemian ubioru na gruncie japońskim: kimono, yukata, ubiór zachodni.

    Wstęp do filmu japońskiego

Zarys historii filmu japońskiego z uwzględnieniem najważniejszych gatunków i nurtów. Analiza form telewizyjnych (serial, reklama, program rozrywkowy) oraz animacji.

    Kiedy sztuka spotyka technologię – współczesne formy wyrazu

Charakterystyka japońskiej sztuki współczesnej. Przedstawienie sztuki związanej z wykorzystaniem nowych technologii (roboty, formy audiowizualne).

Blok IV: Poszerzenie tematów wybranych przez słuchaczy

Komunikacja społeczna 1

Warsztaty: „Komunikacja interpersonalna dla seniorów”

Kurs kontynuujący: Kompetencje interpersonalne

Prowadzący: mgr Dominik Borowski

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej w wybranych obszarach, a także poprawa zdolności obrony przed manipulacją.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, co wiąże się z aktywnym udziałem w różnych ćwiczeniach indywidulanych i grupowych (m. in. gry dydaktyczne, drama), pozwalających praktyczne zweryfikowanie własnych kompetencji społecznych i ich polepszenie.

Semestr zimowy:

    W stronę efektywnej komunikacji między ludźmi…

Pojęcie komunikacji interpersonalnej. Model komunikacji interpersonalnej. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Zasady efektywnego komunikowania się. Katalog kompetencji interpersonalnych.

    Komunikacja w rodzinie i bliskich związkach.

Rodzaje komunikowania się w rodzinie i bliskich związkach. Specyfika komunikacji z bliskimi. Sposoby na skuteczne porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie i bliskich związkach. Projekcja filmu pt.: „Takiego pięknego syna urodziłam”.

    Jak komunikacja wpływa na postrzeganie nas przez innych?

Proces spostrzegania. Czynniki wpływające na postrzeganie. Powszechne tendencje w spostrzeganiu. Samoświadomość własnej komunikacji. Manipulacja wizerunkiem a kierowaniem wizerunkiem. Przekazywanie i odczytywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych.

 

    Nie każdy jest taki jak ja! Między stereotypami i uprzedzeniami. Błędy w komunikacji. Pojęcie stereotypu. Najpopularniejsze stereotypy. Sposoby przeciwdziałania stereotypom.

    Kiedy słucham, a kiedy tylko słyszę? Słuchanie a słyszenie. Specyfika słuchania. Składniki procesu słuchania. Rodzaje reakcji słuchającego. Ćwiczenia w aktywnym słuchaniu.

    Jak być asertywnym, nie będąc agresywnym i niekulturalnym? Asertywność w komunikacji interpersonalnej. Sposoby poprawy własnej asertywności. Typowe sytuacje związane z wykorzystywaniem postawy asertywnej. Ćwiczenia w zachowywaniu postawy asertywnej.

Semestr letni:

    Jak postawić na swoim? O negocjowaniu w życiu codziennym

Pojęcie negocjacji. Podstawowe strategie negocjacyjne. Sposoby obrony przed strategiami negocjacyjnymi.

    Od perswazji do manipulacji cz. 1

Perswazja a manipulacja. Techniki wywierania wpływu na innych. Skuteczność manipulacji. Projekcja filmów.

    Od perswazji do manipulacji cz. 2

Perswazja a manipulacja. Techniki wywierania wpływu na innych. Skuteczność manipulacji. Projekcja filmów.

    Jak bronić się przed manipulacją?

Manipulacyjne triki w życiu codziennym. Sposoby obrony przed technikami manipulacyjnymi.

