Umowy do podpisu

Drodzy studenci, w czasie wakacji przygotowujemy dla wszystkich studentów zapisanych na kolejny rok akademicki umowy lub aneksy do umów. Na wszystkich studentów, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach w roku 2020/21, w biurze JUTW czekają  aneksy do umów, określające warunki kształcenia na naszym uniwersytecie w nowym roku akademickim. Umowy należy podpisać do 31 sierpnia. Od 1 września rozpoczniemy rekrutację nowych studentów, a w kolejnych dniach będziemy przyjmować ich dokumenty i przygotowywać ich umowy. Nie będziemy mieli wtedy szans na zajmowanie się sprawami dotychczasowych studentów. Prosimy o dochowanie wyznaczonego terminu.

Biuro JUTW w Kolegium Śląskim, przy al. Mickiewicza 3, jest dla Państwa czynne codziennie od godz. 10 do 14. Wciąż mamy stan epidemii, więc muszą być zachowane reżimy sanitarne. Obowiązuja maseczki zakrywające usta i nos, dezynfekcja, wejścia pojedynczo, zachowanie odstępów w kolejce do biura. Wszystkich tych obostrzeń, a dodatkowo ryzyka związanego z przemieszczaniem się komunikacją miejską,  można uniknąć, podpisując umowę zdalnie. Wystarczy do nas napisać, a wyślemy Państwu skan aneksu, który trzeba wydrukować, podpisać, zeskanować i odesłać. Jeśli sami Państwo tego nie potraficie lub nie macie urządzeń pozwalających na wydrukowanie lub zeskanowanie jednej strony, możecie skorzystać z pomocy dzieci, wnuków, sąsiadów lub znajomych. Dla nas (dla Państwa również) możliwość zdalnego podpisania umowy jest bardzo cenna, bowiem:

1. Całkowicie eliminuje możliwość zakażenia wirusem SARS-COV-2

2. Stwarza okazję do sprawdzenia poprawności Państwa adresów mailowych, niezbędnych do uczestnictwa w zdalnym nauczaniu w nowym roku

3. Ogranicza kolejki przed naszym biurem (mamy 430 zapisanych studentów, a w biurze, w sezonie urlopowym, dyżuruje  jedna osoba)

4. Daje Państwu pretekst do opanowania kolejnej czynności cyfrowej (skanowanie), która może się bardzo przydać wobec bardzo prawdopodobnego jesienią lub zimą kolejnego lockdownu.

 

 

Drodzy Studenci, czekamy na Wasze maile, komu możemy wysłać aneks do umowy pocztą elektrononiczną (prosimy o zaznaczenie, na którym są Państwo roku. Przypominamy, że w 2020/2021 jesteście Państwo na tym samym, co w ubiegłym roku. Dokumenty naszych studentów są posegregowane latami i ta informacja bardzo ułatwi nam odszukanie  odpowiedniej umowy).

Zależy nam, aby osób, które podpiszą umowy zdalnie, było jak najwięcej! Dziękujemy!

Data opublikowania: 17.07.2020
Osoba publikująca: Ewa Piłat