Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

13 - 17 maja

Drodzy Studenci, prosimy o bardzo uważne przeczytanie harmonogramu w częściach dotyczących wybranych przez Państwa zajęć. Mamy sporo zmian. W poniedziałek, ze względu na zajętą aulę na ul. Brackiej, wykład zostaje przeniesiony do Collegium Wróblewskiego. W sali nr 219 jest znacznie mniej miejsc niż w auli, dlatego sugerujemy, aby większość z Państwa połączyła się zdalnie. Ta sama prośba dotyczy orientalistyki, przesuniętej z wtorku na czwartek. Nie ma możliwości, abyście się Państwo zmieścili w naszej sali seminaryjnej. Kto może, prosimy, żeby połączył się zdalnie. Ze względu na kolizję z innymi zobowiązaniami przesuwamy zajęcia z kosmetologii oraz astronomii. Odbędą się o tej samej porze, ale z tygodniowym poślizgiem. Przypominamy o spotkaniu z rzecznikiem finansowym (dr prawa z naszego WPiA), który przekaże Państwu wiele cennych informacji, dotyczących zagrożeń czyhających na nasze portfele. Środa, godz. 11.45

 

Harmonogram zajęć w JUTW 13 – 17 maja 2024 r.

 

Poniedziałek, 13 maja

10.15 – 11.30 Język francuski, gr. A2+, sala nr 1, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, mgr Jadwiga Bigaj

12.00 – 13.15 SKN Język niemiecki – konwersatorium, poziom B1+, sala nr 1, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, dr Małgorzata Stypińska

12.00 – 13.15 SKN Język angielski – konwersatorium, poziom B1+, Sala Seminaryjna, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, mgr Ewa Pyrczak

Chiny

11.30 – 13.00 Język chiński (grupa dodatkowa), sala nr 1.04, Instytut Konfucjusza, ul. Oleandry 2a, Mikołaj Szostek oraz Li Xinyue

13.15 -14.45 Język chiński (początkujący), sala nr 2.02, Instytut Konfucjusza, ul. Oleandry 2a, Mikołaj Szostek oraz Li Xinyue

15.00 – 16.30 Chiny: Kaligrafia chińska, warsztaty, sala nr 2.11, Instytut Konfucjusza, ul. Oleandry 2a, chińscy lektorzy Instytutu Konfucjusza oraz Zuzanna Szilke

Historia sztuki

14.00 – 15.20 – Historia sztuki, wykład: Rola artystów z rejonu wielkich jezior alpejskich w rozprzestrzenieniu stiuku w Europie. Sala nr 219, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2 (Uwaga! Zmiana sali), dr hab. Michał Kurzej

 

Wtorek, 14 maja

 

10.00 – 11.30 SKN Język angielski – konwersatorium, poziom B1+. English language conversation class: cultural differences and similarities between Poland and Spain, Sala Seminaryjna, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, mgr Jacek Konarski

Zajęcia wspólne z grupą studentów z Alicante.

12.00 – 13.30 History: El barrio judío de Cracovia: entre el pasado y el presente – PhD Marta Pawłowska, Institute of Spanish Philology (lecture in Spanish), Sala Seminaryjna, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro

Zapraszamy osoby mówiące po hiszpańsku

 

Historia i kultura Krakowa

11.30 – 12.50 Historia i kultura Krakowa, wykład: Kraków i jego mieszkańcy w fotografii okresu PRL-u. Aula Nowodworska, Collegium Nowodworskiego, ul. św. Anny 12, dr Maria Wąchała-Skindzier

Przed wykładem zapisy na wyjście w dniu 21 maja o godz. 13.30 do Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie, mieszczącej się na pierwszym piętrze w Sukiennicach przy Rynku Głównym w Krakowie. Oprowadza dr Adam Świątek

 

Przed wykładem zapisy na spacer edukacyjny w dniu 21 maja o godz. 13.00: „Kraków nieoczywisty – Stare Miasto przez dziurkę od klucza”. Podczas tego spaceru podejdziemy pod znane obiekty Starego Miasta, ale opowiemy o nich historie mniej znane. Poza tym poruszymy kwestie nieoczywiste, niesztampowe, w tym związane z zabytkami, które się do dzisiaj nie zachowały... Czy ul. Św. Anny zawsze się tak nazywała? Gdzie się podział krakowski pręgierz? Czy płyta upamiętniająca przysięgę T. Kościuszki na Rynku Gł. była zawsze taka sama? Gdzie znajduje się najstarszy zachowany budynek mieszkalny w Krakowie? Na te oraz inne pytania związane z Krakowem nieoczywistym postaramy się odpowiedzieć w trakcie zwiedzania. Oprowadza dr Marcin Szymoniak