    Savoir-vivre w domu i poza nim

Pojęcie savoir-vivre’u.Podstawowe zasady zachowania się przy stole. Reguły właściwego ubioru. Savoir-vivre w komunikacji językowej. Rozmowy na trudne tematy.

komunikacja społeczna 2

Warsztaty „Komunikacja interpersonalna dla seniorów”

 

Kurs podstawowy: Język ciała z elementami komunikacji interpersonalnej

Prowadzący: mgr Dominik Borowski

 

Celem kursu jest poznanie specyfiki komunikacji niewerbalnej i jej roli w przekazie informacji, a także przybliżenie wybranych zagadnień z zakresu komunikacji interpersonalnej w perspektywie języka ciała.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, co wiąże się z aktywnym udziałem w różnych ćwiczeniach indywidulanych i grupowych, pozwalających udoskonalać własną komunikację z innymi ludźmi.

Semestr zimowy:

    Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna

Zjawisko komunikowania się. Modele komunikowania. Poziomy procesu komunikowania się. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej.

    Jak słowa przekazują znaczenia? O komunikacji werbalnej

Pojęcie komunikacji werbalnej. Używanie języka mówionego i pisanego w procesie komunikowania. Współczesny język polski. Ćwiczenia w odbieraniu i przekazywaniu komunikatów kanałem werbalnym.

    Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej

Mowa ciała a komunikacja niewerbalna. Sfery komunikacji niewerbalnej. Cechy komunikacji niewerbalnej. Funkcje komunikacji niewerbalnej. Zasady interpretacji zachowań niewerbalnych.

    Emocje i komunikacja

Pojęcie emocji. Emocje podstawowe i emocje pochodne. Rozpoznawanie emocji. Właściwości emocji. Inteligencja emocjonalna.

    O tym, co mówi nasze ciało… Podstawowe zachowania niewerbalne i ich znaczenie

Sfery komunikacji niewerbalnej. Głos. Mimika twarzy. Mikroekspresja i jej rola w procesie komunikacji. Mowa oczu. Gesty rąk i nóg. Dystans przestrzenny i aranżacja przestrzeni. Wygląd fizyczny.

    Mowa ciała w praktyce: interpretowanie i przekazywanie sygnałów pozawerbalnych

Praktyczne ćwiczenia w zakresie dekodowania i przekazywaniu komunikatów niewerbalnych.

Semestr letni:

    Jak dzięki komunikacji niewerbalnej poprawić swój wizerunek?

Zasady kształtowania wrażenia. Proces kierowania wrażeniem. Wpływ sygnałów niewerbalnych na wiarygodność. Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Gry i zabawy aktywujące użycie komunikacji niewerbalnej.

 

    Czy każdy ma swój styl? O stylach komunikowania

Najważniejsze style komunikacyjne. Komunikacja między mężczyznami. Komunikacja między kobietami. Komunikacja mężczyzna-kobieta. Komunikacja międzypokoleniowa. Komunikacja międzykulturowa. Rozpoznawanie własnego stylu komunikowania – psychotest.

    Czy można kłamać jak z nut i bez zmrużenia oczu?

Pojęcie kłamstwa. Strategie kłamania. Niewerbalne symptomy kłamania. Wykrywanie kłamstwa.

    Ja i Ty/Wy, czyli o relacjach interpersonalnych

Pojęcie związku interpersonalnego. Przyjaźń i miłość. Komunikacja w rodzinie. Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Komunikowanie za pomocą dotyku w relacjach interpersonalnych.

    O pokonywaniu barier komunikacyjnych

Pojęcie bariery komunikacyjnej. Typy barier komunikacyjnych. Stereotypy a komunikacja. Międzykulturowość w komunikacji. Wiedza o komunikowaniu a praktyczne komunikowanie się. Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych.

    Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i trudnymi ludźmi? O rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych

Konflikt interpersonalny i jego specyfika. Typy konfliktów. Metody rozwiązywania konfliktów.

