Przypomnienie o terminach

Drodzy Studenci, przypominamy, że 31 lipca, zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ w sprawie opłat edukacyjnych (...) upływa termin uiszczenia czesnego za I semestr roku akademickiego 2020/2021. Czesne wynosi 100 zł. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Pismem okólnym nr 1  Prorektora UJ ds. rozwoju w sprawie zwrotu środków (obydwa dokumenty znajdują się na naszej stronie internetowej) studentom uczęszczajacym na zajęcia w II semestrze roku 2019/2020 przysługuje zwrot czesnego w wysokości 100 zł oraz zwrot opłat za udział w lektoracie w wysokości 100 zł. Zaproponowaliśmy Państwu przeksięgowanie zwrotu jako czesnego na nowy semestr (lub na II semestr przyszłego roku, jeśli ktoś zapłacił wcześniej), ale nie dokonujemy tego automatycznie. Musimy otrzymać od Państwa dyspozycję na piśmie. Wystarczy wysłać do nas e-mail: jutw@uj.edu.pl

Wciąż mamy wiele osób, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w zajęciach, ale ani nie dokonały wpłaty, ani nie wydały dyspozycji w sprawie przeksięgowania przysługującego zwrotu środków. Jeśli w dniu 31 lipca na Państwa indywidualnym koncie nie będzie 100 zł czesnego, zgodnie z regulaminem będziemy musieli Państwa skreślić.

Wszyscy studenci JUTW przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego podpisują umowy określające prawa i obowiązki stron (UJ oraz studentów). Najbliższy rok akademicki traktujemy jako dodatkowy, będący kontynuacją zajęć przerwanych przez pandemię. Nie wymagaliśmy od Państwa składania formularzy rekrutacyjnych, ale musicie Państwo obowiązkowo podpisać aneks do umowy. Termin podpisywania aneksów upływa 31 sierpnia.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa zachęcamy Państwa do podpisania umowy zdalnie. Proponujemy wysłanie aneksu do umowy na Państwa konta e-mail. Taki aneks (jedna strona) należy wydrukować, podpisać, zeskanować i odesłać. Zdajemy sobie sprawę, że wielu naszych studentów nie posiada w swoich domach drukarek i skanerów, ale w młodszych wiekiem gospodarstwach domowych te urządzenia są tak powszechne jak suszarki do włosów. Można poprosić o pomoc swoje dzieci lub wnuki (sąsiadów, znajomych), z którymi i tak Państwo utrzymujecie na co dzień kontakty. Jeśli to niemożliwe, zapraszamy do biura JUTW codziennie w godz. 10.00 - 14.00. Przypominamy o obowiązujących  obostrzeniach sanitarnych: obowiązku zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk, zachowania 2-metrowych odstępów w kolejce, wchodzenia pojedynczo do biura.

 

Od 1 września rozpoczynamy nabór nowych studentów i nie będziemy mogli zajmować się niedopełnionymi formalnościami dotychczasowych uczestników.

Data opublikowania: 23.07.2020
Osoba publikująca: Ewa Piłat