Zakończenie I rekrutacji

Drodzy Studenci, informujemy, że zakończyliśmy nabór w tzw. I rekrutacji. Od 1 czerwca przyjmowaliśmy e-mailem zgłoszenia od obecnych studentów. Ze względu na fakt, że epidemia zakłóciła nasz cykl zajęć, zaproponowaliśmy Państwu powtórzenie roku, czyli pozostanie na dotychczasowych kierunkach, które zostaną uzupełnione o zupełnie nową tematykę. Ten dodatkowy rok nie będzie się liczył do 3-letniego limitu kształcenia, który jest zapisany w naszym regulaminie.

W uzgodnieniu z władzami uczelni założyliśmy, że - z powodu prognozowanej drugiej fali epidemii jesienią - nasze zajęcia będą się odbywać zdalnie.  Przyznajemy, że liczba osób, które wyraziły zgodę na udział w edukacji na odległość, bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Uprzejmie prosimy o śledzenie naszej strony internetowej. Jeśli tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, bedziemy organizować w naszym biurze dyżury, podczas których będziemy na Państwa urządzeniach instalować bardzo prosty komunikator i uczyć, jak z niego korzystać. Przypominamy, że zamierzamy korzystać z narzędzia Office 365  - MS Teams. Wszystkie zajęcia będą się odbywać w czasie rzeczywistym. Sugerujemy, aby wykorzystać czas ulgi od epidemii (mamy nadzieję, że  w końcu taki nadejdzie), aby trochę zmodernizować posiadane urządzenia domowe (laptopy, komputery, tablety). Warto poprosić o pomoc dorosłe dzieci. Sprawne komputery zawsze się przydadzą!

Wciąż liczymy na cud i wygaśnięcie epidemii. Wtedy wszystkie zajęcia wrócą do sal dydaktycznych.

Jeszcze raz przypominamy, aby na razie nie robić opłat. Czekamy na oficjalne dokumenty pozwalające na dokonanie Państwu zwrotu środków za II semestr. Jeśli to nastąpi, potrzebna nam będzie Państwa zgoda na przeksięgowanie lub dyspozycja zwrotu na wskazane konto bankowe.

Zatem bardzo prosimy studentów JUTW o systematyczne odwiedzanie naszej strony internetowej, bowiem będziemy Państwu przekazywać ważne komunikaty. Ta strona jest jedynym kontaktem z naszymi studentami.

Data opublikowania: 23.06.2020
Osoba publikująca: Ewa Piłat