Literatura afrykanistyczna

Literatura afrykańska dla laików

Prowadząca: mgr Elżbieta Binczycka (doktorantka w Katedrze Komparatystyki Literackiej UJ, absolwentka komparatystyki i religioznawstwa, członkini African Literature Association)

Cele kształcenia: Kurs skierowany jest do osób, które nie miały wcześniej styczności z literaturą afrykańską i kulturami Afryki a także do wszystkich zainteresowanych tym tematem. Pomyślany został jako wprowadzenie do lektury dzieł pisarzy i pisarek wywodzących się z Czarnej Afryki lub piszących o niej. Podczas zajęć w pierwszej części semestru przeczytamy i omówimy kilka reportaży dotyczących kultury i historii tego kontynentu (Ryszard Kapuściński, Wojciech Tochman, Sven Lindqvist, Adam Hochschild), porozmawiamy także o roli chrześcijaństwa i islamu w świecie afrykańskim oraz ich wpływie na kultury tradycyjne, poruszymy problem wyzysku kolonialnego i jego skutków w dzisiejszych państwach afrykańskich.

 

W części drugiej przejdziemy do wspólnej lektury powieści znanych pisarzy afrykańskich, takich jak Chinua Achebe, laureat Nagrody Nobla Wole Soyinka, Ben Okri czy „najgorętsza” afrykańska pisarka ostatnich lat - Chimamanda Ngozi Adichie.

 

Duża część niniejszego konwersatorium pomyślana została jako zajęcia wykładowe z użyciem prezentacji multimedialnych, zdjęć, nagrań etc. Warunkiem zaliczenia będzie obecność na zajęciach.

Metody dydaktyczne: Wykład, prezentacje multimedialne, wspólna lektura tekstów literackich, dyskusja.

Opis zajęć i proponowane lektury:

    Blok pierwszy: Historia.

Podczas kilku pierwszych spotkań omówiona zostanie pokrótce historia kontynentu, pierwsze kontakty z kulturą zachodu, kolonizacja i, w końcu, konflikty etniczne i walka o niepodległość we współczesnej Afryce.

Proponowane lektury (całość lub wybrane fragmenty): Adam Hochshild, Duch króla Leopolda, Wojciech Tochman, Dzisiaj narysujemy śmierć.

    Blok drugi: Kolonializm/Postkolonializm.

Podczas zajęć w tym bloku przybliżone zostanie podejście postkolonialne, poruszony będzie także problem rasizmu oraz traktowania czarnoskórego jako Innego.

 Proponowane lektury (całość lub wybrane fragmenty): Joseph Conrad, Jądro ciemności, Ryszard Kapuściński Ten Inny, Ryszard Kapuściński, Heban, Sven Lindqvist, Wytępić całe to bydło

    Blok trzeci: Kultura, sztuka i literatura.

W trakcie zajęć wykładowych przybliżone zostaną najnowsze trendy w literaturze afrykańskiej (w językach afrykańskich oraz w językach kolonizacji) – zajęcia te stanowiły będą wstęp do wspólnej lektury powieści najbardziej znanych i interesujących pisarzy afrykańskich dwudziestego wieku.

Proponowane lektury (wybrane teksty w całości lub wybrane fragmenty): Chimamanda Ngozi Adichie Amerykaana, Chinua Achebe Wszystko rozpada się, Helen Oyeyemi Mała Ikar, Ben Okri Droga bez dna, Alain Mabanckou Zwierzenia jeżozwierza, Camara Laye Spojrzenie króla.

Literatura na ekranie

Literatura na ekranie. Relacje literatury i filmu

Prowadząca: mgr Izabela Pisarek

Na zajęciach najważniejsze omawiane fragmenty tekstów/filmów będą czytane/oglądane, w związku z czym wcześniejsza znajomość materiału jest mile widziana, jednak nie konieczna. Lista tematów jest otwarta na propozycje uczestników i zostanie uzupełniona po konsultacji z grupą.

 

I semestr

 

    „Pan Tadeusz” (Adam Mickiewcz/Andrzej Wajda) –  podobieństwa i różnice; problemy, jakie napotyka twórca; wiersz w filmie

    „Tatarak” (Jarosław Iwaszkiewicz/Andrzej Wajda) – poetyka tekstu i obrazu, inne inspiracje literackie, włączanie wątków pozaliterackich, znaczenie przyjaźni twórców

    „Śluby panieńskie” (Aleksander Fredro/Filip Bajon) – klasyka w nietypowym wykonaniu – gdzie kończy się interpretacja a zaczyna nadużycie

