Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seniorzy współczesnej Europy. Problemy i wyzwania

24 września w Auli Collegium Novum odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Seniorzy współczesnej Europy. Problemy i wyzwania". Organizatorami konferencji były Europejska Unia Seniorów, Polska Unia Seniorów, Ogólnopolska Federacja UTW oraz Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

 Celem konferencji była m.in.wymiana poglądów i dyskusja nt. budowania przyszłości dla wszystkich pokoleń, wzmacnianie solidarności międzypokoleniowej, reagowanie na zmiany demograficzne, a przede wszystkim na starzenie się wszystkich społeczeństw Europy.

Uczestnicy konferencji reprezentujący 17 krajów europejskich zwracali uwagę na wpływ pandemii na zdrowie seniorów, ich dobrostan i środowisko życia.Wiele uwagi poświęcono nowym technologiom. Epidema COVID-19 udowodniła, że starsze pokolenie nie może rezygnować z uczestnictwa w ogólnoświatowym postępie technologicznym, ponieważ samo skaże się na wykluczenie na margines życia. Jeden z paneli poświęcono innowacjom, które ułatwiają życie osobom starszym. analizowano również działalność organizacji seniorskich, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w dobie pandemii i zastanawiano się, jak doświadczenia tego okresu zmienią zarówno ludzi, jak i organizacje działające na rzecz seniorów.

W imieniu organizatorów i gospodarzy 110 uczestników konferencji przywitał prorektor UJ ds. Collegium Medicum - prof. dr hab. Tomasz Grodzicki. Uniwersytet Jagielloński w każdym panelu reprezentowali eksperci zajmujący się różnymi aspektami polityki senioralnej.

Konferencja trwała 3 dni. W niedzielę, 25 września, goście z zagranicy wzięli udział w mszy świętej w intencji pomyślności seniorów i pokoju na Ukrainie w kościele Mariackim. Specjalnie dla uczestników konferencji proboszcz parafii zdecydował o odsłonięciu ołtarza Wita Stosza

Zobacz galerię zdjęć