Chiny: historia, kultura, społeczeństwo

9.45 – 10.30 Tai chi. Cwiczenia., gr. I, Sala 3.04/3.05, Instytut Konfucjusza, ul. Oleandry 2a,dr Yang Huiling (杨慧玲)

10.30  - 11.15 Tai chi. Cwiczenia, gr. II, Sala 3.04/3.05, Instytut Konfucjusza, ul. Oleandry 2a,dr Yang Huiling (杨慧玲)

11.30 – 12.50 Chiny - historia, kultura, społeczeństwo, wykład: Prawa człowieka i system kontroli społecznej w Chinach. Sala 3.04/3.05, Instytut Konfucjusza, ul. Oleandry 2a, dr Joanna Wardęga

Orientalistyka

13.30 – 14.50 Orientalistyka, wykład przeniesiony na czwartek, 16 maja, godz. 13.30

 

13.30 – 15.00 SKN Warsztaty ze smartfonem, gr. II, Sala Seminaryjna, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, mgr inż. Mariusz Klapper  

15.00 – 16.20 SKN Warsztaty ze smartfonem, gr. I, Sala Seminaryjna, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, mgr inż. Mariusz Klapper

15.15 - 16.30 Język niemiecki, gr. A1, sala nr 328a, Jagiellońskie Centrum Językowe, ul. Ingardena 3, mgr Irena Szpuler – Dirak

 

Środa, 15 maja

7.00 – 19.00 Wycieczka przyrodniczo-rekreacyjna w Gorce

 

9.00 -10.15 Język angielski, poziom A0, sala nr 1, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, mgr Anna Pałczyńska 

10.15 - 11.30 Język angielski, poziom A0,  sala nr 1, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, mgr Anna Pałczyńska 

11.45 – 13.00 Język angielski, poziom A1+, sala nr 1, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, mgr Anna Pałczyńska

13.15 - 14.30 Język angielski, poziom A2, sala nr 1, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, mgr Anna Pałczyńska

 

Seminaria fakultatywne

10.15 – 11.30 Amerykanistyka, seminarium: Grupy interesy oraz legalny i nielegalny lobbing w USA.

Co to są gospodarcze i niegospodarcze grupy interesu oraz czym jest legalny i nielegalny lobbing w USA? Jakie gospodarcze i niegospodarcze grupy interesy oddziałują na politykę USA wobec Polski? Sala Seminaryjna, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, dr Tomasz Pugacewicz

11.30 – 13.00 Astronomia, seminarium przesunięte na 22 maja

11.45 – 13.15 Dzień Rzecznika Finansowego na Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W trakcie spotkania przedstawione zostaną informacje o kompetencjach i działalności Rzecznika

Finansowego. Pracownicy Biura Rzecznika Finansowego przybliżą możliwości uzyskania wsparcia w razie zaistnienia sporu pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego, np. z bankiem, towarzystwem ubezpieczeniowym, towarzystwem inwestycyjnym. Szczególną uwagę zwrócimy na kwestię bezpieczeństwa płatności dokonywanych elektronicznie. Wskazane zostaną zasady, których przestrzeganie jest przydatne w ochronie przed transakcjami oszukańczymi. W ramach zajęć omówione zostaną również wskazówki postępowania w razie utraty pieniędzy w wyniku zaistnienia transakcji nieautoryzowanej. Ponadto wskażemy formy wsparcia klienta, który pozostaje w sporze z ubezpieczycielem w kwestii wypłacenia odszkodowania w ramach posiadanej polisy ubezpieczeniowej lub ustalenia jego wysokości. Scharakteryzowane zostaną także metody pozasądowego rozwiązywania sporów ze wsparciem Rzecznika Finansowego.