    „Wielki Gatsby” (Francis Scott Fitzgerald/Jack Clayton/Baz Luhrman) – porównanie dwóch adaptacji: różne wizje, profile postaci, odmienne poetyki

    „Romeo i Julia” (William Shakespeare/Carlo Carei/Baz Luhrman) – ekranizacja a adaptacja; ponadczasowość a uwspółcześnienie

    Poezja – poezja śpiewana – teledysk (m.in. poezja Juliana Tuwima, Czesława Miłosza) – rozważania nad zmianami, które zachodzą na poszczególnych etapach; ograniczenia i możliwości interpretacyjne

    Legendy: różne przekazy tej samej(?) historii – bardziej i mniej klasyczne realizacje – dlaczego i dla kogo powstają, jakie mają dobre i złe konsekwencje, po co są uwspółcześniane

 

Muzykologia

Literackie konteksty muzyki XIX i XX wieku

Prowadząca: mgr Anna Al-Araj

Kurs będzie poświęcony omówieniu literackich uwikłań XIX- i XX-wiecznej muzyki w oparciu o analizę wybranych kompozycji. W centrum zainteresowań pozostanie twórczość o charakterze programowym, święcąca triumfy w epoce romantyzmu (symfonia programowa, poemat symfoniczny, suita symfoniczna), lecz naszej uwadze nie ujdzie także dorobek pieśniowy i operowy, którego interpretacja umożliwi lepsze zrozumienie istoty relacji słowno-muzycznych. Liczne przykłady muzyczne pomogą prowadzącej w zilustrowaniu rozmaitych problemów teoretycznych. W ramach zajęć przewidziane są również wyjścia na wydarzenia muzyczne. Ich wybór zostanie dokonany wspólnie z uczestnikami.

Semestr zimowy

1. W stronę idiomu pieśni romantycznej (Franz Schubert: Winterreise, Robert Schumann: Dichterliebe)

Wykład będzie poświęcony estetyce XIX-wiecznej pieśni, która cieszyła się szczególnym zainteresowaniem wśród kompozytorów romantycznych. Cechy tego gatunku wokalno-instrumentalnego (dotyczące zarówno warstwy muzycznej, jak i słownej) zostaną omówione w oparciu o dwa popularne cykle: Winterreise Franza Schuberta i Dichterliebe Roberta Schumanna.

 

2. „Grzechy młodościˮ Mieczysława Karłowicza

W ramach wykładu uczestnicy kursu zostaną zapoznani w dorobkiem pieśniowym Mieczysława Karłowicza, który swoją juwenilną twórczość zwykł określać jako „grzechy młodościˮ. Zwrócimy uwagę na spójność, dojrzałość i niezwykłą jednorodność tych wczesnych prób kompozytorskich, o której decyduje głębia przeżycia i - typowy dla modernizmu - ton emocjonalny.

3. Symfonia programowa: narodziny i rozwój (Hector Berlioz: Symfonia fantastyczna, Harold w Italii)

W trakcie wykładu studenci zostaną wprowadzeni w arkana problemu muzycznej programowości, która szczególne znaczenie zyskała w XIX wieku, oraz dowiedzą się, na czym polega jej odmienność w stosunku do ilustracyjności. W zrozumieniu idei programowości pomoże analiza (teoretyczna i słuchowa) - uznawanej za pierwszy utwór reprezentujący gatunek symfonii programowej - Symfonii fantastycznej Hectora Berlioza.

4. Różne oblicza poematu symfonicznego (Franz Liszt: Preludia, Co słychać w górach, Orfeusz)

Wykład będzie poświęcony gatunkowi poematu symfonicznego - uczestnicy kursu dowiedzą się, jakie są jego cechy stylistyczne oraz czym różni się on od symfonii programowej. Za ilustrację problemu posłużą wybrane poematy symfoniczne Franza Liszta - kompozytora, który specjalizował się w twórczości o charakterze „poetyckimˮ i przyczynił się do wykształcenia idiomu tego gatunku muzycznego.

5. Wątki dantejskie w muzyce (Franz Liszt: Symfonia „Dantejskaˮ, Piotr Czajkowski: Francesca da Rimini)

W trakcie tego wykładu w centrum zainteresowań prowadzącej znajdą się utwory inspirowane Boską komedią Dantego. Uczestnicy będą zapoznani z okolicznościami powstania i ogólną ideą tego poematu, ze szczególnym uwzględnieniem fragmentów umuzycznianych przez kompozytorów (np. historia Franceski da Rimini i Paola Malatesty). Za egzemplifikację problemu posłużą Symfonia „Dantejskaˮ Franza Liszta i poemat symfoniczny Francesca da Rimini Piotra Czajkowskiego.

Semestr letni

6. Miłość nie jedno ma imię - inspiracje twórczością Williama Szekspira wśród kompozytorów (Hector Berlioz: Romeo i Julia, Piotr Czajkowski: Romeo i Julia, Sergiusz Prokofiew: Romeo i Julia)

Przedmiotem tego wykładu będą wybrane dzieła muzyczne inspirowane bogatym dorobkiem Williama Szekspira, zwłaszcza jego najsłynniejszym dramatem, Romeo i Julia. Poprzez zestawienie utworów powstałych w różnym czasie prowadząca postara się uzmysłowić słuchaczom, że ten sam tekst może podlegać zupełnie nieprzystawalnym interpretacjom, których odkrywczość ograniczana jest wyłącznie przez inwencję kompozytora.

7. Twórczość baletowa Sergiusza Prokofiewa (Sergiusz Prokofiew: Kopciuszek)

W trakcie tego wykładu studenci będą mogli dowiedzieć się więcej na temat - wykazującej znamiona nowatorstwa - twórczości baletowej XX-wiecznego kompozytora, Sergiusza Prokofiewa. W ramach zajęć zostaną zaprezentowane fragmenty spektakli baletowych (m.in. Kopciuszka, choreografia: Maguy Marin), ilustrujące przekazywane treści dotyczące estetyki dzieł.

8. Polski akcent - twórczość symfoniczna Mieczysława Karłowicza (Mieczysław Karłowicz: Powracające fale, Stanisław i Anna Oświecimowie, Odwieczne pieśni)

Wykład zostanie poświęcony twórczości symfonicznej Mieczysława Karłowicza - wybranym dziełom reprezentującym gatunek poematu symfonicznego. Szczególna uwaga będzie zwrócona na nowatorstwo - w zestawieniu z powstałymi w podobnym czasie dziełami innych polskich kompozytorów - dokonań Karłowicza na polu symfoniki oraz zawarty w realizacjach muzycznych potencjał programowy.

9. Dzieła operowe Stanisława Moniuszki

Przedmiotem wykładu będzie estetyka wybranych dzieł operowych Stanisława Moniuszki, ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się w nich nawiązań do polskiej kultury ludowej. W trakcie zajęć studentom zostaną zaprezentowane fragmenty realizacji teatralnych najbardziej rozpoznawalnych utworów scenicznych kompozytora (Halka, Straszny dwór).

10. Inspiracja literaturą orientalną w twórczości Karola Szymanowskiego

W kręgu zainteresowań prowadzącej znajdą się wybrane dzieła łączone zazwyczaj z II okresem twórczości (nazywanym „impresjonistycznymˮ lub „śródziemnomorskimˮ) Karola Szymanowskiego. Uczestnikom kursu zostaną przedstawione źródła inspiracji kompozytora literaturą i muzyką orientalną oraz cechy stylistyczne utworów wokalno-instrumentalnych pozostających pod wpływem kultury Bliskiego Wschodu (III Symfonia „Pieśń o nocyˮ, Pieśni miłosne Hafiza, Pieśni Muezzina Szalonego).

11. Muzyka filmowa: przypadek Wojciecha Kilara

Wykład będzie poświęcony problemowi muzyki filmowej: rodzajom „towarzyszeniaˮ i sposobom odzwierciedlania fabuły obrazu za pomocą dźwięków. Kwestie teoretyczne zostaną zilustrowane przez - wykorzystywane w różnych filmach - interpretacje muzyczne Wojciecha Kilara, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich kompozytorów specjalizujących się w tworzeniu muzyki na użytek dzieł audiowizualnych.