Sala Seminaryjna, Rynek Główny 34, III piętro. Spotkanie w trybie hybrydowym

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJjNDJhYTUtOTFlMy00NDQ1LThkODAtZDNmZWRkZTA2OTYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2238fd0749-b0f3-43df-8463-d81b37eabdd8%22%2c%22Oid%22%3a%22103a6571-7cd0-4082-a0b2-eaece2dcc79e%22%7d

 

13.30 – 14.45 Historia. Cracoviana: Wincenty Wodzinowski – zapomniany artysta młodopolski, Muzeum Krakowa, Sala Miedziana, I piętro, Pałac Krzysztofory, Rynek 35, , Tomasz Karżewicz

15.00 – 16.20 SKN Warsztaty informatyczne, gr. II (zaawansowana), Seminaryjna, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, dr Tomasz Pardela

 

Czwartek, 16 maja

7.00 – 19.00 Wycieczka edukacyjna – Krzyżtopór - Rytwiany

 

11.45 – 13.00 Architektura, seminarium „Architektura – kultura dawna i nowa. Kraków. Polska. Świat. Przestrzeń, czas, architektura. Aula Tischnera, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13. Dr inż. arch. Marta Urbańska, prof. PK

13.30 – 15.00 Orientalistyka, wykład: 14.05– Japonia i Chiny – czym się różnią? Język, pismo, kultura, estetyka, kuchnia. Sala Seminaryjna, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, dr hab. Bartosz T. Wojciechowski, prof. UW

Uwaga, wykład przeniesiony z dnia 14 maja. W Sali Seminaryjnej mieści się maksymalnie 50 osób. Wykład będzie nagrywany

9.30 – 10.45 Język angielski, poziom B2, sala nr 1, sala nr 1, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro 3, mgr Monika Wolanin

10.50 – 12.05 Język angielski, B1, sala nr 1, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, mgr Monika Wolanin

12.15 – 13.30 Język angielski, A2, sala nr 1, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, mgr Monika Wolanin

14.00 – 15.15 Język włoski, gr. B1, sala nr 1, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, mgr Iwona Podgórska - Sasin

15.00 - 16.15 Język niemiecki, gr. A2/B1, sala nr 228, Jagiellońskie Centrum Językowe, ul. Ingardena 3, mgr Irena Szpuler – Dirak 

 

Piątek, 17 maja

 

Seminaria fakultatywne odbywają się co dwa tygodnie

9.30 – 10.45 Religioznawstwo, seminarium: Tantryczne praktyki rytualne

Tantra jest nurtem religijnym wywodzącym się z Indii, który przez wieki odgrywał istotną rolę w kształtowaniu pejzażu religijnego kultur Azji Południowo-Wschodniej, jak i obszaru Tybetu.  Wykład omówi główne formy praktyk tantrycznych, ich doktrynalną podbudowę oraz różne tradycje tantryczne w obrębie hinduizmu i buddyzmu. Dopełnieniem wykładu będzie przedstawienie wpływu tantry na kulturę współczesną, zarówno w Azji, jak i na Zachodzie. Sala 219, WPiA, ul. Olszewskiego 2.  Dr Robert Czyżykowski

10.00 – 11.20 Kosmetologia, seminarium: przeniesione na 24 maja

11.30 – 12.50  Kulturoznawstwo, seminarium: Fascynujące losy twórców. Z Europą w rodzinie. Życie i dzieło Józefa Czapskiego.

Józef Czapski, znakomity malarz, organizator życia kulturalnego polskiej emigracji i jeden z założycieli „Kultury” paryskiej, był spokrewniony z przedstawicielami kilku europejskich rodów arystokratycznych. Wykład zawiera opowieść o wybitnych krewnych Czapskiego, którzy nieraz pomagali mu ocalić życie i zdrowie w trudnych czasach II wojny światowej. Sala Seminaryjna, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, prof. dr hab. Wasilij Szczukin

13.00 – 14.20 Psychologia, seminarium z elementami warsztatowymi: Stymulacja pracy mózgu - trening poznawczy. Procesy poznawcze –perspektywa kulturowa

Aktywność poznawcza wiąże się często ze stylem życia oraz kulturą społeczności czy kraju, w jakim się żyje. Nie tylko trening, ale i wykorzystywanie okazji w życiu codziennym ma znaczenie dla utrzymania dobrego poziomu funkcjonowania poznawczego.

Formy: film, diagnoza własnych możliwości poznawczych po zakończeniu treningu. Sala Seminaryjna, Pałac Spiski, Rynek Główny 34, III piętro, dr Iwona Sikorska

Polecamy również
27 - 29 maja

27 - 29 maja

20 - 24 maja

20 - 24 maja

6 - 10 maja

6 - 10 maja

29 - 30 kwietnia

29 - 30 kwietnia