 

Prawo 1

Prawo na co dzień

Prowadzący – dr Jakob Maziarz

    Prawo własności. Wymagana forma przy obrocie nieruchomościami,

    Inne prawa rzeczowe. Różnice między własnością, użytkowaniem wieczystym a ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowaniem, służebnością, spółdzielczym własnościowym prawem do mieszkania),

    Stosunki majątkowe między małżonkami. Odpowiedzialność za długi małżonka. Rozdzielność majątkowa.

    Prawo rodzinne – alimenty. Krąg osób uprawnionych i zobowiązanych do alimentów

    Obliczanie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Alimenty dla „wiecznych studentów”, rodziców i byłych małżonków.

Prawo 2

Prawne i historyczne konteksty własności

Nacjonalizacja, reprywatyzacja, wywłaszczanie, odszkodowania

Prowadzący – dr Łukasz Kossacki-Lytwyn

Część I. Wprowadzenie – zagadnienia teoretyczne

1. Od wiecu do parlamentaryzmu. Formowanie się państwa i prawa

2. Prawo i społeczeństwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów

3. Prawo i społeczeństwo polskie pod zaborami

4. Prawo i społeczeństwo II Rzeczypospolitej

5. Prześniona rewolucja. Prawo, jako narzędzie komunistycznej rewolucji społecznej

Część II. Zagadnienia praktyczne.

1. Święte prawo własności. Rzecz o postrzeganiu prawa własności na przestrzeni dziejów

2.  Koniec świata dworów. Dekret o reformie rolnej i jego konsekwencje historyczne, prawne i społeczne

3.  Wokół historyczno - prawnych aspektów nacjonalizacji przemysłu po II wojnie światowej

4.  Dekret Bieruta. Nacjonalizacja i reprywatyzacja w Warszawie

5. Debata publiczna wokół reprywatyzacji we współczesnej Polsce (w tym tzw. ustawa zabużańska z 2005 r.).

Rosjoznawstwo

Rosja- historia, kultura, społeczeństwo

Prowadząca mgr Julita Biniewska

Zajęcia wprowadzające. Geografia i ludność

 

1. Kim są i gdzie mieszkają Rosjanie?

Blok zajęć: Kultura, tradycja, obyczaje

2. Czym jest kultura dla Rosjan?

3. Pamięć symboliczna w kulturze rosyjskiej

4. Współczesna literatura rosyjska. Muzyka rosyjska (poezja śpiewana, twórczość bardów, muzyka popularna)

5. Sztuka rosyjska. Malarstwo, rzeźba, sztuki performatywne

6.Teatr i kino rosyjskie

7. Kuchnia rosyjska

Blok zajęć: życie polityczne i gospodarcze we współczesnej Rosji

8. Władza Władimira Putina, partie polityczne, opozycja

9. Filary gospodarki rosyjskiej

10. Współczesne konflikty zbrojne, w których Rosja uczestniczy

Blok zajęć: życie społeczne i religijne

11. Prawosławie, sekty, inne wyznania

12. Sztuka sakralna. Czym jest ikona?

13.Rosjanie na emigracji

14. Sport w Rosji

15. Problemy społeczeństwa rosyjskiego (alkoholizm i narkomania, problemy ludzi starszych). Dyskusja podsumowująca.

Seminarium przyrodniczo-astronomiczne

Seminarium przyrodniczo-astronomiczne

Prowadzący prof. Józef Mitka- kierownik Ogrodu Botanicznego

Tematy spotkań w I semestrze

3.11. mgr Józef Wróbel (OB UJ): Legendy drzew - spacer po Ogrodzie Botanicznym UJ

24.11. dr Boguslaw Binkiewicz (OB UJ): Storczyki i ich tajemnice

8.12. dr hab. Józef Mitka (OB UJ): Dylematy ewolucji

12.01. dr Maria Lankosz-Mróz (OB UJ): Co to znaczy nowoczesny ogród: przykład Chicago

26.01. dr Piotr Klepacki (OB UJ): Sagowce - najstarsza grupa roślin nagonasiennych

SZtuka miejska

Sztuka miejska – sztuka  w mieście, o mieście i w pobliżu miasta. Pamięć i dziedzictwo miasta.

Prowadząca: dr Kinga Anna Gajda

 Tematy zajęć:

    sztuka społeczna

    przykłady zaangażowanej sztuki miejskiej

    rzeźba w mieście

    teatry miejskie

    miasto tematem dramatów i filmów

    pomnik i anty-pomnik - jak zmienia się pomnik

    miasto w obiekcie aparatu

    miasto i jego pamięć – sztuka kommemoratywna

    mural i graffiti

W ramach zajęć zostanie studentom zaproponowany udział w grze miejskiej: śladami pisarzy związanych z Krakowem i Lwowem oraz spacer po mieście. Organizowane będą wyjścia na ważne wystawy i przedstawienia teatralne odbywające się w mieście.

Warsztaty komputerowe 1

INTERNET DLA SENIORA

grupa zaawansowana (kontynuacja z ub.r.)

Prowadząca: mgr Dorota Rak

I. CEL ZAJĘĆ

 

Celem zajęć jest poznanie przez Uczestników zaawansowanych funkcji internetu, które mogą wykorzystać na co dzień. Dzięki wykładom i ćwiczeniom praktycznym Słuchacze nabędą umiejętności, które zapewnią im samodzielne poruszanie się w internecie i bezpieczne, korzystanie z serwisów internetowych, które wymagają zaawansowanych umiejętności.  

II. TEMATYKA ZAJĘĆ

    Zajęcia organizacyjne  

Wprowadzenie w tematykę zajęć i zapoznanie Słuchaczy z planem pracy. Przedstawienie warunków zaliczenia zajęć. Rozmowa na temat potrzeb Uczestników zajęć w zakresie zaawansowanego korzystania z internetu.

2. Bezpieczeństwo

Zajęcia przypominające i rozbudowujące wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po internecie. Informacje na temat bezpiecznego korzystania ze stron, bezpłatnego oprogramowania, chroniącego tożsamość internauty. Nauka instalacji oprogramowania.

3. Jak przechowywać dane i nimi zarządzać?

Zapoznanie Słuchaczy z serwisami umożliwiającymi przechowywanie danych różnego typu. Nauka obsługi dysków wirtualnych i zarządzania dokumentami w ich obrębie.

4. Tworzenie materiałów audiowizualnych i udostępnianie ich w sieci

Wprowadzenie w zagadnienia związane z tworzeniem albumów, prezentacji i innych materiałów. Ćwiczenia z tworzenia materiałów i ich udostępniania poprzez wybrane platformy.

5. Nie bądź trollem!

Zajęcia dotyczące kultury internetowej. Korzystanie z forów internetowych, obsługa ankiet.

6. Budowanie strony internetowej

Warsztaty wprowadzające w temat tworzenia bardzo prostych stron internetowych. Projektowanie i ich ocena z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi.

7. Zaliczenie

III. WARUNKI ZALICZENIA

W pierwszym semestrze zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalne 3 nieobecności). Zaliczenie semestru drugiego na podstawie obecności (dopuszczalne 3 nieobecności), aktywności na zajęciach oraz wykonania bardzo prostych zadań związanych z tematyką zajęć (indywidualnie).

Warsztaty komputerowe 2

INTERNET DLA SENIORA

grupa podstawowa

 

Prowadząca: mgr Dorota Rak

I. CEL ZAJĘĆ

Celem zajęć jest poznanie przez Uczestników funkcji internetu, które mogą wykorzystać na co dzień. Dzięki wykładom i ćwiczeniom praktycznym Słuchacze nabędą umiejętności, które zapewnią im samodzielne poruszanie się w internecie i bezpieczne korzystanie ze stron internetowych urzędów, instytucji kultury, a także sklepów.   

II. TEMATYKA ZAJĘĆ

    Zajęcia organizacyjne  

Wprowadzenie w tematykę zajęć i zapoznanie Słuchaczy z planem pracy. Przedstawienie warunków zaliczenia zajęć. Rozmowa na temat potrzeb Uczestników zajęć w zakresie korzystania z internetu.

    Jak szukać informacji w internecie?

Zapoznanie Słuchaczy ze stronami internetowymi do wyszukiwania potrzebnych informacji. Podczas wykładów Uczestnikom zostaną przybliżone nieskomplikowane sposoby efektywnego wyszukiwania informacji oraz stron internetowych, w których można to robić.

    Bezpieczeństwo w internecie

Zajęcia na temat bezpiecznego poruszania się po internecie. Informacje na temat bezpiecznego korzystania ze stron, bezpłatnego oprogramowania, chroniącego tożsamość internauty, a także bezpiecznych zakupów internetowych.

     Jak korzystać ze stron instytucji publicznych

Wskazówki umożliwiające korzystanie ze stron urzędów administracji terytorialnej (urzędy miasta, urzędy gmin, starostwa powiatowe, urząd wojewódzki) i instytucji pożytku publicznego (m.in. służby zdrowia).

    Kultura w internecie

Zajęcia dotyczące korzystania z cyfrowych zasobów kultury, takich jak książki, wystawy, zdjęcia, filmy, muzyka. Przegląd wartościowych stron internetowych.

    Realna przyjaźń, internetowy kontakt

Przybliżenie działania specjalnych serwisów umożliwiających kontakt ze znajomymi. Prezentacja krok po kroku instrukcji, jak założyć konto, nawiązać kontakt ze znajomymi itp. Prezentacja blogów, tworzenie treści do publikacji na blogu. Korespondencja mailowa.

7. Zaliczenie

 III. WARUNKI ZALICZENIA

W pierwszym semestrze zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalne 3 nieobecności). Zaliczenie semestru drugiego na podstawie obecności (dopuszczalne 3 nieobecności), aktywności na zajęciach oraz wykonania bardzo prostych zadań związanych z tematyką zajęć (indywidualnie lub w grupie).

Warsztaty pisania wspomnień

Warsztaty pisania wspomnień

Warsztat pisarski

Prowadząca: mgr Elżbieta Binczycka

 Warsztat – pisanie

    Treść jest najważniejsza. Zajmiemy się pracą nad swoimi wspomnieniami i uświadomieniem sobie, że nie ma nieciekawych losów jest tylko nieciekawy sposób opowiadania o nich. Wykonamy też ćwiczenia dotyczące rekonstrukcji z pamięci.

 Formy (Dziennik. Blog. List. Pamiętnik. Wspomnienie. Wspomnienia zbiorowe. Autobiografia. Wywiad rzeka)

   Jak piszemy? (Zgodnie z planem. Niekoniecznie po kolei. W pierwszej osobie. W sposób historyczny. Z zachowaniem własnego języka. Prostymi zdaniami. Przystępnie. Ciekawie. Szczegółowo i plastycznie. Poprawnie). Zastanowimy się nad stylem pisania. Przyjrzymy się kilku przykładom. Zastanowimy się, czego unikać, a na czym koncentrować się pisząc tekst wspomnień.

   Tematyka wspomnień (Pierwsze wspomnienie. Jedno życie. Korzenie. Rodzice. Dom rodzinny. Święta i tradycje rodzinne. Obrzędy i zwyczaje. Kraina dzieciństwa. Szkoła. Ciało i wygląd. Inspiracje. Własna rodzina. Świat pracy. Pieniądze. Podróże. My i historia. Bilans naszego życia. Wojna. Czasy PRLu. Czasy Solidarności itp.). - Wspomnienia te byłyby podzielone na różne okresy (rozdziały) i w zależności od tematyki napisanego wspomnienia byłyby umieszczane w odpowiednim podrozdziale na stronie WWW.

    Prezentowanie wspomnień. Analiza treści, ocena warsztatu.